web analytics
קטגוריות
תנ'ך

החזיונות של הנביא יחזקאל-חיים מזר

File:Ezekiel's vision.jpg

המרכבה של יחזקאל

להלן מתחיל "פרוייקט" סדרת מאמרים מאת חיים מזר ואלי אשד   על  היוצר וההוגה והחוזה התל אביבי הראשון שידוע בשמו הלא הוא הנביא יחזקאל מהישוב ( עיר? ) תל אביב ,איפה שהוא ליד בבל . החזיונות המדהימים שאותם ראה יחזק "חזיונות המרכבה " אל הפכו את ספרו לאבן היסוד הבסיסית של עולם המיסטיקה היהודי וגם הנוצרי ששואב ממנו.הם גם הפכו את ספרו לשנוי במחלוקת ביותר והיו שדרשו לגנזו.ואילו בעידן המודרני הופיעו אנשים שטענו שמה שיחזקאל ראה וחווה לא היה חזיוני כלל וכלל אלא היה מציאותי..

והנה  מאמר ראשון בסדרה מאת חיים מזר.

חלק מהמאמר הופיע בשם "מעמדו הפוליטי של  הנביא יחזקאל " באתר הידען ברשת.

החזיונות של הנביא יחזקאל

מאת חיים מזר

מבוא

 painting: The Vision of Ezekiel, Raphael, 1518

חזון יחזקאל .צייר רפאל סנציטו.

ספר יחזקאל הוא  הספר היחידי מבין ספרי הנביאים הגדולים שבחלק מנבואותיו ניתן תארוך מדויק ביחס למועד פרסומם על ידי יחזקאל. התנבאותו של יחזקאל התחילה בשנה החמישית לגלות יהויכין(יחזקאל א' 1-2) והנבואה האחרונה ניתנה בשנה ה-12 לגלות(פרק לד  21 ). ישנו תארוך נוסף מאוחר יותר והוא בשנה ה-25 לגלות(פרק מ' 1 ), אך מכאן ועד לסוף הספר אין שום נבואות.פרקים אלה הם חטיבה העומדת בפני עצמה ורוב רובה תיאור הנדסי,ארכיטקטוני של בית המקדש. למעשה כל פעילותו של הנביא כמתואר בספר נמשכת 8 שנים בלבד. הנבואות אינן באות ברצף כרונולוגי.חלקן ארוכות וחלקן קצרות וניכר בכתוב כי הספר עבר עריכה. מעבר לתכנים המובאים בספר יש מקום למבט נוסף הוא תהליך כתיבתו. בדיקה זו תעשה בצורה הדרגתית צעד אחר צעד מתוך מטרה להגיע במידת האפשר לתובנות לגבי עריכתו ואולי לזהות את העורך עצמו.

 

מי היה הנביא יחזקאל ?

הנביא יחזקאל.צייר מיכאל אנג'לו בונארוטי.

על  הנביא יחזקאל נאמר כי היה בן בוזי הכהן. מה שאומר שהוא היה מהאליטה של העם. מכיון שאין שום התייחסות מצד הכתוב לנבואות נוספות של יחזקאל לאחר השנה העשרים וחמש לגלות, יכול להיות שהוא לא האריך ימים מעבר לכך. אם אכן כך היה הדבר המשמעות היא שיחזקאל היה מדור הגולים בבבל. הוא היה בין אלה שהוגלו מהארץ עם כיבושה של ירושלים.

במספר פרקים ישנה התייחסות למפגשים שלו עם נכבדי העם. בפרק ח ' 1 נאמר :"ויהי בשנה השישית בשישי בחמשה לחודש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותיפול עלי רוח אדוני יהוה". בפרק יד 1 נאמר: "ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפני". בפרק כ' 1 נאמר: "ויהיה בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את יהוה וישבו לפני".סוג אחר של אנשים איתם נפגש היו נביאי השקר. בפרק יג 1-2 נאמר: "והיה דבר יהוה אלי לאמר: בן אדם הנבא אל נביאי ישראל הניבאים ואמרת לנביאי מליבם שמעו דבר יהוה" ובפרק יד 9 נאמר: "והנביא כי יפותה ודיבר דבר אני יהוה פתיתי את הנביא ונטיתי את ידי עליו והשמדתיו מתוך עמי ישראל". בפרק יא 1 הוא מתייחס לשני אנשים ספציפיים, לאזניה בן עזר ולפלטיהו בן בניהו שרי העם "בחושבם אוון והיועצים עצת רע בעיר הזאת"(פסוק 3). מתקבל הרושם שיחזקאל היה בקשר הדוק עם שכבה זו של העם אשר את אנשיה הכיר עוד בטרם חורבנה של ירושלים.

