web analytics
קטגוריות
ארכיאולוגיה

מה היה שמה של ממלכת "ישראל "?

האם נקראה ממלכת "ישראל " הקדומה התנכית "ישראל "? ואם כן מתי?

לאור דיון מעניין שהיה לי ברשת לגבי השם של ממלכת "ישראל " אז הנה הרחבה של דיעותי בעניין. 

היה לי דיון בעניין עם פרופסור ישראל פינקלשטיין מחבר ספר ההיסטוריה העדכני ביותר של ממלכת ישראל The Forgotten Kingdom. The Archaeology and History of Northern Israel, Atlanta 2013, 

 בהקשר לסיפור  קלאסי של יצחק שנהר שיתפרסם בקרוב ב"פרויקט הסיפור התנכי " בשם "לילה בשומרון" המתאר את הימים האחרונים של ממלכת ישראל התנכית.

אבל הדיעות המבוטאות כאן הן דיעותי ולא בהכרך דעותיו של פינקלשטיין. 

. מה שאנו מכירים כממלכת "ישראל" מ"ספר מלכים"  נקרא בכתובות אשור במאות השמינית והשביעית לפני הספירה כ"בית עומרי " או כ"שומרון " על שם הבירה. אבל לא "ישראל".

אז מאיפה בא "ישראל "?

ישנו איזכור של קבוצה של שבטים בשם "ישראל" בכתובת מצרית קדומה וידועה מהמאה ה-13  לפני הספירה מימי פרעה מרפנתח יורשו של רעמסס השני  שמתרברב ש"ישראל הושמד ואין לו זרע" בכתובת הראשונה שבה מוזכר קיומו של "ישראל".. 

זהו האיזכור היחיד של "ישראל"  בכל מה שנמצא עד היום במצרית וכלל לא ברור שיש לו קשר עם ממלכת ישראל המאוחרת יותר. 

זאת הפעם הראשונה וגם האחרונה שבה מוזכר "ישראל " בשפה המצרית.

כתובת פרעה מרפנתח שבה יש איזכור ראשון ויחיד במצרית של "ישראל " כקבוצת שבטים. 

"ישראל" מוזכרת עוד שלוש פעמים  בכתובות קדומות מאוחרות יותר. ובהקשר לממלכה בשם זה. כולן מהמאה התשיעית   לפני הספירה. 

בבירור "ישראל " אכן היה כינוי של הממלכה כפי שמעידה כתובת  המונולית מכורח  על  קרב קרקר שהתחולל בין אשור וקואליציה של  12 מדינות קטנות כולל מה שאנו מכירים כ"ישראל "במאה התשיעית לפני הספירה. ששם מוזכר "אחאב הישראלי" או "אחאב מ"ישראל" .אחאב לפי הכתובת היה אחד המנהיגים של הקואליציה ביחד עם הארמים  וסיפק מספר גדול של סוסי ומרכבות  מלחמה.

מעניין לציין שבכתובת הראשונה שבה מוזכרת ממלכת ישראל היא גם הכתובת הראשונה שבה מוזכר השם המפורש "ערבי " השליט הערבי גינדיבו. בכל אופן כלל השמות שמוזכרים חוץ מאחאב כולל השליט הארמי  הדדעזר אינם מוכרים לנו מהתנ"ך. 

כתובת המלך האשורי שלמנאסר השלישי על קרב קרקר. האיזכור היחיד מחוץ למקרא של ממלכה ששמה "ישראל". 

 

. אבל כנראה"ישראל"  לא  היה כינוי נפוץ במיוחד. 

.עובדה זאת הפעם הראשונה וגם האחרונה שיש איזכור של "ישראל " במקורות האשורים.

השם "ישראל " כשם ממלכה מוזכר גם בכתובת המלך המואבי מישע גם היא מהמאה התשיעית לפה"ס ובהקשר לשושלת בית עומרי. 

כתובת מישע מהמאה ה-תשיעית לפני הספירה.מזכירה את עומרי כמלך ישראל.

"ישרא"ל מוזכרת גם בכתובת תל דן מהמאה התשיעית לפני הספירה גם היא שמקובל שנכתבה בידי המלך ארמי חזאל לאחר נצחון על צבאות ממלכות ישראל ויהודה ( המכונה בפיו "בית דוד' ").אותו ניצחון שכתוצאה ממנו עלה יהוא למלוכה בממלכה הצפונית. 

