web analytics
קטגוריות
תנ'ך

המכשף בלעם-חיים מזר

מי ומה היה בלעם החוזה שניסה לקלל ובאמת בירך את בני ישראל במדבר ? האם המדובר בסיפור מאוחר מאוד מימי האימפריה האשורית ? חיים מזר מנסה לפתור את התעלומה.

 

הספרים האבודים של התנ"ך

Balaam and the angel. Nuremberg Chronicle (1493

אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של המקרא .
מסע שהחל בחקירת התעלומה של  ספר הישר והמשיך עם התעלומה של הביוגרפיות האבודות שנכתבו בידי נביאי המקרא ומוזכרות בספר "דברי הימים "בלבד..
כחובב ספרים מסתוריים מוחרמים ואבודים באופן כללי ,יש לי עניין רב בכל הספרים האבודים שמוזכרים בתנ"ך.
במקרא מוזכרים ספרים שונים שעליהם הסתמכו והתבססו כותבי התנ"ך ,ושהיו מן הסתם מוכרים לקוראיהם הראשונים.

 אך ספרים אלו ,כל אותם ספרים שהיו בספריה של המלך שלמה ,או למצער הספרים שהיו בספריה המלכותית בשומרון בימי המלכים אחאב ,וירבעם השני והושע בן אלה בישראל לפני חורבנה בידי האשורים או בספרית בית המקדש בימי המלכים חזקיהו ויאשיהו וצדקיהו לפני החורבן בידי הבבלים לא היגיעו לידינו ומה בדיוק היה בהם נשאר בגדר תעלומה שבה התחבטו רבים וטובים לאורך הדורות.
אנחנו יכולים רק להניח שמה ששרד בתנ"ך היה המיטב שבמיטב. אבל אנו לא יכולים להיות בטוחים בכך .
מה שברור הוא שכמה מאותם הספרים האבודים היו מוזרים ומסקרנים ביותר.
אנחנו ממשיכים בסדרת המאמרים שנכתבת על

ידי חיים מזר ועל ידי על הספרים האבודים של המקרא.

והפעם חיים מזר עוסק בדמות מקראית מוזרה במיוחד :

המכשף והחוזה הזר בלעם בן באור הנביא היחיד בן עם זר שנבואותיו השתמרו במקרא.

היום אנחנו יודעים מהממצאים הארכיאולוגיים שנביאים היו לא רק בישראל וביהודה .הם היו גם בארצות אחרות של

 המזרח הקדום במארי למשל .אולם התנ"ך לא טרח

להשאיר את זכרם.

חוץ מהיוצא מהכלל של המכשף והחוזה המפורסם 

 בלעם בן בעור .
מדוע דווקא הוא ?
אולי משום שבתקופה שבה נכתבו ספרי התנ"ך

במאות השמינית והשביעית לפני הספירה היה ספר ידוע מאוד של ועל בלעם בן באור שאבד מאז שכותבי ועורכי התנ"ך ראו עצמם מחוייבים להתייחס אליו ואל הדמות .   

וכנראה גם אל אותו ספר אבוד של בלעם בן באור. 
להלן  מאמר של חיים מזר על הדמות האבודה של בלעם.

ובהמשך יוצג מאמר של אלי אשד על הספר האבוד של גדול המכשפים של המקרא בלעם בן באור.

 

מי היה בלעם בן בעור?

 

מאת

חיים מזר

 המכשף בלעם מנבא ומנסה לקלל  את  בני ישראל.https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/704728/bible-historical-evidence

-ancient-scroll-balaam-decoded-curse-hex-turkey-antioch-ancient

 

בספר במדבר פרקים כב-כד מסופר סיפורו של

המכשף המפורסם   בלעם בן בעור אשר הוזמן

על ידי בלק בן ציפור מלך מואב כדי לקלל את

 עם ישראל ובכך למנוע מבעוד מועד

את מעבר הישראלים דרך ארצו.

בלעם במקום לקלל מברך את עם ישראל

ותוכניתו של בלק לא יוצאת אל הפועל.

על פניו סיפור פשוט.

אולם בדרך הסיפור ישנם מספר פרטים ההופכים את סיפור העלילה

לבעייתי ומעוררים תהיות באשר  לתקפותו ההיסטורית.