על מעמדו הרם אפשר ללמוד מכך שזקני העם במקרים המצוינים בספר, באים אליו ומפרק לג 21-22 בו נמסר כי הגיע אליו פליט מירושלים אשר סיפר לו כי העיר הוכתה. אותו פליט מצא לנכון לעשות את כל הדרך כדי להפגש עם הנביא ולא עם מישהו אחר ולדווח לו על מה שקרה. נראה שיחזקאל היה מנהיגה הרוחני של קהילת גולי בבל וכי הוא ששימש כחוליה מקשרת בינה לבין השלטונות. הנחה זו אפשר להסביר בכך שמלך בבל אמנם גילה יחס חם כלפי יהויכין ושחררו מהכלא,אך ללא שום זכויות מדיניות. מכיון שזקוק היה בכל זאת לאיזה שהוא קשר עם גולי ישראל,נוח היה לו להעזר בשירותיו של מנהיג רוחני והפתרון שנמצא בידיו היה הנביא יחזקאל,שכפי הנראה לא היו לו שום שאיפות אישיות מרחיקות לכת ועל כן לא היה היה בו שום איום מדיני.

מתי בדיוק פעל יחזקאל ?

בחלק מנבואותיהם של ישעיהו וירמיהו בפסוק הראשון הפותח של מספר פרקים ישנו תארוך המציין באיזו שנה של איזה מלך ניתנה הנבואה המופיעה באותו פרק. מעקב אחר פסוקים אלה מאפשר להעריך בימיהם של אילו מלכים נביאים אלה פעלו.לא כך אצל יחזקאל. התארוך אצלו הוא למנין הגלות. התארוך הראשון מופיע בפרק א'2: "בחמשה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין". התיארוך האחרון מופיע בפרק מ' 1 : "בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחודש בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר". בספר ירמיהו בפרק נב 31מסופר כי "…בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חודש בעשרים וחמשה לחודש נשא אויל מרודך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא". אישור לפעולתו זו של מרודך מופיע במלכים ב' כח 27 :"ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חודש בעשרים ושבע לחודש נשא אויל מרודך מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית הכלא". אמנם ישנו הבדל באשר ליום בחודש הנזכר אבל לצורך הענין אפשר להתעלם מכך.

תאריכי הנבואות

 

יחזקאל וחזון העצמות היבשות

בסך הכל נמצאים בספר יחזקאל 13 נבואות מתוארכות והן מובאות כאן על פי סדר הופעתן.

1.פרק א' 1-2 :"ויהי בשלושים שנה ברביעי בחודש בחמשה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר         נפתחו  השמים ואראה מראות אלוהים. בחמשה לחודש היא השנה החמישית לגלות   יהויכין

2.פרק ח' 1 :"ויהי בשנה השישית בחמשה לחודש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים בפני ותיפול       עלי שם יד  אדוני יהוה".

3.פרק כ' 1:"ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את יהוה       וישבו  לפני".

4.פרק כד' 1:"ויהי דבר יהוה אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשירי לחודש לאמור".

5.פרק כו' 1:"ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".

6.פרק כט' 1:"בשנה העשירית בשנים עשר לחודש היה דבר יהיה אלי לאמור".

7.פרק כט' 17:"ויהי בעשרים ושבע שנה בראשון באחד לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".על תיארוך     זה  תהיה התייחסות בהמשך.

8.פרק ל' 20 :"ויהי באחת עשרה שנה בראשון בשבעה לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".

9.פרק לא' 1:"ויהי באחת עשרה בשלישי באחד לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".

10. פרק לב' 1:"ויהי בשתי עשרה שנה בשתי עשר חודש באחד לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".

11. פרק לב' 17:"ויהי בשתי עשרה בחמישה עשר לחודש היה דבר יהוה אלי לאמור".

12.פרק לג' 21:"ויהי בשתי עשרה שנה בעשירי בחמישה לחודש גלותנו בא אלי הפליט לאמור הוכתה      העיר".