כתובת תל דן 

האשורים במאות השמינית והשביעית לפני הספירה   בתקופה שבה שלט בית יהוא בממלכה ולאחריו  בכל אופן כבר לא יודעים על השם "ישראל".

אבל עובדה הוא השתמר בממלכת יהודה ונכנס לתנ"ך.

משלחת מממלכת "ישראל" בראשות המלך יהוא מביאה מתנות לאשורים.הממלכה נקראת בכתובת "בית עומרי". 

 

הטענה שלי היא זאת :

אילו השם המוכר של הממלכה הצפונית בתקופה הזאת המאה השמינית שביעית לפה"ס היה "ישראל" הוא היה מוזכר בלוחות האשוריים.הוא לא.

הם מזכירים את השמות "בית עומרי " ו"שומרון.והם עושים זאת מינימום של עשרות או מאות פעמים.

השם "ישראל " גם לא מוזכר  בתקופה זאת בכתובות או לוחות מיהודה או מארם או מכל מקום אחר.

המסקנה שאני מסיק מכך היא שהשם "ישראל " היה שם קדום ארכאי ,שהיה מוכר לאשורים  ולמואבים ולארמים  במאה התשיעית לפה"ס בימי  בית  עומרי ואחאב אבל לא לאחר מכן.

מבחינה אטימולוגית, ישראל זה מהשורש ש.ר.ר יחד עם אל, כלומר איזור של שלטון האל הכנעני בשם אל. 

לא סביר שזה היה שם הממלכה במאות השמינית והשביעית כי השם הנמצא בתוכו של האל הכנעני  הראשי לשעבר "אל". במאות השמינית והשביעית לפני הספירה זה  כבר היה אל שחלף זמנו ואת מקומו תפסו האל התנכי "ה'" בעל ומן הסתם אלים אחרים.

יותר הגיוני היה שהממלכה תיקרא בתקופה זאת "ישריה" על שם האל התנכי שהיה האל הלאומי של הממלכה. אבל היא לא.כמו ממלכות אחרות באותה תקופה נניח ארם דמשק  ששמה במציאות היה "דמשק " המממלכה הצפונית הייתה מוכרת על שם בירתה מאז  ימי עומרי,שומרון. 

אני מציע שהשם "ישראל " היה כינוי אמיתי של הממלכה  הצפונית רק בתקופה קדומה ביותר. ובכל אופן לפני ימי עומרי שלאחריו החלה הממלכה להיקרא "בית עומרי "בידי האשורים. 

 הכינוי ניתן ובהחלט היה קיים במאה העשירית לפני הספירה כשהאל "אל" היה אל דומיננטי ולא לאחר מכן.

מי שנתן את השם הזה לממלכה היה כנראה מאמין של האל "אל"

פסל כנעני של "אל". ראש האלים בתקופה קדומה לפני שהוחלף בידי ה' ובידי בעל. 

.וייתכן שזה היה מי שאנו מכירים כנביא שמואל ושימו לב לשמו שיש בו את שמו של "אל" . יש לכך חשיבות גדולה בהקשר הזה. 

אני מציע שהכינוי "ישראל" כשם הממלכה שהיה מונח ארכאי ונשכח ככל שהאל "אל " נשכח גם הוא.

הטענה שלי היא שהשם "ישראל" לא נשכח סתם כך לפתע במאות השמינית והשביעית אלא הפך לא רלבנטי בגלל שינויים דתיים.

בית יהוא שעלה לשלטון בממלכה הצפונית לאחר הפיכה אלימה בסוף המאה התשיעית הפך את ה' לאל הראשי ( או היחיד תלוי למי ולמה אתה מאמין )של הממלכה. וכדאי לשים בהקשר זה  לשם המלך מייסד השושלת "יהו".

כיוון שכך שם הממלכה הקודם "ישראל " שבו יש התייחסות ברורה לאל שהפסיק להיות רלבנטי מבחינת האליטות השליטות הפך להיות מביך וכתוצאה הפסיקו להשתמש בו . זאת הסיבה לדעתי מדוע האשורים לא מתייחסים יותר ל"ישראל" מאחר שהאליטות השילטוניות במה שהיה "ישראל" שוב אינן מתייחסות למונח הזה ומעדיפות לכנות את הממלכה "שומרון".

השם השתמר כי הוא היה בכתבי הנביאים עמוס והושע במאה השמינית  לפני הספירה  שבחרו מסיבה שאנו כבר לא נבין ( אבל אולי כי בשם היה שם של אל ) כשם מועדף עליהם על הממלכה שבה חיו שבעצם במסמכים הרשמיים שמה היה "שומרון ". 

