web analytics
קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

פורץ הדרך: 250 שנה לעלייתו לארץ ישראל של עזריאל משקלוב אבי משפחת וולפנזון

ד"ר אריה מורגנשטרן חוקר תולדות ארץ ישראל פירסם ספר חדש שבו הוא דן באחד מאבות אבותי עזריאל משקלוב אבי משפחת וולפנזון שעלה לארץ ישראל בשנת 1772. הפתיחה לפרויקט מדהים שבמהלכו הועלו אלפי יהודים ליטאיים לארץ ישראל שהם אבותיהם של הקהילה הליטאית הגדולה בישראל בעזרת אירגון חשאי שטיפל בעלייה ובתמיכה בעולים במשך מאות שנים עד וכולל העשורים הראשונים של המא ה העשרים.

קטגוריות
גנלוגיה היסטוריה

להחזיר את הכבוד האבוד : הויכוח על אברהם "הדיין" וולפנזון " -מאת עמנואל סגל

האם היה אברהם "הדיין" וולפנזון אבי משפחת וולפנזון בארץ ישראל ( שאני נמנה עליה ) חלוץ וגיבור כפי שטענו וטוענים בני משפחתו או שמה היה טיפוס נכלולי גוזל אלמנות כפי שהוא מואשם בידי החוקר ד"ר אריה מורגנשטרן? ד"ר עמנואל סגל מנסה לענות על השאלה הזאת במאמר מקיף.

קטגוריות
גנלוגיה

הרוקח הראשון בירושלים- סיפורו של יהושע וולפנזון

במסגרת כנס של בני משפחת וולפנזון בארץ ישראל שאותו אירגנתי נפגשו עשרות רבות מהצאצאים של המשפחה בירושלים ושמעו הרצאות שונות על תולדות בני המשפחה בעיר במהלך המאה ה-19. במהלך הכנס סבבנו באתרים השונים הקשורים למשפחת וולפנזון בעיר : בית הכנסת "החורבה" שנבנה בידי זאב וולפנזון במאה ה-19 ,בתחנת הרוח בשכונת משכנות שאננים שהופעלה בידי אותו זאב וולפנזון במהלך המאה ה-19,היגענו לביתו של זאב וולפנזון ברובע היהודי העתיק של העיר שממנו לפי המסורות פעלו אנשי האירגון ההגנה העצמית היהודית "הגברדיה היהודית ". חיפשנו גם את מיקומו של בית המרקחת היהודי הראשון בעיר שהופעל בידי יהושע וולפנזון אבל זה לא ידוע כיום.
לעומת זאת שמענו הרצאה על חייו וזמנו של יהושע וולפנזון. מאחד מצאצאיו.סיפור חייו של יהושע וולפנזון אחיו הצעיר של סב סבה של סבתי זאב וולפנזון,שהיה הרוקח הראשון בירושלים כפי שהושמע בהרצאה בכנס .

קטגוריות
היסטוריה

הכבוד האבוד של אברהם "הדיין " וולפנזון

האם היה אברהם וולפנזון אבי משפחת וולפנזון בארץ ישראל במאה ה-19 אחד מגדולי הישוב ? או שמה היה טיפוס נכלולי למדי ? ד"ר עמנואל סגל מצאצא של וולפנזון מנסה להעמיד דברים על דיוקם.

קטגוריות
היסטוריה

אברהם "הדיין" וולפנזון נכנס לירושלים

אבי אבות אבותי אברהם הדיין וולפנזון היגיע לארץ ישקראל בשנת 1809 ( ואולי בשנת 1834).הוא עבר את ירושלים והיגיע משם לצפת שם התיישב .ישנו סיפור מעניין על מעברו בירושלים אלא שסיפור זה קיים בכמה גירסאות שונות זו מזו בצורה משמעותית . והנה הן בגרסה של חוקר ירושלים שבתאי זכריה ובגרסאות ישנות יותר.

קטגוריות
היסטוריה

חייו הכפולים של זאב וולפנזון

   זאב וולפנזון ,הבעלים של תחנת הרוח בשכונת "משכנות שאננים " בירושלים,עומד מגבו ליד הטחנה המפורסמת בבעלותו. ציור מאת וולמסלי לא להזכיר את ר' וועלוויל בעבס  ( זאב וולפינזון ) ז"ל הוא בגידה בהיסטוריה כי הוא היה העסקן הגדול בצרכי ציבור ובהתלהבות נפלאה ..הוא היה העסקן הגדול בכל ענייני האשכנזים .. והציל את כבוד האשכנזים […]

קטגוריות
היסטוריה

התעלומה המיסתורית של אברהם וולפנזון

היה היה במאה ה19 אדם בשם אברהם וולפנזון. ואני הנין של נינו.  אותו אברהם וולפנזון היה  אחד מראשי עליית תלמידי הגאון מוילנה לארץ ישראל לפני 200 שנה. זה בכל אופן על פי המסורת המשפחתית על פי האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר על פי הויקיפדיה. אלא שלאחרונה נפתחה מחדש השאלה : מי היה אותו  אברהם […]