13. פרק מ' 1:"בעשרים וחמש שנה לחודש גלותנו בראש השנה בעשור לחודש בארבע עשרה שנה אחר      אשר  הוכתה העיר בעצם היום הזה היתה יד יהוה ויבא אותי שמה".

ezekielfidenza duomocathedral2 copy

פסל של הנביא יחזקאל

בדיקת התאריכים מראה מספר דברים מעניינים. בתאריך הראשון אין נבואה ,אלא התנסות בעלת עוצמה רגשית חזקה שיחזקאל התנסה בה,חזון המרכבה. ההתנסות נמשכה יומיים. הנביא חרף החוויה היוצאת דופן שנתקל בה מתאר אותה לפרטי פרטים. התיאור הוא בעל אופי טכני הנדסי,אפיון שניתקל בו בהמשך, מה  שמעיד על שליטה עצמית חזקה מאוד שלו וטביעת עין חדה.אדם ששום דבר לא נעלם מעיניו,אדם שכפי הנראה היה בעל זיכרון צילומי נדיר.האם יש בכך כדי להעיד על עיסוקו המקצועי חוץ מנבואה?

התיארוך השני מתרחש בשנה השישית, כלומר כעבור שנה.ישנה שוב התנסות יוצאת דופן מפורטת מאוד והנביא מועבר לירושלים. מפרק ח' עד פרק כ' אין שום תיארוך. מכאן והילך התאריכים לא מופיעים בסדר כרונולוגי ,אלא בקפיצות של קדימה ואחורה.השנים שבהם יש תאריכים והם  השנה השביעית לגלות,השנה התשיעית לגלות,השנה העשירית ,השנה האחת עשרה ,השנה השנים עשר והשנה העשרים וחמישה.תיארוך יוצא דופן הוא זה של השנה העשרים ושבע  .התאריך הקודם לו הוא זה של השנה העשירית. מה הקשר בין שתי הנבואות? בזאת האחרונה(פרק כט'  1-16 ) יחזקאל מדבר על מצרים ואילו בנבואה של השנה העשרים ושבעה הנביא מדבר בנשימה אחת על צור ומצרים. שתיהן נכבשו על ידי נבוכדנצאר מלך בבל. פסוקים אלה הם שילוב של נבואה ודיווח על אירוע מדיני צבאי המתקשרים מבחינה תוכנית לנבואה על מצרים והיה מי שמצא לנכון להוסיף אותם לנבואה זו.

האם התנבא יחזקאל באותן שנים שלגביהן אין שום תיארוך? התשובה היא כן. ואיך יודעים זאת? בנבואות המתוארכות ,מיד לאחר מתן התאריך מופיעות מילות הקישור "היה דבר יהוה אלי לאמור".בנבואות הבלתי מתוארכות מופיעות מילות הקישור  :"ויהי דבר יהוה אלי לאמור". מעקב סטטיסטי אחר נבואות אלה יכול לתת אינדיקציה לגבי מכלול מפעלו הספרותי של יחזקאל כפי שהן מוצגות בספר.

חלוקת הספר על פי הנבואות, תיארוך ותוכן

 

תיארוך ראשון-

פרק א'-פרק ג' 15 :חזון המרכבה והפניה הראשונה של האל ליחזקאל,המגילה שיחזקאל אוכל והגעתו לתל-אביב אשר בנהר כבר כדי לומר את נבואתו הראשונה.

פרק ג' 16-פרק ה' 17 :התרחשות המתחילה 7 ימים לאחר חזון המרכבה ובה הנביא מדבר על האחריות האישית של הפרט והמשלים המוחשיים בהם הנביא עושה שימוש  כדי להעביר את מסריו והם משל הלבנה,משל המחבת ומשל החרב החדה.

פרק ו' : נבואת חורבן הנאמרת בהרי ישראל.

פרק ז' : נבואת תוכחה וחורבן.

סך הכול 4 נבואות.

תיארוך שני-

פרק ח'-פרק יא' 13 :יחזקאל מובא על ידי "דמות כמראה אש"(פרק ח'  2) לירושלים כדי לראות את התועבות הנעשות בבית המקדש,הענשתם האלימה של תושבי העיר,תיאור הכרובים הדומה ברמת הפירוט שלו לזה של המרכבה והנבואה שנאמרת לאזניה בן עזר ולפלטיה בן בניהו  שרי העם( פרק יא' 1 ).

