web analytics
קטגוריות
מדע בדיוני

The real future of "star trek" is in its far past

50  years  of star trek  

 

 

 

 

NOTE: Since this article deals with the various time periods of the multiple “Star Trek” series and films, a useful reference might be the following timeline chart: https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Star_Trek]

 

זה לא באמת קשור למתקפת הטרור בפריז (ועוד מקומות), לגלי המהגרים לאירופה, לדאע"ש, ולמלחמת העולם השלישית שמדברים עליה… אבל כנראה כן קשור. קשור מאוד.

 

This is not really related to the terrorist attacks in Paris (and elsewhere), waves of immigrants to Europe, ISIS, and the Third World War that people have been talking about… but then again, it probably is related. Very related.
לא מזמן הודיעו שב-2017 עומדת להיות סדרה חדשה של "סטאר טרֶק" מסע בין כוכבים – נושא שעליו יש לי עניין מיוחד. (עבודת התזה שלי עסקה ב"מסע בין כוכבים" וגילגוליה הספרותיים, ופירסמתי על סדרה זאת מאמרים רבים). לפני כן יהיה סרט שלישי בסדרת סרטי הקולנוע של "האיתחול מחדש" של מסע בין כוכבים" העוסק בהרפתקאות קפטין קירק וצוותו במאה ה-23. אבל זה מעניין פחות (שני הסרטים שהוקרנו עד כה מהאיתחול החדש הזה היו בינוניים ומטה מזה). It was recently announced, that there will be a new "Star Trek" TV series in 2017 – a subject which I have a special interest in (my thesis dealt with “Star Trek" and its literary incarnations and I published many articles on the series). Prior to that, the third film in a series of films of the "rebooted" Star Trek, dealing with the adventures of Captain Kirk and his crew in the 23rd century will be released – But this is less interesting (both films screened so far from this new reboot were only average, and even less than that.)
על מה בדיוק ובאיזה שלב בהיסטוריה העתידנית הארוכה והמפורטת של יקום זה (שמופה בכמה וכמה סדרות טלוויזיה בכמה וכמה סרטי קולנוע ובספרים ובסיפורי קומיקס ומשחקי מחשב מרובים מספור) תעסוק הסדרה החדשה, הם לא ציינו.

אפשר בשלב זה רק להעלות ניחושים, ואולי היוצרים החדשים עצמם עוד לא החליטו בעניין. לדעתי, יש רק שני תקופות מעניינות שכדאי שהם יעשו עליהן סדרה.

 

On what exactly, and at what point in the long and detailed futuristic history of the universe (as mapped out in several television series and several films, stories, comic books, and numerous computer games), the new series focus will on – they did not mention. At this stage, we can only guess, and perhaps the new writers themselves have not yet decided on the matter. In my opinion, there are only two interesting periods that they should make into a series.
לא על המאה ה-22 של הסדרה "אנטרפרייז" ושל קפטין ארצ'ר. זה מוצה. )למרות שאולי יהיה מעניין בעתיד לראות איך בונים פדרציה בין כוכבית בסדרה נוספת המתרחשת במאה ה-22.(

 

Not the 22nd century of the TV series "Enterprise" and of Captain Archer. This has already been covered.

(Although it might be interesting at some point, to see how to build a future interplanetary federation in a separate series that takes place in the 22nd century).

גם לא המאה ה-23 של הסדרה המקורית על קפטן קירק. מיצינו בשני יקומים – תודה.

 

לא המאה ה-24 של "מסע בין כוכבים – הדור הבא" ו"חלל עמוק תשע" ו"וויאג'ר" מיצינו, מיצינו – תודה. ולפי סדר השנים שחלפו מאז החלה "הדור הבא" ב-1987 המאה הזאת כבר הסתיימה או קרובה לסיומה בכל מקרה.

אז מה כן?

Nor of the 23 century of the original Captain Kirk series. We’ve already seen two of those universes – Thank you.

Not the 24th century of "Star Trek – The Next Generation" “Deep Space Nine", and "Voyager" they’ve been exhausted, exhausted – Thank you. And according to the order of the years since "Next Generation" began in 1987, that century was over or almost over, in any case. So what will it be?

יש שתי אפשרויות:

לעבור ל"עתיד" של המאה ה- 25, לשנת 2409 או 2423 (או משהו מעין זה), עם אויבים חדשים וגלקסיות חדשות לחקור.

