web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הגאון מוילנה -גירסת פנחס שדה ואשר דיקשטיין

gara picture by dickstein

דיפדוף בכרך של שבועון הילדים :הארץ שלנו "כרך ט"ו משנת תשכ"ה ( 1965 גילה בגיליון 44 המה-29.6.1965  פנינה נשכחת  רשימה מאת הסופר פנחס שדה ( חותם בשמו הבדוי "יריב אמציה ") מאויירת בידי צייר הקומיקס הבולט של התקופה אשר דיקשטיין  ( החותם על הציורים "אשר" ) על הגאון מוילנה. היא הופיעה במסגרת סדרה  על ילדותם של אישים מפורסמים בהיסטוריה.

הגאון מוילנה הוא סב סבו של אביה של סבתי וכך יש לי עניין מיוחד בו.

הרשימה הנ"ל אגב היא הראשונה שבה גם שדה וגם דיקשטיין עסקו באופן מיוחד בענייני יהדות. שדה כידוע בסוף ימיו התקרב מאוד לחסידות וגם דיקשטיין חזר בתשובה והפך לחסיד בעיר צפת.

אבל כאשר נכתבה הרשימה שניהם היו חילוניים "אדוקים".

אז הנה סיפורו של הגאון מילנה כפי שהוא נראה בעיני פנחס שדה שאף מזכיר את הגולם שאותו ניסה הגר"א ליצור:

gaon of vilna dickstein and sade

ראו עוד על הגאון מוילנה :

הגאון מוילנה והגולם 

תוכנית העתיד של הגאון מוילנה 

הגאון מוילנה והמוסד 

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

3 תגובות על “הגאון מוילנה -גירסת פנחס שדה ואשר דיקשטיין”

כל הכבוד האלמנה צודקת וכל אחד יודע את זה ובגלל זה נחרב גם בית המקדש.
רואים שאנחנו חיים בדור הפוך .כהיום יש משכילים וציונים בלבוש חרדים “””כנסו””” תראו תמונות איכסא-לעקא

אפ’ רב הקהילה, הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט”א רב בית הכנסת ‘קהילת בני תורה’ כבר לא מתבייש {עבירה גוררת עבירה} ומצטלם ביחד עם נשים פרוצות! תראו בעצמכם. “אביזרייהו-דגילוי-עריות ממש” שומו שמים!!!!

http://www.bhol.co.il/imagebank/orig/orig_294dafe7aa3b44f18d58e99e91e18f2b.jpg

מי הוא זה שמצטלם בייחד עם נשים פרוצות? ואיזה הוא? רב יצחק מרדכי הכהן רובין האיש הכי קרוב אל מרן הרה”צ הגאון מרן ר’ שמואל אויערבך שליט”א ורובין יצא בהתקפה חריפה וחילל שם שמים ברבים, וקבע בדעת בעל הבית שלו, כי ‘מרן ר’ שמואל שליט”א הקדיח תבשילו’ ומאז גרם לחורבן התורה בקרב הבני תיייייירה וחובה להרחיק ילדים ומתפללים ממנו – זעזוע….

מדובר בהרב יצחק מרדכי הכהן רובין מחבר הספר הפופולרי ‘אורחות שבת’ שהוא חתנו של ר’ יענקל אויערבך מרמת חן הוא היה אחד האנשים הכי קרובים למרן ר’ שמואל אויערבך שליט”א ואפשר לומר כי היה איש סודו וזאת בנוסף שהיה להם קשר משפחתי, ואיש לא ציפה שהוא [רובין] יהיה זה שידבר ויבזה מרן ר’ שמואל שליט”א כפי שהוא דיבר וביזה השבת, הדברים האלו החרידו את כולם מקצה לקצה, הר נוף בירושלים געשה בשבת לא יכלו להרגע הבינו כי הפעם מרו ר’ שמואל אויערבך שליט”א הרחיק לכת, מפני שאם רובין מדבר כך סימן שהוא הרחיק מאוד מהדעת, ורובין כהיום נחשב כראש חבורה של המשכילם העמלקים של זמנינו.

רובין ניתח את המצב ואמר כי מרן ר’ שמואל אויערבך שליט”א ‘הקדיח תבשילו’ ושאל [בשם השטן] איך נוכל לגדל את ילדינו עם השפעה הרסנית שכזו, הוא דיבר על הנזק שגרם מרן שר התורה והקדושה ר’ שמואל אויערבך שליט”א וצעק כי כל מה שהשיג כסא בעיריה וכח פוליטי לא שווה את הנזק לעולם הישיבות עולם התורה ובעיקר לחינוך הדור הבא שהוא הרוס שבור וגמור בגלל המעשה שעשה, לא יוכלו לתקן את הנזק הזה, מפני שהפעם זה עבר כל גבול, הוא זוכר את תשמ”ט אפילו אז המאבק לא הרחיק כפי שהוא הרחיק הפעם, וצעק כי מרן הצדיק ר’ שמואל שליט”א מזיק הוא הרס את כל אשר בנו במשך עשרות שנים והעיז והוסיף כי כל מה שבנה הרב שך במשך כל שנותיו מרן ר’ שמואל שליט”א הרס בחדשים האחרונים ובמיוחד בשבועות האחרונים.

