web analytics
קטגוריות
היסטוריה

הודעה למשפת וולפנזון והמשפחות המקורבות בארץ ובחו"ל

לכל צאצאי משפחה וולפנזון ( בן -זאב ) והמשפחות הקשורות אליהם במדינת ישראל ובעולם ( משפחת לנדא, צאצאי הגאון מוילנה ,משפחת זילברמן ,ואחרות ) שלום.
לתשומת ליבכם:
אנחנו מתכננים אירוע של כינוס משפחת וולפנזון,לנדא  והמשפחות המקורבות אליה בירושלים ליום השלישי באוגוסט  לרגל

השחזור והפתיחה מחדש  של בית הכנסת "החורבה" בית הכנסת שנבנה בידי אבי המשפחה זאב וולפנזון ונשרף במלחמת העצמאות..

בית כנסת זה נחשב לאחד מבתי הכנסת החשובים בתולדות העם היהודי,ולבניין החשוב ביותר שנבנה בירושלים מאז מסגד אל אקצה.

בני משפחת  וולפנזון נמצאים בארץ ישראל כבר מזה 240 שנה.  

עוד משנת 1772 כאשר  עלה אבי המשפחה ,עזריאל משקלוב לארץ ישראל בראש קבוצה שלמה בניסיון ראשון מסוגו לקיים עלייה אשכנזית לארץ ישראל.  

כמה שנים לאחר מכן עלה לארץ ישראל אברהם וולפנזון והיה בין מחדשי הישוב הפרושי בארץ ישראל.
ובמשך 240 השנים האלו לא פסקו בני משפחת וולפנזון אפילו לרגע ליסד ליזום ולפעול בחזיתות שונות של הישוב ושל המדינה

בני משפחת וולפנזון הקימו בעיר שקלוב בראשית המאה ה-19. את אירגון העלייה "חזון ציון " שאירגן וניהל  במשך שנים את העליות הראשונות של יהודים מעריצי הגר"א לארץ ישראל.  
בני המשפחה היו בין המנהיגים של הישוב היהודי בערים צפת וירושלים במשך עשרות רבות של שנים ונטלו חלק בניהול הישוב בנסיעות דיפלומטיות בחו"ל למען הישוב.

בני המשפחה תרמו תרומה ענקית לתחום הרפואה והיו האחראיים ליסודו של בית החולים היהודי הראשון בירושלים "ביקור חולים ". 

קובץ:German Hospital Jerusalem 07.jpg

בני משפחת וולפנזון הקימו את בית המרקחת היהודי הראשון בארץ ישראל.  
בני המשפחה היו ראשונים שהביאו מנורות נפט לישוב היהודי.

בני המשפחה היו האחראים לבנייתו של בית הכנסת המפורסם ביותר של ירושלים ושל העולם היהודי כולו בית הכנסת "בית יעקב" בירושלים בית כנסת שנחרב במלחמת העצמאות וכיום שוחזר מחדש בדיוק בצורה שבה נבנה בידי בני משפחת וולפנזון לפני כ160 שנה.
בני משפחת וולפנזון היו הבעלים של תחנת הרוח המפורסמת של משה מונטיפיורי בירושלים שהפכה לאחד מסמליה של ירושלים והפעילו אותה כל תקופת קיומה למרות איומים וניסיונות שונים להרוס את התחנה גם באמצעי כישוף שונים של מתחרים ערביים.

בני משפחת וולפנזון עמדו בראש האירגון החשאי של הלוחמים בפשע "הגברדיה היהודית " בירושלים של המאה ה-19.                            
בני משפחת וולפנזון הקימו את בית החינוך לעיוורים הראשון בארץ ישראל.                                                                                
בני משפחת וולפנזון הקימו את אירגון "בני הישוב " ששיתף פעולה     בהוצאה לאור   של האנציקלופדיה המפורסמת לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר שהיא מקור המידע העיקרי כיום לאלפי אנשים מתקופת  הישוב.                                                                                
משה אשד איש ממשפחת וולפנזון היה ממגלי "דרך בורמה "שהביאה להצלתה של ירושלים מכיבוש                                                        במלחמת   העצמאות                                                                                   