פרק יא' 14-25 : נבואת גאולה ראשונה בספר יחזקאל.יחזקאל מדבר על קיבוץ העם מתוך העמים והשבתם ארצה. בהמשך, הכתוב מתייחס לכרובים המחזירים את יחזקאל לגולה,לכשדים. מבחינה עלילתית נבואה זו היא המשך כרונולוגי לנבואה הקודמת.

פרק יב' 1-7 : יחזקאל בבית המרי ועושה שימוש מטאפורי בכלי הגולה.

פרק יב'  8-17: נבואה נוספת בבית המרי. המעניין הוא הפתיח השונה מהרגיל "ויהי דבר יהוה אלי בבוקר לאמור". מכיון שגם כאן ישנה התייחסות לבית המרי והנבואה נאמרת בשעת הבוקר מתקבל הרושם שנבואה זו היא המשך לנבואה שנאמרה יום קודם לכן.

פרק יב'  18-20: התייחסות לצורת האכילה כמשל למצבו של העם.

פרק יב' 21-25 : המשל על "יארכו הימים ואבד כל חזון".

פרק יג'(כל הפרק-  23 פסוקים) : התייחסות לנביאי השקר.

פרק יד'  1-11 : המפגש בין יחזקאל לאנשים מזקני ישראל "אשר העלו גלוליהם על ליבם ומכשול עוונים נתנו נוכח פניהם"(פסוק 3).

פרק יד'   12-23 :נבואת חורבן והיחס המועדף לנוח,דניאל ואיוב.

פרק טו'  (כל הפרק-8 פסוקים )  :משל עץ הגפן.

פרק טז' (כל הפרק- 63 פסוקים): נבואה על ירושלים ואזכור חטאיה.

פרק יז'  1-10: המשל על הנשר.

פרק יז'  11-24 : התייחסות של יחזקאל ליחסים המדיניים של ישראל עם בבל ומצרים והתוצאות הרות הגורל של מדיניות ישראל.

פרק יח'(כל הפרק- 32  פסוקים) : אזכור חטאי העם ושימת הדגש על האחריות האישית.

פרק יט'(כל הפרק 14  פסוקים) :הקינה שנושא יחזקאל אל נשיאי ישראל ומשל הלביא. למרות שפסוקים אלה לא נפתחים במשפט "ויהי דבר יהוה אלי לאמור " מבחינה תוכנית הם עומדים בפני עצמם ולכן יש להתייחס אליהם כאל נבואה.

סך הכול 16 נבואות.

תיארוך שלישי-

[Prophet+Ezekiel+4.jpg]

פרק כ' (כל הפרק- 44  פסוקים ) : יחזקאל מספר לזקני העם על יציאת מצרים עד ההגעה לגבולות הארץ תוך שימת דגש על חטאיהם ואקורד הסיום הוא נבואת גאולה.

פרק כא'  1-5: נבואה לנגב.

פרק כא'  6-12:  נבואה לירושלים.

פרק כא' 13-22 : משל החרב.

פרק כא'  23-37: משל הדרכים תוך התייחסות למלך בבל .מכיון שבנבואה ישנה התייחסות לחרב,יכול להיות שנבואה זו היא המשך או פיתוח של משל החרב מהנבואה הקודמת.

פרק כב'  1-16  : נאום תוכחה על חטאים בעיר הדמים.

פרק כב'  17-22 : משל הסיגים.

פרק  כב' 23-31 : תוכחה על השחיתות של הנהגת העם.

פרק כג'(כל הפרק-49 פסוקים)

סך הכול 9 נבואות.

תיארוך רביעי-

פרק כד' 1-14 : משל הסיר.

פרק כד' 15-27 : משל האישה של יחזקאל.

פרק כה'(כל הפרק-  17פסוקים ) : נבואה על בני עמון, מואב, אדום ופלשתים.

סך הכול 3 נבואות.

תיארוך חמישי-

פרק כו'(כל הפרק-  21  פסוקים  ) : נבואה על צור וכיבושה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל.

פרק כז'(כל הפרק-  36  פסוקים  ) : תיאור עוצמתה הכלכלית של צור.

פרק כח' 1-11 : נבואה על חורבן צור.

פרק כח' 11-19: נבואה על מלך צור.

