web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

דבולוציה -סיפור מדעי בדיוני אבולוציוני מאת אדמונד המילטון

סיפור מדע בדיוני קלאסי מנות השלושים : תגלית מדהימה שהאבולוציה של המין האנושי בכלל לא הייתה התפתחות כלפי מעלה אלא כלפי מטה…