web analytics
קטגוריות
מיסטיקה ותופעות מוזרות

נבואת הגאון מוילנה

האם הגאון מוילנה אכן השמיע "נבואה" שבה לכאורה חזה את הקונפליקט הנוכחי בין רוסיה לאוקראינה ותורכיה?

 

 

 

gaon of vilna portreit

הגאון מוילנה.

 

במרץ 2014 הרב משה שטרנבוך  הידוע מספריו על "הלכות הגר"א ומנהגיו" הפתיע את תלמידיו בחג פורים כאשר חשף בפניהם את הסוד שקיבל במסורת מאת הגאון מווילנה בהקשר של אירוע כיבוש חצי האי קרים בידי רוסיה, שהטריד אז את הקהילה הבינלאומית.

הרב משה שטרנבוך.צילום ברוך יערי

"פורים הוא זמן שמגלים סודות, ויש אצלי הרבה סודות שלא אוכל לגלותם", אמר הרב לתלמידיו, כפי שצוטט במגזין החרדי ה"משפחה", "אך על אף דבריי שלא אגלה סודות, מכל מקום אני מוכרח לגלות סוד אחד, וזאת מפני שהוא לא סוד שלי, שכן כבר גילה אותו הגאון רבי יצחק חבר זצ"ל, תלמידו של רבי חיים מוולוז´ין זצ"ל ששמעו מפי הגר"א זיע"א שגילה סוד זה סמוך להסתלקותו", מספר הרב שטרנבוך, שהוא עצמו צאצא של הגר"א.
"כאשר תשמעו שהרוסים כבשו את העיר קרים, תדעו שמתחילים כבר פעמי הגאולה, וכאשר תשמעו שהרוסים הגיעו לעיר קונסטנטינופול (איסטנבול) אז כבר תלבשו בגדי שבת, ואל תפשטו אותם כיוון שבכל רגע המשיח עומד לבוא".
הרב המשיך והסביר כי "בשבוע האחרון הרוסים כבשו את חצי האי קרים וכל העולם סוער סביב הכיבוש הזה, ולפי המסורת שיש בידינו מהגר"א זהו סימן מובהק לפעמי משיח".
ומהי ההגדרה של "פעמי משיח"? הרב סייג כי אין אנו יודעים בדיוק מהי הכוונה "פעמי", אך אולי זהו מלשון פעמון, והכוונה היא שהאירועים מעוררים אותנו להתכונן לביאת המשיח

הנבואה הזאת עוררה תשומת לב רבה בחוגים חרדיים ונוצרים אדוקים שראו בכך רמז ברור לבוא אחרית הימים.היא הוזכרה ותוארה באתרים רבים העוסקים בנבואות אפוקליפטיות ברשת.

( ראו למשל באתר הזה ויש עוד דוגמאות רבות אחרות ברשת בעברית ובאנגלית מהשנה האחרונה,עוד  "לפני" שהחל הקונפליקט הנוכחי בין רוסיה ותורכיה.)

ןכיום בסוף 2015 כאשר  יש קונפליקט  שהולך ומתעצם בין רוסיה ותורכיה כתוצאה מהפלת מטוס רוסי בידי התורכים  וספינות רוסיות אכן עוברות בצורה מאיימת ליד חופי תורכיה ,הנבואה הזאת נראית כרלבנטית.

אולם לכאורה לא היו שום הוכחות שהנבואה הזאת קדמה להצהרה של הרב שטרנבוך שהרי אם הנבואה הייתה קיימת בעל פה בלבד  עד לשנת 2014 כאשר "חשף" אותה הרב שטרנבוך ,מי "יתקע "לידינו  שהוא אינו היוצר שלה ושהיא קיימת רק משנת 2014 לספירה  ?
ובכן יש כעת הוכחות שה"נבואה " אכן קודמת לשטרנבוך. ומגיעה לכל הפחות לשנות השישים של המאה הקודמת.

הנבואה כבר פורסמה בדפוס  בספר "חבלי משיח בזמננו "של רפאל הלוי אייזנברג (1916-1976)שיצא לאור בירושלים בהוצאה עצמית ב-1970 ובמהדורה שנייה ב-1981 ,שהיה קובץ של נבואות ותחזיות שונות לגבי ימי ות המשיח שלוקטו ממקורות שונים.

