web analytics
קטגוריות
הגולם

איך ליצור גלמים – הרב יהודה החסיד ויצירת הגולם

איך בדיוק אפשר ליצור גולם כמו המהר"ל מפראג? כל אחד יכול אם ישתמש בשיטה שבה השתמש המהר"ל שיטתו של הרב יהודה החסיד מהמאה-12 שפותחה עוד בידי קרובו של יהודה החסיד הרב אלעזר מוורמס ובידי עוד כמה מקורבים וקרובים ממשפחת קלונימוס .
והנה סקירה על האיש ועל השיטה: שיצר הרב היהודי יהודה החסיד שיטה שלמה שעל פיה אפשר ליצור אנשים מעפר האדמה ולהקים אותם לתחייה "גלמים" עם ההוראות המפורטות איך יוצרים גולם.

רב וגולם צייר שאול רסקין מחניים חוברת פ"ד תשכ"ד 1964

פורסם בגירסה  מקוצרת בכתב העת הספרותי "בכיוון  הרוח" 

 

"מעשה ברבינו שמואל החסיד שברא אדם אחד וכתב  לו במצחו "אמת"ואותו אדם שברא לא יכול היה לדבר לפי שהדיבור לחי עולמים.וכל אותן השנים שהוגלה רבינו שמואל החסיד אותו אדם אצלו ,והלך עימו ושימש לו כעבד המשמש לרבו ".

( מתוך "סיפורי השבחים על רבי שמואל החסיד "  כתב יד הנמצא בבית הספרים הלאומי שסימנו 499 שכנראה נכתב ונערך במאה ה- 16   דף 109 )  

רבים מאוד מכירים את  הסיפור על הגולם מפראג אדם מלאכותי שנוצר בידי המהר"ל מפראג במאה ה-16 על מנת להגן על פני יהודי העיר מפני עלילות הדם.

ואיך בדיוק נוצר הגולם ? בסיפור  שנוצר למיטב ידיעתנו בשנות השלושים של המאה ה-19 מוסבר שהודות לקריאה בספר הקדמון "ספר יצירה" .

למעשה קריאה בספר "יצירה" עצמו בלבד   ולא משנה באיזו גירסה שלו ( ישנן כמה ) לא תסייע לאף אחד   גם לא לגדול הרבנים  אפילו לא לגאון מוילנה  ליצור גולם. 

קריאה מעמיקה יותר בסיפור על המהר"ל והגולם  מראה שהרב מסתמך על שיטות שנוצרו בידי רבנים קודמים ובאופן ספציפי "חסידי אשכנז" הלא הם  הרב יהודה החסיד והרב אלעזר מהעיר וורמס.

תיאורטית  לא רק המהר"ל אלא כל אחד   יכול להשתמש בשיטות אלו וליצור גולם או גלמים.

 

רב  עם גולם.צייר שאול רסקין .מחניים תשכ"ד 

איך נוצרה השיטה הזאת של יצירת גלמים?

בראשית המאה ה-13 יצרו כמה מנהיגים יהודיים מבני משפחת קלונימוס שעמדו בראש הקבוצה המכונה "חסידי אשכנז" מדריכים מפורטים כיצד יש ליצור אדם מלאכותי הגולם באיזה שיטות ולחשים ותפילות מילים להשתמש לשם כך.

ועד כמה שאנו יודעים זה היה דבר חסר תקדים בתרבות היהודית ובכל תרבות אחרת.

אוטומטים מכונות דמויות אדם  אמנם היו קיימים כבר אז בעולם הערבי ומזה מאות שנים ובעולם ההלניסטי לפניו וכנראה עוד במצרים העתיקה  ובהודו ובסין.

אבל בשום מקום   למיטב ידיעתנו לא נוצרו שום דיונים מפורטים כיצד יש ליצור יצורים אנושיים באמצעות שימוש במילים.

עד כמה שידוע לנו אם כי היו סיפורים קצרים על רבנים שיוצרים אדם ויוצרים גם עגל בתלמוד איש לא התייחס לכך ברצינות עד למאה ה-11 ואולי רק המאה ה–12. אין כמעט דיונים בנושאים אלו.

והנה הסיפורים המקוריים בתלמוד בנושא :

"כי [אם] עונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם.

אמר רבא אי בעו צדיקי ברו עלמא שנאמר כי עונותיכם היו מבדילים וגו'

רבא ברא גברא שדריה לקמיה דר' זירא הוה קא משתעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה אמר ליה מן חבריא את הדר לעפריך.