פרק כח'  20-26 : נבואת חורבן לצור ונבואת גאולה לבית ישראל.

סך הכול  5 נבואות.

תיארוך שישי-

 

פרק כט'  1-16: נבואת חורבן למצרים.

סך הכול נבואה אחת.

תיארוך שביעי-

Ezekiel

פרק כט'  17-23 : נבואת חורבן למצרים תוך התייחסות לנבוכדנאצר הכובש אותה.

פרק ל'    1-19 : נבואת חורבן למצרים תוך התייחסות לנבוכדנאצר הכובש אותה.

סך הכול 2 נבואות.

תיארוך שמיני

[Prophet+Ezekiel+2.jpg]

פרק ל'   20-26 :  נבואת חורבן למצרים תוך התייחסות למלך בבל.

סך הכול נבואה אחת.

תיארוך תשיעי-

פרק לא'(כל הפרק- 18  פסוקים ) : נבואה על אשור ,תיאור עוצמתה של אשור ונפילתה.

סך הכול נבואה אחת.

תיארוך עשירי-

 

פרק לב'  1-16 :   נבואת חורבן למצרים בידי מלך בבל.

סך הכול נבואה אחת.

תיארוך אחד עשר-

פרק לב'  17-32 : נבואות חורבן לאשור,תובל ואדום. כולם יפלו בחרבו של פרעה מלך מצרים.

פרק לג'   1-22  :  נבואת חורבן לישראל, תוך שימת דגש על האחריות האישית.

סל הכול 2 נבואות.

תיארוך שנים עשר-

פרק לג'  23-33 :  נבואת חורבן לישראל.

פרק לד'(כל הפרק-  31 פסוקים ) : נבואת זעם על רועי העם וגאולה לעם המשול לצאן.

פרק לה'(כל הפרק-  15 פסוקים ) : נבואת חורבן להר שעיר.

פרק לו'   1-15 : נבואת חורבן להרי ישראל.

פרק לו'   16-36 : נבואת גאולה.

קובץ:Resurrection of the Dead vision.jpg

פרק לז'   1-14 :חזון העצמות היבשות.

פרק לז'   15-28  : נבואת גאולה תוך שימוש במשל העצים.

פרק לח'(כל הפרק- 23  פסוקים ). נבואה לגוג מלך מגוג.

פרק לט'(כל הפרק- 29 פסוקים  ). נבואה על גוג,הבסתו בידי ישראל ונבואת גאולה לישראל.

סך הכול 9 נבואות.

תארוך שלושה עשר-

Ezekiel the Prophet, Jojojoe

פרקים מ'-מו'( 202 פסוקים ).  יחזקאל נמצא בירושלים ומתאר בית מקדש עתידי.

פרק מז'  1-12 : תיאור איכות המים היוצאים מבית המקדש.

פרק מז' 13 – מח' 34( 44   פסוקים ) :הגבולות העתידיים של הארץ וגבולות השבטים תוך התייחסות לתרומתו של כל שבט למלאכת הקודש.

סך הכול נבואה אחת.

קובץ:Ezekiels Vision Ezekiel Receives Divine Command.jpg

תדירות הנבואות

 

סך כל הנבואות בספר הוא  55 , מהן קצרות מספר פסוקים(קטן מ-10), מהן משתרעות על פרק שלם ונבואה אחת ארוכה מאוד מפרק מ' עד סוף הפרק,אם כי גם בה אפשריות חלוקות משנה. אם נסדר את הנבואות על פי סדר כרונולוגי לא כפי שהן מופיעות בספר,נוכל לראות כמה פעמים מוזכרת שנת הנבואה כמתואר בטבלה מס. 1.

מספר אזכורים של שנת תיארוך שנת נבואה מצוינת
1 5
1 6
1 7
1 9
1 10
2 11
4 12
1 15
1 27
סה"כ 13 נבואות

טבלה מס.  1

אם נבדוק את צפיפות הנבואות ליחידת זמן נראה את סך הנבואות בין תיארוך אחד לשני במתכונת טבלאית ,מתקבלת התמונה הבאה:

נבואות תיארוך
4 תיארוך ראשון
16 תיארוך שני
9 תיארוך שלישי
3 תיארוך רביעי
5 תיארוך חמישי
1 תיארוך שישי
2 תיארוך שביעי
1 תיארוך שמיני
1 תיארוך תשיעי
1 תיארוך עשירי
2 תיארוך אחד-עשר
9 תיארוך שנים-עשר
1 תיארוך שלושה-עשר
סה"כ 55

טבלה מס. 2

דיון

יחזקאל .ציור מאת גוסטאב דורה.