הלוי מקשר זאת לנבואה שהוא אינו מביא את מקורה ש::

"בלעם נתנבא שלפני ביאת המשיח יבואו אוניות גדולות דרך קוסטנטינא מרוסיא של אדום מלכות הרשעה ועינו כל בני המזרח ואת כל בני ישראל."

הלוי ממשיך :"קבלה בידינו מתלמידי הגר"א בשם הגאןן :"אם הספינות של מלכות רוסיא יחצו את מיצר "בוספורוס ( ה"הדרדנלים ") צריכים ללבוש בגדי שבת."

לומר לך ( מפרש הלוי )שהשעה קרובה אז לביאת המשיח ,ודע כי רוב הספינות מרוסיא לארץ-ישראל באות בזמננו דרך טורקיה  בים השחור מבעד למיצר ה"בוספורוס".

במ"כ כידוע שלאחר חורבן מערב רומי עם בירתה בידי הגרמנים ימ"ש ( ימח שמם ) נותרה קונסטנטינא לבדה בשם "מזרח רומי "ומיום שמלך רוסיא נשא בת המלך האחרון מקוסטנטינא הרי הם  מחשיבים את עצמם כיורשים של מלכות מזרח רומי ונושאים בדגליהם את סמל הנשר הכפול של קונסטנטינא ( ע' קלד –קלה 134-135 )

זאת "נבואת" הגאון עם פרשנותו של הלוי.

ומאיפה הלוי קיבל אותה ? זה לא ברור.הוא אינו מביא את מקורותיו.

אבל יש מקור ישן עוד יותר שמפרט לגבי "נבואה זאת של הגר"א ומביא במדוייק את מקורותיה.

landoy 1

זהו ספרו המקיף והמהימן מאוד של בצלאל לנדוי "הגאון  החסיד מוילנה " .הספר יצא במקור ב1965,אבל המהדורה שבידי היא המהדורה המתוקנת  מ-1968,שבכל מקרה  קודמת לספרו של הלוי.

ושם בעמוד קפ"ט אנו מוצאים את הנבואה וייתכן שזה המקור של הלוי שאם כך שינה אותה .

"לפי מסורת אחת הצהיר כי"בשעה שתגיע אליו ( אל הגר"א א.א.) השמועה על כניסת צבא רוסי בשערי איסטנבול ,ימהר ללבוש בגדי שבת ויצפה לרגלי המשיח ".

לנדוי מפנה אותנו להערה מספר 27 ע' קצ"ג שבה נמצאים פרטי המקור לשמועה.ואלו הם :

פי רבי אריה לוין ששמע מפי רבי חיים ברלין ,ששמע מפי רבי יצחק מוולוז'ין ,ששמע מפי אביו רבי חיים מפי הגר"א.

עד כאן ההערה.

הרב חיים ברלין היה הרב של וולוז'ין של מוסקבה ושל ירושלים, רבי חיים האב הוא כמובן רבי חיים מוולוזי'ן המפורסם גדול תלמידי הגר"א ומייסד ישיבת וולוז'ין המפורסמת.

בדרך כלל אני מפקפק בטענות על "עדות שמיעה " המתקיימת לאורך עשרות ומאות שנים .אבל מכיוון שלנדוי מביא כאן את שמות העדים ואת שלשלת המסירה לאורך הדורות נראה שאין לפקפק שאכן הייתה זאת אימרה שהושמעה בידי הגר"א עצמו.
הרב משה הלוי הלברשטט מסביר את מקור השמועה:"שוחחתי על ענין זה עם הרב דב אליאך מחבר הביוגרפיה "הגאון" על חייו ומשנתו של הגר"א, הוא אמר לי שידוע לו מכתבי תלמידי בריסק ששמעו מרבותיהם בשם הרב מבריסק על השמועה הנ"ל בשם הגאון שזו היתה הערכת מצב שנכונה לדורו ולזמנו ואין היא רלוונטית לתקופתינו.