( רבא ברא אדם.שלח אותו לפני ר' זירא . היה רבי זירא מדבר איתו  ולא ענה לו. אמר לו "מן החבורה אתה, שוב לעפרך!".

רב חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה ומיברו להו עיגלא תילתא ואכלי ליה" .

( רב חנינא ורב אושעיא  היו יושבים בערב שבת ועוסקים בספר יצירה היה נברא להם עגל משולש, ואכלו אותו לכבוד השבת.)

סנהדרין סה ב

יש להניח שהסיפורים בתלמוד היו סוג של הומור רבני ותו לא.

הסיפורים האלו נחשבו כקשורים ל"ספר יצירה" ספר שמתאר בצורה חידתית מאוד את בריאת העולם בידי האל באמצעות אותיות ולמעשה הוא מרמז שהאל כתב את העולם ולא ברא אותו בפקודה קולית כפי שמתואר בספר בראשית.

פירושים לספר היצירה שנחשב כמקור לדיונים  ליצירת הגולם  מופיעים מהמאה העשירית לספירה.

מתי ספר יצירה עצמו נכתב זה לא ידוע.  ככל הנראה  כמה מאות שנים קודם לכן.

אבל עד כמה שידוע לנו דיונים של ממש בנושא יצירת אדם על פי ספר יצירה מתחילים רק מסוף המאה ה-11 כשרש"י  ( 1040-1105)  מזכיר זאת בדרך אגב בפירוש  שלו לסיפורים אלו  והוא כנראה התבסס על פירוש לספר יצירה  שלא השתמר בידינו שנכתב בידי מורה שלו הרב יעקב בן יקר ( 990-1064)   שאולי עסק בכך .

רש"י בפירוש שלו לסיפור תלמודי על כך שהרב רבא ברא אדם כפי שמסופר בסיפור הקצר בתלמוד  מסביר שזה בוצע:

 " על ידי ספר יצירה שלמדו צירוף אותיות של השם"

( פירוש רש"י על סנהדרין ס"ה ע"ב)

"השם" הוא מן הסתם השם המפורש של האל.

יש להניח שרש"י לא מבטא כאן את דעתו האישית אלא מציג דעה שהייתה מוכרת לו.ואם כך זה אומר שהיו דיונים בסביבתו ובתקופתו בשאלה איך אפשר ליצור "גולם" גם אם המילה כמבטאת אדם מלאכותי אולי עוד לא הייתה מוכרת.

בצורה מפורטת   בעל פה   ובוודאי בכתב  למיטב ידיעתנו מתחילים בכך רק במחצית השנייה של המאה ה-12 בידי יהודה החסיד  ( שנת לידה לא ידועה,כנראה  סביבות 1140-ועד סביבות שנת 1217 ) ובראשית המאה ה-13 בידי תלמידו בן משפחתו אלעזר מוורמס היא גרמייזה ( 1160- סביבות 1240 לספירה ויש מי שחושב 1225-1165 לערך), )  ששניהם שייכים למשפחת קלונימוס הידועה שסיפקה חכמים ורבנים רבים במהלך ימי הביניים ולאחר מכן.

( גילוי נאות :אני צאצא ישיר של משפחה זאת ).

שניהם היו כותבים פוריים ביותר לגבי זמנם ולגבי כל תקופה.יהודה החסיד התפרסם במיוחד הודות לספרו "ספר החסידים " שבו כלל סיפורים על טבעיים שונים מאלו ששמע גם  בקרב הגויים. 

ייתכן שגם אביו של יהודה החסיד  רב ידוע בפני עצמו בשם שמואל החסיד עסק בכך.

זוהי השערה  על סמך מעשיה שהיגיעה לידינו בגירסה  מהמאה ה16 ( ראו למעלה )  על כך שהיה לשמואל החסיד  משרת גולם שעל מצחו היה חתום המילה האמת וזהו למיטב ידיעתנו הסיפור הראשון מסוג זה גם אם נניח שנוצר בעת כתיבתו במאה ה-16. ההנחה המקובלת  היא שהסיפור  היה קיים כבר זמן רב קודם לכן.

אולי מאות שנים קודם לאותו כתב יד שהיגיע לידינו.

 אז יכול להיות ששמואל החסיד עסק בנושא הגולם וכך  נוצר הסיפור עליו.

 אבל מדוע  החלו יהודה החסיד וקרוביו   להתעניין באפשרות של יצירת אדם מלאכותי ? 

