web analytics
קטגוריות
תנ'ך

הביוגרפיות האבודות של התנ"ך

האם ספרי הביוגרפיות הקדומות השונות המוזכרים בספר "דברי הימים " כספרים שנכתסו בידי נביאים וחוזים שונים בימים קדומים אכן נכתבו על ידיהם ולא השתמרו " או שמה הם היו רומנים היסטוריים מזמנו של מחבר "דברי הימים"?

הספרים האבודים של התנ"ך

אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של המקרא .
מסע שהחל בחקירת התעלומה של "ספר הישר ".
כחובב ספרים מסתוריים מוחרמים ואבודים באופן כללי ,יש לי ענין רב בכל הספרים האבודים שמוזכרים בתנ"ך.
במקרא מוזכרים ספרים שונים שעליהם הסתמכו והתבססו כותבי התנ"ך ,ושהיו מן הסתם מוכרים לקוראיהם הראשונים. אך ספרים אלו ,כל אותם ספרים שהיו בספריה של המלך שלמה ,או למצער הספרים שהיו בספריה המלכותית בשומרון בימי המלכים אחאב ,וירבעם השני והושע בן אלה בישראל לפני חורבנה בידי האשורים או בספרית בית המקדש בימי המלכים חזקיהו ויאשיהו וצדקיהו לפני החורבן בידי הבבלים לא היגיעו לידינו ומה בדיוק היה בהם נשאר בגדר תעלומה שבה התחבטו רבים וטובים לאורך הדורות 

אנחנו יכולים רק להניח שמה ששרד בתנ"ך היה המיטב שבמיטב. אבל אנו לא יכולים להיות בטוחים בכך .

מה שברור הוא שכמה מאותם הספרים האבודים היו מוזרים ומסקרנים ביותר.
אנחנו ממשיכים בסדרת המאמרים שנכתבת על ידי חיים מזר ועל ידי על הספרים האבודים של המקרא .והפעם חיים מזר עוסק בכל ספרי הביוגרפיה האבודים המוזכרים בתנ"ך שלא היגיעו לידינו .אך מן הסתם שימשו כמקור לכותבי  ספר דברי הימים.

בהמשך הסדרה נעסוק :

בספר האבוד של החוזה בלעם בן בעור.
ונסיים בחקירה של הספר האבוד המסתורי מכל "ספר מלחמות ה' "  הספר היחיד שאותו מצטטת התורה.

הביוגרפיות האבודות של התנ"ך .

מאת חיים מזר

 

במקומות שונים בתנ"ך ישנם אזכורים לספרים שנכתבו על ידי אישים שונים ואשר לא נכנסו לקנון המקראי. בספרים אלה נמצא מידע בעל ערך היסטורי  רב ומעורר סקרנות. בתוך קבוצת ספרים זו ישנם מספר ספרים שהכתוב מציין במפורש שאלה ביוגרפיות של מלכים  והם נכתבו על ידי חלק מהנביאים.מה שמעניין בספרים אלה שהאזכור שלהם הוא אך ורק בספרי דברי הימים א' וב'. נציין את המלכים שתקופתם תועדה ואת הנביאים שערכו כרוניקות אלה.

 

דוד המלך-עליו נאמר :"ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה.עם כל מלכותו וגבורתו אשר עברו עליו ועל ישראל ועל כל ממלכות הארצות"(דברי הימים א' כט' 29).מהכתוב עולה שימי דוד תועדו במלואם מלידתו ועד מותו.מי שתיעד את ימי בחרותו של דוד היה שמואל הכהן.שמואל אמנם לא היה נביא,אך מבחינת תפקודו הוא היה בעל תפקיד מרכזי הן כמנהיג רוחני והן כמנהיג פוליטי.את המשך קורות חייו של דוד וימי מלכותו תיעדו נתן הנביא וגד החוזה. יתרה מזאת. מהכתוב עולה שהכותבים לא הסתפקו רק בכתיבה ביוגרפית של דוד,אלא גם תיעדו בצורה מלאה את כל אשר עבר על עם ישראל באותה עת ועל ארצות נוספות שכפי הנראה הייתה  להם נגיעה למלכות בית דוד. סך הכל מתועדת תקופה של 40 שנה.