דבר זה מצוין גם בספרו "הגאון" חלק שני פרק כד על אמונה ובטחון עמ' 765 הערה 60, רבי אריה לוין אמר ששמע מפי הגר"ח ברלין בשם הגר"א (ר"ח שמע מפי הג"ר איצלה מוולוז'ין, מפי אביו הגר"ח מפי הגר"א): " בשם הגר"ז מבריסק הובא, כי בתרגום יונתן בן עוזיאל סוף פרשת בלק, רמז למעבר במיצר אדרדנלים (ראה שם במדבר כד, כד). באשר לשמועה שהובאה בזה בשם הגר"א, ביאר הגרי"ז, שלא התכוון אלא שאם אכן יתרחש המאורע בימיו, יראה בזה סימן לגאולה, אבל לא שלעולם ועד יעמוד זה כסימן לגאולה (רשימות תלמידים לבית בריסק – הרב אליאך הסביר לי שהתלמידים שמעו את זה מפי אחד מבני הרב מבריסק רבי משולם דוד שליט"א או רבי יושע בער זצ"ל.

ספרו של אליאך "הגאון "יצא לאור בשנת 2002 וכידוע היה מוקד לפולמוס שלם עם החסידים שהחרימו אותו.( ראו על כך במאמרי "מיהו הצדיק והצודק " במגזין "יקום תרבות ")

אבל זה לא רלבנטי לעניינינו בכל מקרה הוא חדש יותר מספריהם של לנדוי ושל הלוי.

אז בכל אופן יש כאן "נבואה" אמיתית של הגר"א אם כי יועדה כנראה לזמנו בלבד שבו התחולל מאבק גדול בין הרוסים והתורכים ,אבל נראה שהיא מתאימה גם לזמננו כאשר הקונפליקט בין רוסיה ותורכיה הולך ומתגבר.

קוריוז : ככל הנראה גם ראש החיזבאללה נסראללה שמע על הנבואה הזאת.

ב-24 באוקטובר הוא השמיע נאום שבו אמר בין השאר " לא נתניהו ולא סבא רבא שלו ימנעו מההתנגדות לאחוז בנשק כדי להתנגד למעשי האיוולת של ישראל".

כוונתו של נסראללה יכולה להיות ברורה רק אם נניח שהוא שמע את טענותיו של  ראש ממשלת ישראל  בנימין נתניהו שהוא צאצא ישיר של הגאון מוילנה. ( טענות אלו הושמעו גם באוזני בידי אביו של נתניהו ,ההיסטוריון המנוח בן ציון נתניהו )  רק  הגאון מוילנה יכול להיות  "הסבא רבא " שאליו מתכוון נסראללה.

הודעתו של נסראללה ניתנה זמן קצר לאחר שנודע שהרוסים מתכוונים להיות מעורבים ישירות בסוריה על גבול תורכיה. האם ייתכן שנסראללה שמע על "נבואת הגר"א " על כך שהרוסים יחדרו לגבול תורכיה לפני בוא ימות משיח ואליה רמז?

ייתכן אם כך שכוונתו הייתה שגם  ההתגשמות לכאורה של נבואת הגר"א על בוא אחרית הימים כאשר הרוסים יפלשו לאיזורי תורכיה לא ימנעו ממנו להמשיך להיאבק בישראל.

בהתחשב בידע המרשים של מזכ"ל החיזבאללה באמצעי התקשורת הישראליים זה בהחלט אפשרי.

 

ראו גם על עוד תחזיות עתידניות של הגאון מוילנה:

תוכנית העתיד של הגאון מוילנה

gaon eliach

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

6 תגובות על “נבואת הגאון מוילנה”

שמונה עשר פעם מופיע הביטוי שבע פעמים בתנ"ך, שנים עשר פעמים בחומש. מה משמעותו?

פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון – הכוונה לרימון עשוי חוטים צבועים תכלת, לפי הכתוב בהוראות שקדמו לציטוט זה) לובש הכהן הגדול לפי הכתוב בספר תורת כהנים, אחד מחמשת חומשי התורה הקדושה אותו אנו מכנים כיום "ספר ויקרא". אגב רימון כסף ש"נמצא" בהר הבית הוצג במשך זמן מה במוזיאון ארצות המקרא אחד הפעמונים מבגד הכהן הגדול, עד שהתברר שהוא זיוף. משפטו של הזייפן הנמצא במרשתת, נקראת בנשימה עצורה כמעשה מרמה נוסף של הזייפן, וכשל מערכתי של מערכת המשפט הישראלית ובתוכה מערכת ההשכלה הגבוהה, וראויה לטור של אלי אשד.

המילה פעם קשורה בזמן ברגליים ובצעדים, אך גם בצליל הצלצול של פעמונים, ואולי בכפות הידיים.

ולא הלך כפעם בפעם אחר הנחשים, נאמר על בלעם בפרשייה הכפולה המספרת על נבואתו שבתחילת פרשת בלק בספר במדבר.

ובספר בראשית בפרשת השבוע שנקראה ביום השבת שעבר, לאה אמנו, אשת יעקב אבינו קוראת לבנה השלישי לוי ואומרת בתקווה: עתה הפעם יִלָוֶוה אישי אֵלַי…

אם סיסרה מייבבת כביכול בהביטה בעד החלון וקוראת: מדוע איחרו פעמי מרכבותיו…

האם אלו הפעמונים הקשורים למרכבות, אשר אינם נשמעים. הגיוני שמילה זו מקורה בצליל הפעימות. מילה דומה באנגלית מוקדשת לפעמון הסיני הנקרא גונג. וקול צלצלול נרשם בספרי האיורונים באנגלית במילה בוינג, או באם ובאנג, עקב הצליל האנפי הנמשך של האות מ"ם והאו"ת נו"ן.

באופן דומה לספרי האיורונים – הקריקטורות והקרטוּנז, בסיפור שמשון, המובא בספר שופטים, כתוב ותחל רוח ד' לפעמו במחנה דן – בין צרעה לבין אשתאול.
אילו הייתי מאייר, הייתי מצייר את שמשון עומד עם עיגולים סביב עיניו במבט מופתע, קווי טשטוש סביב ראשו וצליל יוצא ממנו עם הכתוב פעם!! ולידו באנגלית !BAM.

העולים למקדש "שלש פעמים בשנה" (ככתוב בספר שמות) נקראים בספר שמואל עולי רגל והמועדות שבהם מתכנסים נקראים בתלמוד רגלים. המושג הרגל, בעברית התלמודית וגם העדכנית, מביע דבר שנעשה כפעם בפעם.

ובספר שיר השירים, אחד מחמש המגילות שבכתובים (החלק השלישי של התנ"ך) כתוב: מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב. אמנם היו שפרשו נעל ככפפת יד, ולפי זה כף היד נקראת פעם, אולי עקב הפעימות שהיא יכולה לייצר כאשר "מוחים כפיים". המילה כף עצמה עם פ"ה דגושה בסיומה אולי נובעת מצליל המכה, בדומה לשמו של מנוע הפּקפּק, להפקת חשמל שהיכרנו בצבא.

פירוש המילה פעם כרגל – ובהשאלה גם כמידת מרחק, מופיע פעמים רבות בספרי הנביאים והכתובים:

במשלי: גבר מחליק על רעהו – רשת פורש על פעמיו! – פירושו: איש המדבר חלקות ומציג מצג שווא, למעשה פורש רשת לפני רגליו.

בתהלים: וישם לדרך פעמיו… – פירושו: מושיט את רגליו אל הדרך, ומוכן לצאת אליה.

בישעיהו: …ואחרב בכף פעמי כל יארי מצור… – פירושו: ואני (האל) ייבשתי את תעלות המים שנבנו על מנת למנוע את מעבר החיילים או את בריחת האזרחים במלחמה, את ייבוש התעלות עשיתי על ידי מניעת הזרימה מן המקור באמצעות כף רגלי.

ועוד רבות הדוגמאות.

ואולי הפעמון היה תכשיט וקישוט המחובר ולרגלי אדם ולרגלי בהמה, והנה סגרנו הפעם את המעגל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

12 − 11 =