במחצית  השנייה של המאה ה-12 בעולם של יהודה החסיד יש עניין כללי באוטומטים בכל מיני רומנסות בלטינית בצרפתית ובגרמנית  על המלך קרל הגדול על המלך ארתור על המכשף וירגיליוס ( שדמותו התבססה על המשורר הרומאי בשם זה)  יש סיפורים על אוטומטים שהם נתקלים בהם או במקרה של וירגיליוס  יוצרים.

אז נכון שבעולם ימי הביניים הנוצרי לא היה שום דבר כזה אבל בהחלט היה בעולם המוסלמי ובעולם הביזנטי שעימם היו לנוצרים של אירופה קשרים הדוקים  עוד' מהמאה השמינית .

קרל הגדול קיבל בראשית המאה ה-תשיעית   מהחליף המוסלמי בבגדד הארון אל ראשיד שעון גדול עם דמויות אוטומאטיות.

בקונסטינופול בירת האימפריה  הביזנטית  ( איסטנבול היום )    היה לקיסר כיסא מלכות שהתבסס על כיסא שלמה באגדות יהודיות שלידו היו דמויות אוטומטיות של בעל חיים כמו שמסופר בסיפור כיסא שלמה במקורות היהודיים.הכיסא הזה  הרשים מאוד כל מיני שליחים שהיגיעו מאירופה הברברית. 

הנוצרים וגם היהודים כמובן  ראו באיזורים מוסלמיים וביזנטים אוטומאטים כאלו .

המכונאי הערבי הידוע אל ג'זארי כתב ספר ידוע על הנושא  ב-1206 ששמעו ובסופו של דבר גם תרגום שלו ( כנראה בידי מתרגם יהודי )  היגיע לידי הנוצרים בימי חייהם של יהודה החסיד ואלעזר מוורמס ובין השאר תיאר איך אפשר ליצור בובה מכנית שתגיש מזון ומשקה בדמות אישה ואיך ליצור צוות של ארבעה בובות מכניות  שישמשו כתזמורת לבידור.  

 ובמאה ה-13 החלו  אומנים  נוצרים באירופה   כמו Villard de Honnecourt   ליצור אוטומטים  כאלו בעצמם דבר שאינו מסובך ביותר מבחינה מיכאנית.

יהודה החסיד אנחנו יודעים היה חובב סיפורי פנטסיה נוצריים על שדים  ערפדים ומכשפות  ועיבד אחדים מהם ל"ספר החסידים" שכתב.

ייתכן  מאוד שנתקל גם בסיפורים האלו והם עוררו את סקרנותו לגבי הנושא.

"שמעתי, כי אבן עזרא ברא בריה לפני רבנו תם ואמר: "ראו מה שנתן הקדוש ברוך הוא באותיות הקדושות!"

ואמר: "חזור [פנים] לאחור!" וחזרה לקדמותה."

 מתוך פירוש לספר יצירה המיוחס   ( בטעות ) לסעדיה גאון

אפשרי גם שיהודה החסיד  קרא משהו בעניין אצל הרב  אברהם אבן עזרא מספרד( 1089-1167)   שכתב פרוש לספר יצירה שלא שרד.

כמה עשרות שנים לאחר מותו של אברהם אבן עזרא תיארו אותו  בפירוש ספר יצירה שיוחס לסעדיה גאון כמי עסק ביצירת גולם אולי משום שכתב על כך.  בסיפור מהתקופה  אבן עזרא פגש את רבנו תם נכדו של רש"י  והדגים לו יצירת גולם על ידי צירוף אותיות.ומיד לאחר מכן הביא לפירוקו.

יהודה החסיד החליט ללכת מהסיפור שכנראה שמע   ( ואולי , וזאת השערתי , יצר בעצמו )  על אברהם אבן עזרא כיוצר גולם וסיפור שכתב הוא עצמו על הנביא ירמיהו ונכדו בן סירא שיצרו גולם כמה צעדים קדימה ויצר שיטה שלמה בעניין.