כאשר נציגיו של בלק מגיעים לראשונה לבלעם תשובתו היא:

"לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם"(כב 8 ).

בלעם איננו ישראלי ,הוא בן עם אחר  ולכן האל שהוא אמור להאמין בו הוא אל אחר.

על כן למה עליו להשמע לאלוהי ישראל?

אלוהים לא רק אוסר עליו לקלל את עם ישראל,הוא אוסר עליו אפילו להצטרף לנציגיו של המלך לבוא איתם לארמונו של מלכם.

בלק מסרב לקבל את רוע הגזרה ושולח משלחת בדרג מדיני גבוה יותר תוך הבטחה כי ייעתר לכל בקשה של בלעם,על מנת שזה יקלל את עם ישראל.תשובתו של בלעם היא: "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי יהוה אלוהי לעשות קטנה או גדולה"(כב 18 ).

כאן מתברר שאלוהי ישראל הוא בעצם גם אלוהיו ולכן אין שום סיכוי שייעתר לבקשתו,

גם אם יקבל מבלק כל אשר יחפוץ.

 מדוע מציין בלעם שאלוהי ישראל הוא גם אלוהיו? ומי הוא בכלל?

האם בלעם הוא בנו של עם אחר שאלוהי ישראל הוא גם אלוהיו?

 

בלעם פוגש מלאך/painting from Gustav Jaeger, 1836.

 

הפעם אלוהים  מאפשר לו להצטרף לחברי המשלחת אם אלה יבקשו זאת ממנו אך אומר לו במפורש "ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה"(כב 20 ).

בלעם מקבל את דבריו ומצטרף לחברי המשלחת. למרות זאת אלוהים רוגז עליו על זה שיצא לדרכו.

אם אכן הרשה לו להצטרף למשלחת למה הוא כועס עליו.

אלוהים מערים עליו קשיים בדמותו של המלאך המונע מאתונו של בלעם מלהתקדם.

משהתגלה המלאך לבלעם זה מוכן לחזור לביתו,אך המלאך מאפשר לו להמשיך בדרכו ומבהיר לו כי יאמר רק מה שישים בפיו.

 לצורך מה בא הסיפור עם החמור כאשר המלאך חוזר על כוונת הדברים שנאמרו קודם לכן? בלעם במקום לקלל

את ישראל מברכו.סגנון הדברים הוא נבואי כמקובל אצל נביאי ישראל. משפט המפתח הוא : "ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל"(כג 7 ).שלושה משפטים מאוחר יותר אומר בלעם: "ומי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל"(כג 10 ).

בלק מזכיר הן את יעקב והן את ישראל.

האם ישנה כאן התייחסות לאותו סיפור מסיפורי ישראל בו יעקב  נקרא גם ישראל ושמעו הגיע למרחקים

או שמא סיפורו של בלעם הוא מתקופה  מאוחרת יותר?

חרף העובדה שבלעם ברך את ישראל,בלק לא נואש ולקח אותו  לשלושה מקומות נוספים מתוך

 תקווה שבהם יצלח במלאכתו לקלל את ישראל. בלעם המשיך לברך  את ישראל והברכות הן שוב בסגנון נבואי מובהק כל פעם תוך שימוש  בשמות יעקב וישראל.

בפרק כג 23 נאמר: "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל

 מה פעל אל " .בפרק כד 5 נאמר:

"מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"

 ובאותו פרק בפסוק 17 נאמר :

"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך

 כוכב מיעקב וקם שבט מישראל

ומחץ פאתי מואב וקרקר וכל בני שת"

התייחסות נוספת שיש לתת עליה

את הדעת היא בפרק כד 8 בו הוא מזכיר את יציאת מצרים. בפסוק 21 נאמר :

"וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קינך" .

הלא יתרו חותן משה הוא

משבט הקיני.

בפסוקים 22,24 הוא מזכיר את אשור.ניכר בו בבלעם שהוא בקיא

 בתולדות עם ישראל אבל למה הוא  מתנבא גם על אשור?

בזמן יציאת מצרים על פי המסופר לעם ישראל לא היה  שום קשר עם אשור.ברור שהוא מתייחס לתקופה בה אשור היתה מעצמה.

בתום הברכה האחרונה בלעם ובלק נפרדו זה מזה וכל אחד פנה לדרכו.

