web analytics
קטגוריות
היסטוריה הרצאות

ביקור בגיא הרצח ביער פונר בליטא

הסרטה של הדברים שנשאתי לפני שבועיים בליטא ליד בור ההריגה ביער פונאר בליטה שבו נרצחו אלפי אנשים לרגל מלאת שבעים וחמש להשמדת גטו וילנה. בטקס רשמי שבו נטל חלק גם שגריר ישראל ובכירים שונים של הקהילה היהודית שם . ושם אני נושא גם דברים משלי על מערכת היחסים המורכבת בין יהודים וליטאים וגם מקריא את הכרוז המפורסם של אבא קובנר משנת 1942.