"ירמיהו הנביא, היה הוגה יחידי ב"ספר יצירה". יצתה בת-קול ואמרה: קנה לך חבר. הלך אצל סירא בנו ולמדו יחד את הספר במשך שלוש שנים. לאחר מכן ניגשו לצרף את אותיות האלפבית לפי העקרונות הקבליים של צירוף, עריכה  ובניית מלים; ונוצר להם אדם, שעל מצחו האותיות יהו"ה אלוהים אמת (ירמיהו י', י'). אלא שבידי אדם זה, אשר זה עתה נוצר, הייתה סכין, והוא מחק בה את האל"ף מן 'אמת', וכך נותר – 'מת'. אז קרע ירמיהו את בגדיו ואמר: מדוע מחקת את האל"ף מן אמת? ענה האיש: אמשול לך משל. מעשה באדריכל שבנה בתים רבים, ערים וכיכרות, ואיש לא היה יכול להתחרות בו בידיעה ובמומחיות, עד שנמצאו שניים ששכנעוהו כי ילמדם את סוד אומנותו. משלמדו לעשות הכול על הצד היותר טוב, פרשו ממנו ונעשו אדריכלים ברשות עצמם, אלא שהיו דורשים  בעבור כל מלאכה מחצית המחיר שתבע רבם. כיוון שהשגיחו בכך הבריות, חדלו להוקיר אותו והיו מטילים קיבולות של בנייה על תלמידיו. כך ברא האלוהים אתכם בצלמו כדמותו. אך עתה, כיוון שבראתם אדם כמוהו, יאמרו הבריות: אין אלוהים בארץ זולת שניים אלה! אמר ירמיהו: "ובכן, מה נעשה? כתבו את האלפבית על האדמה, מסופו לתחילתו, ואל תתנו דעתכם על צירופים בכיוון הבניין אלא בהיפוכו. כך עשו והאיש נהפך לעפר ואפר לנגד עיניהם".

( כתב יד של ספר גימטריאות ספר מהמאה השלוש עשרה  של תלמידי יהודה החסיד שהתחבר על סמך מסורות של יהודה החסיד )

ליהודה החסיד הייתה תורה שלמה על הצורך לא לשנות דבר בתפילות שכן לדעתו התפילות היו קשורות במבנה מספרי לדרך בה נוצר היקום . הוא טען שכל שינוי  קטן ביותר בנוסח  התפילות תביא לשיבוש העולם.וכתב ספר שלם שבו הסביר במדויק איך התפילות צריכות להיות בנויות. ותקף בו בצורה קיצונית ביותר את התפילות של קהילות צרפת שהיו קצת שונות. 

אם יוכנס שינוי בתפילות, רמז,  המציאות עלולה להיפגם.

ונראה שמכאן קצרה הייתה  הדרך עבורו  לרעיון שכמו שהאדם עם תפילותיו מתחזק   את היקום עבור בוראו בדרך שבה הוא צריך להיות ולהישמר 

,כך האדם יכול ליצור בני אדם כמו האל.

ואולי  גם הרבה מעבר לכך עולמות.

רב ועוזר יוצרים גולם.איור מאת שאול רסקין.מחניים פ"ד 1964.

יהודה החסיד יצר שיטה מדוייקת ביותר כיצד יכול אדם ליצור גולם עם נוסחאות פרטניות ביותר. והשיטה עברה לרב אלעזר מוורמס שפירסם אותה גם הוא. 

"

"העוסק בספר יצירה יש לו לטהר עצמו ללבוש בגדים לבנים ואין לו לאדם לעסוק יחידי כי אם ב' או ג' ככתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן " וכתוב "טובים השניים מן האחד " וכתוב "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו " ולכך התחיל ב' בראשית ברא.

ויש לו ליקח אדמה בתולה  במקום הרים שלא חפר אדם שם ויגבל העפר במים חיים ויעשה גולם אחד. ויתחיל לגלגל באלפה ביתות של רכ"א שערים כל אבר לבד ,כל אבר שכתב כאות בספר יצירה כנגדו.

ויתגלגלו בתחילת "א"ב ואחר כך גלגל בהברת מ  א אאאאא ולעולם אות השם עימם א.וכל הא"ב  ואחר כך אי ואחר כך אי ואחר כך אי וכן או וכל הא"ב כולו. ואחר כך ימליך ב' וכן ג' וכל אבר באות שנועד בו והכל יעסקו בטהרה ואלו רכ"א שערים"

רכא שערים" = 221 הצירופים האפשריים של שתי אותיות כאשר כל צירוף משמעותו "שער".

הודה החסיד  כתב ספר שלם שבו נוסחאות שלמות ומפורטות כיצד יש ליצור בני אדם.יש ללבוש בגדים לבנים לגלול  עפר בצורת אדם ואז להשמיע צירוף של אלף בית במשך שעות ארוכות והוא נותן רשימה ארוכה ומפורטת מאוד שנמשכת עמודים שלמים של צירופי האותיות  בהם יש להשתמש. והצירופים צריכים להיות מדויקים  מאוד גם בניסוח וגם בהגיה וגם בניקוד ולהשמיע תוך כדי סוג של מוזיקה .