כאשר היגיעו כתביהם ליהודה משם נלקח הכינוי "ישראל" כשם הממלכה השכנה שחרבה למרות שזה היה כינוי ארכאי במציאות.שם על סמך הכתבים האלו החליט מי שהחליט שהיה מחבר ספר "מלכים" שהוא ייתן את הכינוי הזה לממלכה הצפונית שכבר לא התקיימה בזמנו אבל כשהייתה קיימת נקראה "שומרון " ולא "ישראל" שם ארכאי שלא היה מוכר כמעט לאף אחד.

מבחינתו זה לא היה באמת משנה איך יקרא לממלכה שהרי מי יכול היה להתלונן ?הממלכה לא הייתה קיימת יותר וחלק מתושביה בכלל הוגלו. ויש כל סיבה לחשוב שהכינוי "ישראל" מצא חן בעיניו יותר מ"שומרון"

הוא נקט בחירות פואטית ונתן לממלכה שם שכמעט ונעלם מאות שנים לפניו.

ובשם זה "ישראל"  היא הייתה ידועה מכאן ואילך. 

קראו גם :

את "לילה בשומרון " תוכלו לקרוא ב"יקום תרבות" כאן.

את הראיון המלא עם פינקלשטיין ראו  ב"יקום תרבות" כאן :

הימים הראשונים והאחרונים של ממלכת ישראל.

את הסיפור "זמרת הארץ" מאת יצחק שנהר על הממלכה הצפונית שגם בו יש ראיון עם פרופסור ישראל פינקלשטיין

 

חותמת שהתגלתה בחפירות מגידו של שמע בכיר בממשל מלך "ישראל "ירבעם.

 

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

9 תגובות על “מה היה שמה של ממלכת "ישראל "?”

Shay Lae כותב בפייסבוק:

התגובות כאן תמוהות ביותר. מעבר לעובדה כי מרבית המקורות בתנכ הוכרו כמדוייקים שוב ושוב (מתקופות המלוכה ולאחר מכן), בדגש על התיאורים של הכרנולוגיות של המלכים, של אירועים הסטוריים והמקומות הגיאוגרפים, הרי שהטלת ספק מוחלט בשימוש בשם המתאר את ממלכת 10 השבטים היא דבר מאד מאד קיצוני (וזאת להבדיל מניסיון כותב המאמר למעלה לטעון לשימוש בשם במאות ה- 10-9 ולשכיחת השם לכאורה לאחר מכן). מעבר למקורות התנכ"יים שהוכחו שוב ושוב כאמינים, ישנן עדויות ארכיאולוגיות ברורות על קיומה של ממלכת "ישראל" בשמה זה במאות ה- 10 וה- 9, לכל הפחות, וזאת מעבר לאסטלת מרנפתח (שבכלל מתארת קבוצת אנשים ולא ממלכה כי היא מתייחסת למצב לפני הקמת הממלכות וזאת במאה ה- 13): כתובת תל דן, מצבת מישע, מצבת כורח. מעבר לכך, ישנם אין ספור עדויות ארכיאולוגיות בשטח ארץ ישראלומחוצה לה על שמות מלכי ישראל שמלכו באיזור צפון השומרון, כך שקיומה של ממלכה צפונית של 10 השבטים מתועד שוב ושוב מבחינה ארכיאולוגית והוא וודאי לחלוטין. הדיון המוצע כאן בדבר השימוש בשם "ישראל" לתיאור ממלכה הצפונית מתייחס אך ורק למאות המאוחרות יותר – מאות 8-7 ואילך. בעניין זה, אני נוטה להטיל ספק בטיעוני כותב המאמר מהטעם שכל כולו מבוסס על אותו מקור – תיאור שמה של ממלכה הצפונית בידי מקורות אשורים בלבד מהמאות ה- 7-8. בהחלט ייתכן שמבחינת האשורים הם זיהו את ממלכת ישרכל בשם מסויים ושונה ("בית עומרי" או שומרון") מסיבות כאלה ואחרות, אבל באיזור הגיאגרפי שלנו – ארץ ישראל – הוכר רק השם "ישראל" כשמה של ממלכה הצפונית. ישנם מקרים רבים בהיסטוריה שבו עמים חיצונים תיארו אומה מסויימת בשם שונה לחלוטין מהאופן בו בני אותה אומה תיארו את עצמם כולל בימינו אלה: מינמאר-בורמה, חבש-איתיופיה, גיאורגים-גרוזינים. שמות הם דבר נזיל ותלוי בגורמים שונים ומשתנים, במיוחד בעת העתיקה. מילא אם כותב המאמר היה מציג מקורות ארכיאולוגים נוספים מאיזורינו (מצריים, פיניקיים וכו') בהם שם הממלכה הצפונית היה מתואר אף הוא כ- "בית עומרי" או "שומרון", שאז אולי היה ממש בדבריו, אבל כל עוד המאמר מבוסס על אותו מקור בודד ויחיד למעשה – ממלכת אשור – לא הייתי קופץ למסקנה כה מרחיקת לכת. בנסיבות אלה אין להטיל ספק בשמה של הממלכה הצפונית כפי שהוא מופיע בתנ"כ – "ישראל".