רובין אמר, כי דוקא בגלל שהוא היה כל כך קרוב אליו הוא חש חובה להשמיע את הדברים, מפני שאם חלילה נשתוק אין עוד כל סיכוי שאי פעם יהיו מי שינסו לתקן, לא נראה שאפשר בכלל לעשות שלום, זה דבר שלא באופק כלל שפירושו מחלוקת עולמית, והוא ר’ שמואל אחראי לכל הנופלים במלחמה הזו.

מה שהיה הכי חמור בדבריו כשזעק כי חובה להרחיק ממנו ילדים, אסור שילדים בכלל ישמעו מהשם שלו שלא יראו אותו שלא יספרו עליו, מפני ששמו היום זה המזיק הכי גדול לחינוך, אין מה שגורם הרס ונזק יותר ממנו וקרא לשומעי לקחו מעתה כשעוסוקים בחינוך הילדים להימנע מהזכרת שמו ובכלל שלא יידעו שהיה או יש אחד כזה, זה הכי בריא עד כמה שאפשר מפני שאחרת כל החינוך הרוס איזה חילול השם ברבים!!! ע”ז בוודאי אין לו מחילת עולמית מהקב”ה, ונדון בצואה רותחת וכו’.

כששמעו מה אמר היו המומים מפני שמדובר באדם הכי קרוב למרן ר’ שמואל אויערבך שליט”א מי שאיש לא היה מאמין כי הוא ידבר ככה ועליו נאמר ויפתח ד’ את פי האתון וגו’. אני באמת משתומם למה רק צד אחד אלו מעיר התיירה משמיצים והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומוצים שם רע, ומביישים אבריכם ומשפחתם וכו’ והצד השני מירושלם שותקים ומקבלים הכל באהבה כמו ערליכע אידון, אליהם נאמר כצאת השמש בגבורתו וגו’ ושותק פיו בשעת מריבה, שאינו לשם שמים.

התרגדיה הזאת מזכיר לי משהו רע מאוד, מזכיר לי את תקופת סטאלין ברוסיה האדומה!! גם תגידו לי כל החכמים ונבונים והרדפים , איפה היה כל האש והמרץ הזה והכסף כשנלחמו הגדולים-הצדיקים באייפונים, באנטרנט, בחוסר הצניעות ב”שאל” וכד’? הרי באו מים עד נפש. למעשה אין לנו ברירה חוץ מ”לא” לבזות צדיק הדור ותלמיד חכם א’ רק משום שהוא לא גר בבני ברק, עיר הפריצות התירות והמחלוקת.

כל אחד שיש לו קצת יראת שמים פשוט יושב ומשתומם, למה כולנו רואים שרק צד אחד מהאנשים מעיר התיירה, משמיצים, והורסים היהדות החרידית, ומלשינים, ומדברים לשון הרע, ומגינים, ומוציאים שם רע, וכו’, והצד השני מירושלם שותקים כמו צדקים גמורים, ומקבלים הכל באהבה גמורה כמו “ערליכע אידון”, הגמ’ אומרת עליהם נאמר הכתוב “כצאת השמש בגבורתו וגו’” ושותק פיו בשעת מריבה.

הבני יששכר בהגדה אומר, שהיו מסובין בבני ברק שבני ברק בגימטריא השטן [364] מרן הגה"צ ר' שמואל שליט"א הוא לו הבעיה הוא הפתרון!!
בפרט הכא שהמחלוקת מוכח שאינו לשם שמים, כל הריב אך ורק לשם כבוד של: העסקנים-והנכדים -המנהגים-את-הרע -בנים ברע ואינם חושים על כבוד שמים. רובין = “אביזרייהו-דגילוי-עריות”.

בצה”ל השמד יש חוקים, שאינם מתיישבים עם חוקי התורה.