מרווחי הזמן שבין הנבואות נותנים מקום למחשבה שהנביא לא נתן את נבואותיו בצורה ספונטנית כתוצאה ממצב של חירגון בו היה,אלא היו יותר מהלך שבו העלה כל הכתב את דבריו בצורה מסודרת. אמנם היו לו מספר שיאים מבחינת היקף הנבואות,מה שיכול להעיד על סערת הרגשות בו היה  שרוי,כתוצאה מהחוויה הקשה בה היה שרוי( כיבוש הארץ וההגליה),אך הוא ידע לשמור על איזון נפשי. את כעסו וזעמו "שחרר" בצורה מבוקרת על ידי הכתיבה הנבואית. מה שיכול לתמוך בהשערה זו הוא התיאור של חזון המרכבה בפרק א'.הוא התנסה בניסיון חזותי ורגשי יוצא דופן,אך הצליח לתאר את מה שראה בצורה מפורטת ודקדקנית. תיאור זה חוזר על עצמו בפרק י'   1-16 . המעניין בתיאור זה הוא פסוק 16:"וירמו הכרובים הוא החיה אשר ראה בנהר כבר" ועל כך הוא חוזר גם בפסוק כ' :"הוא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המה" .למרות שעברה שנה מאז חזון המרכבה הוא עדיין זוכר את מה שקרה. לכך כנראה יש שלוש סיבות. סיבה ראשונה היא התנסות רגשית עזה במיוחד שעה שצפה בחיזיון הראשון עד כי ליוותה אותו במשך שנים. סיבה שניה ,זיכרון צילומי. סיבה שלישית-מה שראה באותו חזון היה כבר על הכתב והיה לו בסיס תיעודי להשוואה.עצם העובדה שהוא עושה השוואה בין שני החזיונות נותנת מקום להשערה כי ראה דבר אמיתי ולא חזיון פרי תעתועים או הזיות פרי  מצב חרגוני.

doredrybonesotsm

יחזקאל והעצמות היבשות.מאת דורה.

בשל המרווח הגדול של 13 שנה בין הנבואה בפרק לג' לבין הנבואה המתחילה בפרק מ' יכולה להתבקש השאלה מה עשה יחזקאל מבחינה נבואית בתקופה זו. יכול להיות שמעיין הנבואה נדם .הנביא הרגיש שהוא הוציא את כל אשר על ליבו והחליט לערוך את כתביו על פי הסדר המופיע בספר שלא על פי סדר כרונולוגי עקיב אך שמר על רציפות תוכנית.משעה שהחליט לקבץ את נבואותיו ביחד במתכונת של ספר ,הוא לקח קבוצות של נבואות שהיה בהן רצף כרונולוגי משלהן והציב אותן במקום שמצא לנכון עד שהתקבלה המתכונת המוכרת לנו. תמיכה אפשרית להשערה זו היא שבחלק מהנבואות יש רצף תוכני כמו הנבואות על צור בתיארוך החמישי והתיארוך על מצרים בתיארוך השביעי. במבט כולל אפשר לראות בספר 3 שיאים מבחינת היקף הנבואות. השיא הראשון נמצא ביחידת התיארוך השניה לגלות ובה 16 נבואות,ביחידת התיארוך השלישי וביחידת התיארוך ה-12 עם 9 נבואות כל אחת. השאלה שיכולה להישאל היא מה היה ביחידת התיארוך השניה לגלות שהנבואה כה בערה בעצמותיו. אפשרות סבירה היא סמיכות זמן קרובה מאוד לחורבן ולהגליה והנביא חייב היה לתת לרגשותיו לפרוץ החוצה ,גם אם זה נעשה בצורה מבוקרת, ולעבור איזה תהליך של קתרזיס. כך היה גם ביחידת התיארוך השניה,אלא שזה נעשה בצורה פחותה יותר בבחינת כואב אבל פחות. לגבי התיארוך ה-12 יכול להיות שהנביא הרגיש שהוא הולך וממצה את עצמו, הוא  נכנס למעין שגרת חיים בניכר וחש שהוא צריך לתת מעין אקורד סיום בצורה של שטף של נבואות. בסיום הספר ישנה אמנם נבואה המתייחסת לגבולות העתידיים של הארץ ולגבולות השבטים,אך הרוח הנושבת מהדברים היא נינוחה,פייסנית והתיאורים הם על גבול הליגליסטי. 