      

,ציור של מרדכי אלון מתוך "דרך בורמה" ,"דבר לילדים 1967                                      

וזוהי רק רשימה חלקית ביותר של השגי בני המשפחה                

  ב-240 שנות ישיבתם בארץ ישראל.                                                                      .                                                         .                                       

אנחנו מתכננים אירוע מרכזי ,אחר צהריים של הרצאות על תולדות   

                                                  

אנחנו מתכננים אירוע מרכזי ,אחר צהריים של הרצאות על תולדות משפחת וולפנזון ומשפחות מקורבות שבו ישתתפו                                                                     :

חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן        

שירצה על תולדות בית הכנסת "החורבה " ובנייתו בידי זאב וולפנזון                                        

                                            

ד"ר עמנואל סגל שירצה על אברהם וולפנזון                                                                                       

אלי אשד                                                                                                  

ואחרים                                                                                                   

האירוע יכלול עימות בין ד"ר מורגנשטרן וד"ר סגל בנושא :

אברהם " הדיין" וולפנזון אמינות המסורות על חייו ואישיותו . שבמהלכו יציגו שני הצדדים דעות מנוגדות בנושא זה.      

ינחה אלי אשד                                                                           

אנחנו מתכננים שני סיורים יומיים בעקבות   תולדות המשפחה.          אחד מיפו  ותל אביב לירושלים :שיכלול סיורים באתרים כמו שכונת מונטיפיורי בתל אביב שהוקמה בידי צאצאי המשפחה                     ,

בית כנסת הגר"א ברחוב הירקון העובר כעת שיחזור משלו שנבנה בידי נכדו של  זאב וולפנזון  ומקומות אחרים.                                                                         

וסיור שני מירושלים לצפת על מנת לחוות את העיר כפי שהייתה לפני

רעידת האדמה הגדולה בתקופה שבה חיו בעיר אבות משפחת וולפנזון.

הסיורים יכללו ביקורים באתרים כמו :                                              

                                                                                                     

                                              

בית הכנסת "החורבה" שנבנה בידי זאב וולפנזון  שהושמד במלחמת  העצמאות וששוחזר לאחרונה בדיוק בצורה שבה בנה אותו זאב וולפנזון.                                                                           

תחנת הרוח של משה  מונטיפיורי ( שהוחזקה ונוהלה  במשך כל שנות קיומה כמקום פעיל  בידי זאב וולפנזון ואישתו רבקה ).

                      

ביתו של זאב וולפנזון  בחצר רייסין ברובע היהודי בירושלים              

( הכניסה היא מרחוב שייח הקירמי )   הכולל תחנת קמח תת קרקעית הנמצאת באולם מרתף גדול שתקרתו בנויה קשתות ואולי הוא אולם עוד מימי הצלבנים. ( שם לפי מסורת יצאו לפעולותיה אנשי האירגון החשאי  "הגברדיה היהודית " בראשות זאב וולפנזון ).                             

אם יש לכם מידע לחלוק ורעיונות להציע לגבי האירוע אתם מוזמנים לחלוק אותם עימנו.                                                                   

על מנת לכסות את ההוצאות אנחנו גובים מאה שקל לכל משתתף ביום ההרצאות. מחיר הסיורים יקבע לפי מספר הנרשמים.                     

בני משפחה מעוניינים כיכולים להירשם ולקבל דיור במלון בירושלים במחירים נמוכים במיוחד.                                                          

  

    אתם מוזמנים  להפיץ זאת בין מקורביכם  וקרוביכם.                     

 

                       ,כדי לקבל פרטים נוספים יש ליצור קשר עם

אלי אשד                                                   

.

       elieshe@zahan.net.il

   כל מי שמעוניין להשתתף באירוע מתבקש ליצור  קשר   כבר    בימים   הקרובים עם נועם אשד מסוכנות  הנסיעות     CTO     ולהירשם דרכו .              

