web analytics
קטגוריות
קומיקס

מיקי מאוז- תוצרת ארץ ישראל:" מיקי מהו ואליהו " מאת עמנואל יפה הקומיקס הכמעט ראשון בארץ ישראל

סיםורו של הקומיקס הראשון בשפה העבריתב ארץ ישראל .חיקוי של מיקי מאוז של וולט דיסני שנוצר בידי המורה אברהם יפה.