web analytics
קטגוריות
תקשורת

איך ליחצן את הנשק הגרעיני של ישראל: דיון על הספר " הטאבו האחרון : סוד המצב הגרעיני של ישראל ומה צריך לעשות איתו " של אבנר כהן

חיים מזר סוקר ומנתח את הספר "הטאבו האחרון" ספרו של אבנר כוהן על העמימות של מדינת ישראל לגבי נשק גרעיני שלכאורה על פי מקורות זרים יש לה.