 

File:Prophet-Nathan.gif

 

נתן הנביא ודוד המלך. ציור מאת ג'וליוס פון קרוספלד.

. האם נתן כתב ביוגרפיה של דוד?

דוד המלך-עליו נאמר :"ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה.עם כל מלכותו וגבורתו אשר עברו עליו ועל ישראל ועל כל ממלכות הארצות"(דברי הימים א' כט' 29).מהכתוב עולה שימי דוד תועדו במלואם מלידתו ועד מותו.מי שתיעד את ימי בחרותו של דוד היה שמואל הכהן.שמואל אמנם לא היה נביא,אך מבחינת תפקודו הוא היה בעל תפקיד מרכזי הן כמנהיג רוחני והן כמנהיג פוליטי.את המשך קורות חייו של דוד וימי מלכותו תיעדו נתן הנביא וגד החוזה. יתרה מזאת. מהכתוב עולה שהכותבים לא הסתפקו רק בכתיבה ביוגרפית של דוד,אלא גם תיעדו בצורה מלאה את כל אשר עבר על עם ישראל באותה עת ועל ארצות נוספות שכפי הנראה הייתה להם נגיעה למלכות בית דוד. סך הכל מתועדת תקופה של 40 שנה

המלך שלמה .


שלמה המלך-עליו נאמר:"ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי החוזה על ירבעם בן נבט"(דברי הימים ב' ט' 29). ניסוח דומה לזה של הפסוקים המתייחסים לדוד.תקופת בחרותו של שלמה תועדה על ידי נתן הנביא.מכיון שנתן הנביא היה אז מבוגר(הוא הרי פעל בימיו של דוד) ולכן הוא נפטר בימי מלכותו של שלמה. את יתרת ימי המלכות תיעדו אחיה השילוני ויעדי החוזה. סך הכל מתועדת תקופה של 40 שנה. בספר מלכים א' יא' 40 נמסר על מותו של שלמה המלך ובפסוק הבא לאחריו נאמר:"ויתר דברי שלמה וכל אשר עשה וחוכמתו הלוא הם כתובים על ספר דברי שלמה".

אין שום דיווח על כותבו של ספר זה.עם זאת ניתן להבין כי מי שכתב את הפרקים המתייחסים לשלמה במלכים א' הביא מן המקור את הדברים שנראו מבחינתו חשובים תוך התעלמות מהשאר לרבות פעילותו האינטלקטואלית של שלמה.

 

המלך רחבעם

רחבעם בן שלמה-עליו נאמר :"ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידו החוזה להתייחש ומלחמת רחבעם וירבעם כל הימים"(דברי הימים ב' יב' 15).החלק הראשון של המשפט דומה לניסוחים הקודמים. מכיון שעלה לשלטון בהיותו בן 42,גיל מאוחר יחסית(דברי הימים ב' יב' 13) והוא מלך 17 שנה,הוא נפטר בהיותו בן 58. אפשר להניח שפעילותו תועדה עוד לפני עלותו על כס השלטון ומתיעוד זה אפשר בהחלט ללמוד גם על המתרחש בארמון המלוכה.החלק השני של המשפט מתייחס למלחמות בין ירבעם לרחבעם.לראשונה מצוין במקרא שנעשה תיעוד מפורט של מלחמה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה.

 

אביהו בנו של רחבעם-עליו נאמר:"ויתר דברי אביה ודרכיו ודברי כתובים במדרש הנביא עידו"(דברי הימים ב' יג' 22).הוא מלך תקופה קצרה בלבד-3 שנים. תקופה זו תועדה על ידי הנביא עידו. רק נביא אחד תיעד את ימי מלכותו(לפחות על פי המצוין במקרא).אין התייחסות לימי בחרותו.יש להניח שעידו הנביא ועידו החוזה שמוזכר בתקופת רחבעם הם אותו אדם.

[king.gif]

יהושפט בנו של אסא-עליו נאמר:" ויתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים הינם כתובים כדברי יהוא בן חנני אשר העלה על ספר מלכי ישראל"(דברי הימים ב' כ' 34).יהושפט עלה לשלטון בגיל 36 ומלך 25 שנה.מכיון שגם ימי בחרותו תועדו,הרי שיהוא בן חנני תיעד את הנעשה בארמון המלוכה בימי אסא לפחות חלק מהתקופה והכתוב מציין את פעילות הפוליטית של יהוא בן חנני גם בימי אסא(דברי הימים ב' טז' 7).