 

סיכום

 

ספר יחזקאל פותח בשני תאריכים כמתואר:"ויהי בשלושים שנה ברביעי בחמשה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלוהים בחמשה לחודש היא השנה החמישית לגלות מלך יהויכין" (יח' א'  2-1 ). לא ברור 30 שנה לרגל מה,אך ודאי שהתרחש איזה שהוא אירוע רב חשיבות שיחזקאל מצא לנכון להתייחס אליו. מכיון שהפתיחה מתייחסת לשנה החמישית לגלות,ברור שאותו אירוע מרכזי התרחש 25 שנה לפני תחילת הגלות.התארוך האחרון בספר יחזקאל היה בשנה ה-25 לגלות(יחזקאל מ'-1 ) .מדובר אם כן בתקופה של 50 שנה ובהתאם להנחת היסוד בדבר תחילת הנבואות של הנביאים נראה שיחזקאל היה בשנות ה-70 שלו כאשר נפטר.                                                            .                                                                                      

בדיקת תכיפותן של הנבואות בספר יחזקאל תוך התייחסות לתכנים שלהן מאפשרת מעקב כרונולוגי אחר מפעלו הספרותי של הנביא לאורך כל השנים הללו  דבר שאיננו אפשרי בספריהם של  ישעיהו וירמיהו מכיון שלא תארכו את נבואותיהם בצורה כה קפדנית

. במשך 13 שנים אין שום פעילות נבואית עד לתחילת  העלאתו על הכתב של מבנה בית המקדש העתידי.מה קרה באותן שנים?

אמנם העלנו את האפשרות כי בתקופה זו הנביא ערך את כתביו. יחד עם זאת ישנה אפשרות נוספת שהיו לו נבואות נוספות. נבואות אלה אבדו במהלך השנים או שעורכיו של המקרא החליטו משיקולים משלהם להוציא אותם . מה שיכול לתמוך בהשערה זו הוא שהיו ביניהם כאלה ששקלו לגנוז ספר זה בכלל. אם זה כך, יתכן שאבד נכס ספרותי היסטורי מהמעלה הראשונה וחבל.

stock photo : The Prophet Ezekiel - Stained glass church window in the Dom of Cologne

ראו גם

מרכבת החלל של יחזקאל :חלק ב' בסדרה.

גבריהו, חיים משה יצחק. מעשה סופרים בספר יחזקאל בתוך עיונים בספר יחזקאל  דברי חוג העיון בתנ"ך בבית נשיא המדינה הוצאת קרית ספר 1982.    

[הופיע גם בספרו "מעשה סופרים במקרא" (תשסא).] 23-42

ספר יחזקאל

חיים מזר על תוחלת החיים של נביאים

הנביא יחזקאל בשיר  של חיים חפר ולהקת "החלונות הגבוהים "

"Ezekiel's Wheels" © David A Hardy.

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

7 תגובות על “החזיונות של הנביא יחזקאל-חיים מזר”

החלק השני בפרוייקט יחזקאל עוסק כעת בפרק השנוי ביותר במחלוקת בספר יחזקאל .
ודן בשאלה האם מה שמתאר יחזקאל בפרק המיסטי והמוזר ביותר בתנ"ך כולו,פרק שהוא הבסיס לכל התורות המיסטיות של היהדות לא היה אלא ספינת חלל של חייזרים ?
חיים מזר שהוא בין מגוון הכובעים שלו מומחה לעב"מים דן בפירוט בשאלה המעניינת הזאת .
ראו
מרכבת החלל של הנביא יחזקאל
http://www.notes.co.il/eshed/64704.asp

[…] 21 ינואר 2010 … על הנביא יחזקאל נאמר כי היה בן בוזי הכהן. מה שאומר שהוא היה מהאליטה של העם. מכיון שאין שום התייחסות מצד הכתוב לנבואות נוספות של יחזקאל לאחר השנה …מתוך החזיונות של הנביא יחזקאל | המולטי יקום של אלי אשד להמשך קריאה […]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

five × 3 =