יש כמה שלבים בעבודת הצירופים שצריכים לכלול גם את אותיות  האלף בית וגם את האותיות הספציפיות של השם המפורש של האל .

כך  שעבודה פשוטה זאת לא.

 

צירוף האותיות מתואר בפירוט   גם בפירוש  של רבי אלעזר לספר יצירה  ומובאות  שם טבלאות שמסבירות את צירופי האותיות .

אגב ברוב המהדורות לאורך הדורות של פירוש רבי אלעזר המדפיסים לא העיזו להביא את הטבלאות המפורטות האלו מכתבי היד .בדפוס טבלאות הצירופים הנ"ל היו קיימות רק במהדורה השלמה של פרמישלה מ-1883 פירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה… אשר חיבר רבינו אלעזר בעל הרקח ; ונמצא טמון באמתחת… מהרצ"א [שפירא] האבד"ק דינאב… אשר העתיק לעצמו מספר כתב יד והוסיף עליהם לפעמים הגהותיו… ובסופו… דרך עדותיך… פי' על מקצת ספר יהושע וליקוטים על תרגום מגילת רות והשמטות מספר אגרא דכלה וקונטרס להשלמת ספר דרך פקודיך… ; הוצאתיו לאור אני… משה שפירא בן… מוה' שמואל./ פרמישלא : דפוס זופניק את קנולר, תרמ"ג.
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37671&pgn
אבל הן נמצאות במהדורת הדפוס החדשה של הספר."ספרי הר"א מגרמייזא בעל הרוקח : פירוש ספר יצירה, חכמת הנפש, שער הסוד והיחוד והאמונה, סודי רזי סמוכים, פירוש איכה רבתי / ירושלים : מכון סודי רזיא, תשס"ו.2006

י

 

( מי שרוצה ליצור גולם כמו המהר"ל והגאון מוילנה והרב אליהו מחלם   יכול למצוא את התיאור המלא  ואת ההוראות המפורטות איך לעשות  זאת כאן בפרוש ספר יצירה של אלעזר מוורמס כאן       

https://resources.warburg.sas.ac.uk/pdf/agh345b2977344.pdf

וזאת הפעם הראשונה  למיטב ידיעתנו שנוצרה תורה שלמה ליצירת אדם מלאכותי בידי אדם.

יהודה  החסיד  לא היה היחיד שעסק'בכך.

 בתקופתו סוף המאה  ה-12 או ראשית המאה ה-13   נכתב גם ספר פירוש לספר יצירה שיוחס לסעדיה גאון שכנראה נכתב בידי מישהו בחוגים שהיו קשורים ליהודה החסיד והוא היציע  שיטות משלו ליצירת גולם.

יש להניח שאותו אנונימי  שמע על שיטותיו של יהודה הנשיא ואולי ממנו ויצר ואריאציה משלו.

לימים במחצית השנייה של המאה ה- ה-13 הדיונים והשיטות האלו היגיעו לידי המקובל בספרד רבי אברהם אבולעפיה שהיציע על פיהם  שיטה משלו.

הדיונים היו תיאורטיים לחלוטין איש מהעוסקים בכך לא טען שהוא אכן  יצר גולם אלא רק שאפשרי ליצור כך גולם (_ מונח שבמשמעותו הידועה הוא למיטב ידיעתנו המצאתו של יהודה החסיד).

ולימים  בעקבות כל הדיונים האלו נוצרו סיפורים מאוחרים  על אנשים שיוצרים גלמים .לא מדעתם שלהם ואלא על סמך ספר יצירה ובעצם על סמך השיטות שאותם היציעו חסידי אשכנז ובראשם בסיפור  שלמיטב  ידיעתנו קיים רק משנות השלושים  של המאה ה-19  על הגולם  שנוצר בידי המהר"ל מפראג על סמך השיטה של יהודה החסיד.  

   

קיראו גם :

עוד על יהודה החסיד 

 

האם במאה ה-13 חזה יהודה החסיד את שנת 2017 ו-או שנת 2018?