אסור ע”פ תורה להתגייס לצה”ל הציוני, (יהרג ואל יעבור) עלינו להבדל מהשפעתו הרעה של השלטון הכפרני, ועכשיו רבני צה”ל (שהם גם מנהיגי הדור) מגייס חרדים לצהל-השמד, שומו שמים, וכי יש בגידה בהקב”ה ובחרדים גדולה מזה?
“גם היום יש להזהר מלהתחבר לרשעים” כך מתריע הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ שליט”א. בבני ברק בשיחה נדירה “כיום” “עלינו להבדל מהשפעתו הרעה של השלטון הכפרני שכדברי הגר”ח זיע”א ‘תכליתו היא לעקור את יסודי הדת’. כיום הדבר כבר בולט כמו שציין רבי אלחנן וסרמן ז”ל שלפני הגאולה הערב רב ישלוט וישפיל את תלמידי החכמים האמיתיים, ועליהם כיוון החפץ חיים ז”ל שהם מזרע עמלק.
על כן צריכה להיות הכרה חזקה בקרב בני תורה להתרחק מהשפעתם הרעה של השלטונות. “וכיון ועיקר כוחו של השלטון”, המשיך, “זה הצבא, וכפי שהתבטא אותו רשע ( ראש הממשלה דאז דוד ב.ג. שהצבא הוא ‘בית חינוך טוב’ מ.ו.), ואם כך ודאי כעת בשעת מלחמה (נגד מנהיגי הדור) צריכים אנו להתחזק בעצמנו היטב שלא להתחבר אליהם לא באופן מעשי ואף לא באופן רגשי.
אשר למלחמה הדגיש, “המלחמה האמיתית והגדולה כיום היא לעמוד מול הניסיון להרס המחיצות בין בני תורה לערב רב-עמלקים שבחוץ, ובכלל זה הניסיונות והפיתויים ללימודי חול ו”השתלמויות” שהם מסילה להתדרדרות עד שאול תחתית. ותפקיד כל אב ואם הוא כלשון החזו”א: ‘ידינו עסוקות בבנין ‘חומות’ ולהקים ‘חיץ’ בינם לביננו”.
“חובתינו בשעה זו”, “היא ללמוד מדרכיו של אהרן הכהן להיות אוהב שלום ורודף שלום, אך ורק בתוך ציבור בני התורה, שאינם רוצים שיגייסו הבני ישיבה, (ולא לאלו שעושים פשרות עם צהל-השמד) וכך ליצור חומות ברזל התבדלות מהעולם שבחוץ”.
———————————–
???מיהו הצבא הציוני הלזה שמרבית העם נסוב סביבו ומנשק ומתגפף עם האליל הלזה
???מיהו ומה הוא הנחש העכזרי הכופרים בשם ותורתו = צה”ל
הצבא הציוני הממונה על עיכוב משיח בן דוד
הצבא הציוני הממונה לשמור ולהגן על מלכות המינות
הצבא הציוני הממונה להגן על המרד נגד הקב”ה ותורתו הקדושה
הצבא הציוני הממונה להגן על המרד נגד חז”ל הקדושים נבג”מ
הצבא הציוני הממונה להגן ולשמור ולשמר את העבודה הזרה בארץ-ישראל, בשם העם היהודי “ישראל”, רחמנא ליצלן
הצבא הציוני הממונה להגן ולשמור על מלכות השמד הכחש והכפירה הציונית
הצבא הציוני הממונה על שמירת והגנת התפשטות האפיקורסות בעולם ובמיוחד בקרב העם היהודי
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות שריפת נשמות ילדי בני ישראל בקןפה מלא זונות שמד הציוני
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות חילולי השבת בפרהסיא בארעא קדישא
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות מכירת חמץ בפסח והחטאת הרבים בבל יראה ובל ימצא
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות החזקת מוסדות התורה על ידי מינים וכופרים ציונים ימ”ש
הצבא הציוני הממונה על רציחה והתגרות באומות העולם והעלאת חמת האומות הבוערת לפגוע ביהודים בכל מקום בעולם, על פשעי הצבא הציוני
הצבא הציוני הממונה על התפשטות והמשכיות ההסתה וההדחה הציונית בארה”ק ובעולם
“הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות האנטיסמיטיזום בעולם, כדי להקרא “מצילים
הצבא הציוני הממונה על המלחמה בגזירת הגלות, גזירת עליון שנועדה לטובה ולפיזור העם הקודש בארבע פאות הארץ לכפרתם והצלתם
הצבא הציוני הממונה על המלחמה למען עיכוב הגאולה השלימה ופדות נפשינו
הצבא הציוני הממונה המשך קיום חורבנה ושממתה של ירושלים עיר הקודש ,תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת חזונם של הציונים הכופרים, להפוך את עם ישראל לעם גויי לאומי נכריי ככל גויי הארץ
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות חילול וביזוי כל הקדוש לעם הקדוש, עם ישראל
הצבא הציוני הממונה על המלחמה בשלוש שבועות חמורות שהשביענו הקב”ה, לכפרתינו
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות חילול קדושת ארץ-ישראל
הצבא הציוני הממונה על חילול שנות השמיטה בארץ-ישראל
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת הזימה,הפריצות, פרסומי השחץ, והפריצות והתערובת בארץ ישראל
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות הפקרת מרבית בנות בני ישראל לזנות ברבים ופריצות
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות ביזוי התורה הקדושה וההלכה, רחמנא ליצלן
הצבא הציוני הממונה על הגנת ושמירת המשכיות קיום המינות, ע”ז,גילויי עריות ושפיכויות דמים בארה”ק, רח”ל
קצרה היריעה מלהכיל את גודל הרב והלא ישוער של עוונותיהם הרבים של הציונים ימ”ש
גדול עוונם מנשוא, ד’ יצילינו ועוד מעיזים טיפשים ,רבים מאוד מאוד מקרב מחנה שומרי התורה והמצוות לרקוד והלל סביב העגל הלזה, “צה”ל” הטמא, מרוב שכרותם מן הציונות הארורה עד דלא ידע, רח”ל ד’ יתברך ינקום נקמתינו בציונים הארורים, וד’ ישיב להם גמולם בראשם על הרעה אשר גמלונו, להשמדם עדי עד, ובא לציון גואל, אכי”ר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

6 + seventeen =