התשובה היא שמהמקורות שבידינו נכון לעכשיו יש לנו רק מקורות אשוריים מלבד התנ"ך. אין מקורות פיניקיים לצערנו ,ולא מקורות ארמיים ,ולא מקורות מצריים מהמאות השמינית והשביעית שבה ניתן שמה של ממלכת ישראל. סביר להניח שהיו אבל לא התגלו בנתיים.

Shay LaeL כותב בפייסבוק:
המקורות האשוריים" הם בעצם מקור אחד – בית המלוכה האשורי במאה ה- 8. (אגב, השימוש בשם של מלך לתיאור ממלכה או בשם של עיר לתיאור הממלכה אינו דבר חריג. באותה תקופה הערים נחשבו לממלכה בפני עצמה). לא הייתי מעדיף אותו על פני המקור התנ"כי. לא נראה לי סביר ששם של ממלכה, שמוסכם גם על דעת כותב המאמר, על בסיס שורה של ממצאים ארכיאולגים שונים, כשמה של הממלכה הצפונית במאות ה- 9-10, יישכח לפתע רק בחלוף מאה שנים נוספות ואז "יומצא מחדש" בתנ"כ במאה ה- 5. יותר סביר לפקפק בהסתמכות על "המקור האשורי", גם אם הוא "מזמן אמת", מאשר לפקפק במקור התנכ"י לפיו שם הממלכה הצפונית, שהיתה ממלכה אחות לממלכת יהודה (ואף היו קשרי נישואין בין הממלכות), היה תמיד "ישראל". כמו כן, אם היה שם הממלכה הצפונית משתנה לפתע במאה ה- 8, כטענה במאמר, מן הסתם הדבר היה מקבל ביטוי כלשהו בתנ"כ, שנכתב במאה – 5, דבר שלא אירע. בקיצור, התיאוריה שובה עין במובן מסויים, אבל מפוקפקת ובלתי סבירה במיוחד לאור ההסתמכות על מקור אחד. בשורה התחתונה, יש להתייחס לתנ"כ כמקור מהימן אלא אם מוכח אחרת (ולא ההפך). התנ"כ הוכיח עמו כמקור מהימן אין ספור פעמים. "המקור האשורי" במקרה הזה אינו יכול להוות בפני עצמו ראיה ממשית לסתור את האמור בתנ"כ בענין כה מרכזי – שם של ממלכה אחות שהיתה קיימת כ- 200 שנים לצד ממלכת יהודה

הטענה שלי היא שהשם "ישראל" לא נשכח סתם כך לפתע במאות השמינית והשביעית אלא הפך לא רלבנטי בגלל שינויים דתיים .בית יהוא שעלה לשלטון בממלכה הצפונית לאחר הפיכה אלימה בסוף המאה התשיעית הפך את ה' לאל הראשי ( או היחיד תלוי למי ולמה אתה מאמין )של הממלכה. וכדאי לשים בהקשר זה לב לשם המלך מייסד השושלת . כיוון שכך שם הממלכה הקודם "ישראל " שבו יש התייחסות ברורה לאל שהפסיק להיות רלבנטי מבחינת האליטות השליטות הפך להיות מביך וכתוצאה הפסיקו להשתמש בו . זאת הסיבה לדעתי מדוע האשורים לא מתייחסים יותר ל"ישראל" מאחר שהאליטות השילטוניות במה שהיה "ישראל" שוב אינן מתייחסות למונח הזה ומעדיפות לכנות את הממלכה "שומרון".