עוד על ספר יצירה והעל הגולם ויוצריו השונים :

המדריך לבריאת יקום :על ספר יצירה 

האותיות שעימן נברא היקום :הצעה חדשה לפירוש ספר יצירה 

יוצרי הגולם 

מי יצר את הגולם של המהר"ל מפראג 

הגולם מפראג :גירסה של גוסטב פיליפסון 

הגאון מוילנה והגולם 

הגולם של הבעל שם טוב 

הגולם של הרב דוד יפה מדרוהיצ'ין עוד סיפור מ"דבר לילדים" על יצירת גולם 

גולם למניין :חלק א'

גולם למניין חלק ב'

יש לנו גולם במעגל :הגולם וגלגוליו בספרות ובקולנוע 

הגולם ואני 

 

רב עם גולם צייר שאול רסקין.מחניים גליון פ"ד  1964

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

6 תגובות על “איך ליצור גלמים – הרב יהודה החסיד ויצירת הגולם”

יעקב שם טוב בפייסבוק:

הראשון שמתועד שיצר גולם הוא רבי אליהו בעל השם מחלם, שעשה זאת מאתיים שנים לפני המהר"ל מפרג, וככל הנראה המלה "גולם" בשיבוש קל היא מקור השם "חלם".
מקורות:
1. ויקיפדיה – https://he.wikipedia.org/…/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7…
2. "הגולם של אליהו מחלם" ב"יקוםתרבות" –
https://www.yekum.org/…/%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%9d…/
3. מסורת משפחתית בקרב משפחות לורברבאום, לורברבוים ושמות דומים (שמעתי משכן)
.
הערה: ובמסורת המשפחתית, השמש שלו – יעקב – הוא אחד מקדמוני, ורמז למעשה נשתמר בשם המשפחה.

רב אליהו מחלם והמהר"ל מפראג הם בני אותה התקופה המאה ה-16. הרב אליהו מחלם מתועד לראשונה כמי שיצר גולם במסמך מהמאה ה-17 כמדומני כמה עשרות שנים לאחר מותו. בין שנות השלושים לשנות החמישים של המאה ה-17. המהר"ל מפרג אינו מתועד בשום מסמך מחייו או לאחר מותו כמי שעוסק בגלמים אלא לראשונה בסיפור שקיים משנות השלושים של המאה ה-19.שלדעתי היוצר שלו הוא הרב לודויג אוגוסט פרנקל מי שייסד את בית הספר "למל " בירושלים. על הרב שמואל החסיד קיים סיפור בכתב יד שמתוארך למאה ה-16 כיוצר גולם והוא ההופעה הקדומה ביותר של רב יהודי כלשהו כמי שעוסק ביצירת גלמים.זה כמובן מאות שנים לאחר מותו של שמואל החסיד.
השאלה היא עם הסיפור בכתב היד נוצר גם במאה ה-16 והוא בכל מקרה הראשון הידוע מסוגו או שהוא משקף מסורת קדומה יותר?

"רכא שערים" = 221 הצירופים האפשריים של שתי אותיות כאשר כל צירוף משמעותו "שער". צירוף האותיות מתואר בפירוט בפירוש הנ"ל של רבי אלעזר ומובאות טבלאות שמסבירות את צירופי האותיות .אגב ברוב המהדורות לאורך הדורות של פירוש רבי אלעזר המדפיסים לא העיזו להביא את הטבלאות המפורטות האלו מכתבי היד .בדפוס טבלאות הצירופים הנ"ל היו קיימות רק במהדורה השלמה של פרמישלה מ-1883 פירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה… אשר חיבר רבינו אלעזר בעל הרקח ; ונמצא טמון באמתחת… מהרצ"א [שפירא] האבד"ק דינאב… אשר העתיק לעצמו מספר כתב יד והוסיף עליהם לפעמים הגהותיו… ובסופו… דרך עדותיך… פי' על מקצת ספר יהושע וליקוטים על תרגום מגילת רות והשמטות מספר אגרא דכלה וקונטרס להשלמת ספר דרך פקודיך… ; הוצאתיו לאור אני… משה שפירא בן… מוה' שמואל./ פרמישלא : דפוס זופניק את קנולר, תרמ"ג.
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=37671&pgnum=1
8 .אבל הן נמצאות במהדורת הדפוס החדשה של הספר."ספרי הר"א מגרמייזא בעל הרוקח : פירוש ספר יצירה, חכמת הנפש, שער הסוד והיחוד והאמונה, סודי רזי סמוכים, פירוש איכה רבתי / ירושלים : מכון סודי רזיא, תשס"ו.2006

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

1 × 5 =