לכאורה תם סיפורו של בלעם.

אבל בספר יהושע יג 22 נאמר:

"ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני  ישראל בחרב אל חלליהם"

 

פרק זה מדבר על גבולותיהם הגיאוגרפיים של שבטי ישראל בארץ.הפסוק נראה בעליל

כתלוש ולא שייך למקום.

מבחינת  הרצף העלילתי מדובר באקט שהתרחש עשרות שנים לאחר סיפור יציאת מצרים. האם בלעם באמת האריך ימים?

לצורך מה נשתלה כאן ידיעה על בלעם?

השאלה המשמעותית המתבקשת היא,האם לאור העובדה שבלעם ברך את ישראל,

גם אם הברכות נכפו עליו,ראוי היה שימיתוהו?

 יש בכך משום כפיות טובה.
הפתוס הרב המאפיין את ברכותיו של בלעם,הסגנון הנבואי שלו וידיעותיו על עם ישראל,מעלים את הרושם שמדובר בעצם באחד מנביאי ישראל ולא בדמות זרה.

נראה שמי שכתב או כתבו את ספרי התורה  מצאו לנכון לשלב נבואות אלה בתוך

 סיפור יציאת מצרים ולצורך זה רקחו דמות פיקטיבית, תוך הוספת מימד

ניסי בדמות של האתון המדברת ושל המלאך.

ראו גם

הספר האבוד של בלעם

בלעם בויקיפדיה

את והב בסופה 

הספרים האבודים של המקרא

 

התעלומה של ספר הישר

הביוגרפיות האבודות של המקרא

הספריה של שלמה המלך


מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

7 תגובות על “המכשף בלעם-חיים מזר”

ההתייחסות לזה שהיה קיים ספר נפרד מהתנך- מקורה בחזל.
חזל אמרו כי בלעם כתב ספר!

איפה ההתייחסות של חזל לספר זה, לפרשנים המסורתיים, לחוקרים השונים שדנו בנושא?

יש משהו גאוותני ולא רציני בלהמציא את הגלגל

בויקיפדיה ששם ניתן כל החומר הזה.
אנחנו לא רואים את עצמנו כמחויבים לחזור על כל מה שכבר נאמר,אלא מסתפקים בנתינת קישורים.
כאמור בקרוב מאוד יופיע מאמר נוסף שיעסוק ספציפית בספר האבוד של בלעם ובתכניו. .

אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של התנ"ך.
הפעם דמות מקראית מוזרה במיוחד :החוזה והמכשף הזר
בלעם בן בעור הנביא היחיד בן עם זר שנבואותיו
השתמרו במקרא.
היום אנחנו יודעים מהממצאים הארכיאולוגיים
שנביאים היו לא רק בישראל וביהודה .הם היו גם
בארצות אחרות של המזרח הקדום במארי למשל.
אולם התנ"ך לא טרח להשאיר את זכרם .
חוץ מהיוצא מהכלל של המכשף והחוזה המפורסם
בלעם בן בעור .
מדוע דווקא הוא ?
אולי משום שבתקופה שבה נכתבו ספרי התנ"ך
במאות השמינית והשביעית לפני הספירה היה
ספר ידוע מאוד של ועל בלעם בן באור שאבד
מאז שכותבי ועורכי התנ"ך ראו עצמם מחוייבים
להתייחס אליו ואל הדמות .
.להלן מאמר על הספר האבוד של גדול
המכשפים והחוזים הזרים של המקרא , בלעם בן בעור . .
הספר האבוד של בלעם
http://www.notes.co.il/eshed/59803.asp

המאמר המסיים בטרילוגיה של מאמרים על בלעם בן בעור
והפעם נעסוק בספר המסתורי מכל שלא נכנס למקרא
"ספר מלחמות ה' "הספר היחיד שאותו טרחה התורה לצטט בשמו.ושאותו טרחו דורות מאוחרים להשמיד ומסיבות טובות
הזהרה :המאמר זה ישנם כמה רעיונות שעלולים
להתגלות כמבעיתים וקשים לעיכול כמיוחד לאנשים
שהם מאמינים אדוקים .
ראו הוזהרתם!!!!
ראו
את והב בסופה :חקירה על ספר מלחמות ה'
http://www.notes.co.il/eshed/59984.asp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

eighteen − 12 =