כתבה מעניינת, רק תיקון טעות אחת קטנה (לעניות דעתי). אתה כותב בכתבה לגבי השם ישראל במצבת מרנפתח ש- "זהו האיזכור היחיד של "ישראל בכל מה שנמצא עד היום במצרית".
במאמר הבא מתוך – , Journal of Ancient Egyptian Interconnections 2.4 (2010): 15-25 שכתבו der Veen, Theis, and Görg ונקרא
"Israel in Canaan (long) before pharaoh Merenptah? A fresh look at Berlin statue pedestal relief 21687"
מביאים המחברים חידוש מעניין שהאזכור של ישראל מחוץ למקרא יכול להיות כבר בתקופתו של אמנחותפ ה- III או רעמסס ה-II , לפני אזכור השם במצבת ישראל. מדובר בלוח גרניט שנמצא במחסן של המוזיאון המצרי בברלין.(AM 21687) על הלוח חרוטים שלושה שבויים ועל טבעת שם הנמצאת בגופו של כל אסיר מצויין מיקום בכתב הירוגליפי. על השמאלי מצויין אשקלון. על האמצעי כנען והשבוי הימני שבור כמעט באמצע גופו וקריאת השם לא ברורה. גורג, שחשף את הלוח וכתב עליו מאמר בגרמנית בשנת 2001 זיהה את המקור של העיט (vulture ) המזוהה עם הגיית העיצור א'. ולאחר בדיקה מדוקדקת באמצעים משוכללים מהבדיקה שעשה גורג, זיהו גם חלק מהרגל השמאלית והטופר של העיט. בצרוף שאר הסימנים מהכתב ההירוגליפי הנמצאים על הלוח, ולאחר זיהוי העיט, הם מסכמים שהשם בטבעת השם הימנית היא ישראל ויתכן אף שהשם ישראל בלוח מברלין יכול להיות מועתק ממקור קדום יותר, מתקופת אמנחותפ ה-II או ה-III בכל אופן לא יותר מאוחר מרעמסס ה-II והשם מסמל את הפרוטו ישראלים. ז"א שהחוקרים האלה, משערים את נוכחות הקבוצה האתנית "ישראל" הרבה יותר מוקדם מתגליתו של פטרי לתקופת מרנפתח. (לדעתי תגליתם עדיין לא קבלה את הכבוד המגיע לה).

התעלמות מתהלים יעקב-ישראל אלים אל נקמות אלהים
התעלמות מספר בראשית יעקב-ישראל אלהים
התעלמות מספר שמות בני ישראל, אלי מואב
התעלמות מספר תורת כהנים ויקרא – ישראל
התעלמות מספר במדבר
התעלמות מספר דברים גם אם נכתב לפי דעתם בתקופת יואש
התעלמות מישעיה הראשון ומירמיה

Yaakobi Oded
אלי, אתה נכנע מהר מדי לגחמותיהם חסרות הבסיס של הפינקלשטיינים… ישנם שני נביאים שנזכרים כמי שמנבאים בממלכת ישראל במאה השמינית לפסה"נ. הושע ועמוס. בקר נא בקונקורדנציה און-ליין ובדוק כמה וכמה עשרות פעמים נזכר השם "ישראל" בנבואותיהם, ושים לב שהוא לא מופיע רק בשכבות עריכה ותוספות למיניהן, אלא גם בנבואות אותנטיות למדי שהיו רלוונטיות רק לזמן הכתיבה – או לפחות סמוך אליו…
האל 'יהוה' היה גם אלוהיהם של עמרי ושל יהורם שבהם מרד מישע – וזה ניכר לא רק לפי השם "יהורם" אלא גם לפי מצבת מישע שמזכירה את "סחיבת כלי יהוה לפני כמוש בבמה" כאות ניצחון על ישראל…
זה שהם עבדו את 'יהוה' מעולם לא הפריע להם לעבוד במקביל גם את 'אל' בבית-אל (זה ברור גם מנבואת הושע וגם מנבואת עמוס, שאף מזכיר שלכהן בית-אל קראו "אמציה") – וזה אפילו נאמר על יהוא בפירוש, שאמנם הכרית את פולחן הבעל, אבל "לא סר מאחרי פשעי ירבעם" ומאחרי פולחן העגלים (שסימלו את "שור-אל") בבית-אל…
ייתכן אמנם שבשלב ההוא החלו תהליכים של איחוד סינקרטיסטי בין 'יהוה' לבין 'אל', אבל נראה שהיו גם פטנטים אחרים להצדיק עבודה של שניהם במקביל – כמו לטעון ש'אל' אבי האלים, המליך את 'יהוה' על ישראל והפקיד את השלטון על עמו בידו (בדומה למה שאמרו באוגרית על שלטון 'בעל-הדד').

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

eight + 14 =