 אי מייל של נועם אשד

noam@ctotours.com

 

טלפון של CTO

03-5225253

נשמח לקבל כל עזרה ותמיכה באירגון האירוע.                                  .

 

קישורים על תולדות משפחת וולפנזון

 

בית כנסת "החורבה "

אברהם וולפנזון בוקיפדיה

·         אלי אשד, התעלומה המסתורית של אברהם וולפנזון, בבלוג "היקום של אלי אשד"

·         אלי אשד, אברהם הדיין נכנס לירושלים, בבלוג "היקום של אלי אשד"

·         אלי אשד, חייו הכפולים של זאב וולפנזון, בבלוג "היקום של אלי אשד"

·         אלי אשד, הכבוד האבוד של אברהם "הדיין " וולפנזון, בבלוג "היקום של אלי אשד"

·         דוד תדהר "הרב אברהם וואלפינזאהן" מתוך המהדורה ברשת של "האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, כרך 1, ע"מ 304-305

 

זאב וולפנזון בויקיפדיה

 זאב וולפנזון ב"אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו " של דוד תדהר

 

חייו הכפולים של זאב וולפנזון

בניית בית כנסת "החורבה " בידי זאב וולפנזון

 

ועוד צאצאים  וקרובים של משפחת וולפנזון

 

יהושע וולפנזון אחיו של זאב וולפנזון ,הרוקח הראשון בירושלים

 

 

יעקב גולדמן בעלה של אסתר מלכה בתו של אברהם וולפנזון וגיסו של זאב וולפנזון,עיתונאי סופר ורב ביפו

האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו כרך א ע' 108 ע' 109

 

פנחס גראיבסקי ,אחיו של יעקב גולדמן היסטוריון של העיר ירושלים

האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו כרך א' ע' 476477

 

 

מסע החיפושים של אלעזר לנדא ובתיה בריינה :על נכדתו של אברהם הדיין ובעלה נינו של הגאון מוילנה .

בן ציון וולפנזון אחיה של בתיה בריינה באנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניון  כרך א ע' 307308

 

מנחם וולפנזון  בנו של בן ציון , מייסד בית הספר לעוורים  הראשון בארץ ישראל

מתוך האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ע' 460-461

 

 שמואל מוני זילברמן סבה של אסתר אישתו של הרב אליהו לנדא

 גואל התנ"ך : אליהו לנדא נינו של אברהם וולפנזון

רחל אחותו של הגואל : נינתו של אברהם וולפנזון

ד"ר ישראל בן זאב וולפנזון דור חמישי לאברהם וולפנזון היסטוריון של המשפחה . האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו כרך א' ע' 378 – ע' 379

מוסה אשד :נכדו של אליהו לנדא ממגלי דרך בורמה

צבי אשד נכדו של אליהו לנדא  המחשמל של מחוז הדרום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

5 תגובות על “הודעה למשפת וולפנזון והמשפחות המקורבות בארץ ובחו"ל”

באירוע יושמעו הרצאות של

ד"ר אריה מורגנשטרן על בניית בית הכנסת "החורבה " בידי זאב וולפנזון .
הרצאה של ד"ר עמנואל סגל על חייו של אברהם "הדיין "
והרצאה של אלי אשד על הגברדיה היהודית

כןיתקיים עימות בין חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן ובין חוקר תולדות משפחת וולפנזון הד"ר עמנואל סגל ,שבמהלכו יציגו שני האישים את הדעות השונות והמנוגדות לגבי חייו ואישיותו של אח דמאבות משפחת וולפנזון בארץ ישראל אברהם "הדיין " וולפנזון
.האם היה אברהם וולפנזון גיבור וצדיק ?
או שמה היה נוכל ערמומי ?
ואולי משהו באמצע .
במהלך העימות שאותו ינחה אלי אשד יקבל כל צד כמה דקות על מנת להרצות את טענותיו השונות בנושא זה ולאחר מכן אפשרות להגיב על טענות הצד השני .
.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

seven − 3 =