 

There are two options :

Move up to the “Future” of the 25th century, to the year 2409 or 2423 (or something like that), with new enemies and new galaxies to explore.

או אפשרות אחרת – וזה עדיף לדעתי:

לחזור אחורה, אחורה בזמן, אפילו אל לפני המאה ה-22 של "אנטרפרייז" — אל תקופה בתולדות היקום של "סטאר טרֶק" שעליה אנו יודעים רק מעט מאוד, למרות שהיא בעלת חשיבות שאין למעלה ממנה.

 

Or another option – which is preferable in my opinion:

Go back, back in time, even to before the 22nd century of "Enterprise" — to the period in the history of the "Star Trek" universe of which we know little of, even though its importance is quite unparalleled.

— אל אמצע המאה ה-21, בערך חמישים שנה מהיום, אל סביבות שנת 2067, אל הזמן של מלחמת העולם השלישית !!!

 

אל זפרן קוקראן ממציא הטיסה הגבוהה ממהירות האור (זוכרים את הסרט השמיני של "מסע בין כוכבים"?).

 

וגם חוזרים אל פושע המלחמה המפלצתי קולונל גרין ששמו זכור לדיראון עולם גם במאה ה-23 ובמאה ה-24 בגלל פשעי מלחמה נוראים שביצע.

– Onto the middle of the 21st century, about fifty years from now, to around the year 2067, to the time of World War III!

Al Zefram Cochrane invents flight at speeds greater than that of light (remember the eighth “Star Trek” film?).

We also return to that monstrous war criminal Colonel Greene whose name is infamous even in the 23rd and the 24th centuries due to horrific war crimes he committed.

 

— אל תנועת "האופטימום" תנועה אידיאולוגית טרוריסטית איומה שכבשה ארצות שלמות באמצע המאה ה-21 בניסיון "לשדרג" את "מי שראוי", בספר "federation" .

 

— And onto the "Optimum" ideological terrorist movement that conquered entire countries in the middle of the 21st century in an attempt to "upgrade" those "who are worthy" in the book "Federation”.

 

אל "המלחמות האאוגניות" אל קאן הטרוריסט וכובש הארצות המשודרג ששמו זכור היטב גם במאה ה-23 בשני יקומים שבטעות כתוצאה מבלבול במסמכים כנראה חשבו פעם שהוא חי בסוף המאה ה-20. אבל בתקופה זאת לא התרחשו מלחמות אידיאולוגיות רצחניות כמו "המלחמות האאוגניות".

כעת ברור לכל שקאן ואנשיו הסופר-טרוריסטים והאידיאולוגיה הפנאטית רצחנית שלהם, שייכת לאמצע המאה ה21.

— To the "Eugenics Wars" and the enhanced human, the terrorist and conqueror Kahn, well remembered in both universes of the 23 century in accidentally as a result of a mix-up in historical documents, was thought to have lived at the end of the 20th century. But in that period, there were no murderously ideological wars known as the "Eugenics Wars”.

It is now clear to all, that Kahn and his super-terrorists and their murderous fanatic ideology belongs to the middle of the 21st century.

אז מה זה יהיה? זפרן קוקראן ואידיאולוגית היציאה לכוכבים שלו כנגד אידיאולוגיות רצחניות מתנגדות.

מי ינצח? קוקראן שבעקבותיו תוקם הפדרציה או קולונל גרין של תנועת האופטימום וקאן הסופר טרוריסט האידיאולוג הטהרני הרצחני ?

נראה לי שראוי ליוצרי הסדרה החדשה לחשוב גם על האפשרות הזאת. עם יעשו זאת, יצרו סידרה עתידנית שהיא רלבנטית מאוד מבחינת הנושאים שיעסיקו אותנו בעשור הזה ובעשור הבא.

 

So what will it be? Zafran Cochran and his ideology of star travel against the opposing murderous ideologies.

Who will win? Cochran who will have been instrumental in establishing the Federation, or Colonel Green of the Optimum movement and Kahn the murderous super- ideologue and terrorist?

I think the new series creators should also think about this possibility. If they do so, they will have created a futuristic series which is very relevant in terms of the issues we will face in this decade and the next.

[Translated from the Hebrew: Leybl Botwinik]

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

twelve − 11 =