Rembrandt Harmensz. van Rijn: King Uzziah with Leprosy
המלך עוזיה המצורע .צייר רמברנדט.

עוזיהו בן אמציה(במלכים ב' טו' א' כתוב עזריהו בן אמציה)-עליו נאמר:"ויתר דברי עוזיהו הראשונים ואחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא (דברי הימים ב' כ' 22).עוזיהו עלה לשלטון בהיותו בן 16 והוא מלך 52 שנה.הנביא ישעיהו תיעד את כל תקופת שלטונו.

אזכורים ביוגרפיים אלה מעוררים מספר שאלות. מדוע ספרים אלה מוזכרים רק בספרי דברי הימים? האם כותבי הספרים שמואל א',שמואל ב',מלכים א',מלכים ב' השתמשו גם כן במקורות אלה? המלך שכל חייו מתוארים בפרוטרוט הוא דוד.מוקדשים לו חלק משמואל א', שמואל ב' כולו ופרקים א' ב' במלכים א'. סביר להניח שבידי מי שכתב או כתבו את שמואל א' ושמואל ב' היו מקורות רבים. לגבי שלמה המלך ורחבעם יש יותר מכותב אחד ובכל זאת נפח הטקסט המקראי מצטמצם למספר קטן של פרקים.למה?
מאחר ולכל כותב זווית ראיה משלו ,קיימת אפשרות להצליב ספרים אלה ולהבין לעומק תהליכים חברתיים, פוליטיים ומדיניים שונים.יכול להיות שהיו עוד כותבי ביוגרפיות אשר המקרא לא מזכיר אותם.יש לקוות שספרים אלה ימצאו ביום מן הימים.

 הצעת פיתרון

מאת אלי אשד

לגבי השאלה המועלה בידי חיים מזר מדוע דווקא ספר "דברי הימים " שכידוע נכתב בתקופה הפרסית מזכיר ספרים רבים שאינם מוזכרים כלל בספרי שמואל ומלכים ?

ייתכן שהתשובה שהיא שכל אותם ספרים כלל לא היו מוכרים בתקופה של סופרי שמואל ומלכים.  

והסיבה שהם לא היו מוכרים באותה התקופה היא שהם עוד לא היו קיימים אז. 
אחרי הכל אם נחשוב על כך לרגע זה נראה מוזר : מה פתאום שנביאים יכתבו את תולדות חייהם של מלכים ? זאת בכלל לא הייתה הפונקציה שלהם,

הם הרי היו נואמים ומשוררים,עיתונאים של זמנם אם נרצה, יצאו כנגד השלטון המלכותי הממסד  הכוהני והחברה האזרחית  וביקרו אותם. הנביאים עסקו בביקורת  ובהשמעת נבואות על העתיד ,לא בכתיבת היסטוריה.

.ספק רב אם חלקם אף ידעו לכתוב. 

כתיבת תולדות מלכים הייתה התפקיד  של סופרי המלך שהיו פקידים מלכותיים.

אני מציע שחלק  מ/ או  אף כל הספרים  האלו שהוזכרו ב"דברי הימים " בלבד היו תוצרים מאוחרים של התקופה הפרסית או אף של התקופה הלניסטית והחשמונאית התקופה בה נערך ספר "דברי הימים " סופית , של יוצרים שהרחיבו את היריעה על הדמויות שהוזכרו בכמה עמודים או בכמה משפטים בלבד בספרי שמואל ומלכים אם נרצה מעין "רומנים היסטוריים" מהסוג שאותם כותבת למשל היוםפיליפה גרגורי בספריה על הנרי השמיני.

וגם על מלכים בריטיים אחרים .

בהבדל משמעותי אחד מגברת גריגורי המודרנית.

.אותם סופרים נמנעו מלהשתמש בשמם האמיתי כמחברים אלא  העדיפו להשתמש בשמותיהם של דמויות ידועות  יותר או פחות ,כמו  שמואל ,גד החוזה , נתן הנביא ,שמעיה הנביא ,עדו החוזה  יהוא  בן חנני ,הנביא ישעיהו בן אמוץ ואחרים  שכביכול הם אלו שכתבו את הספרים האלו על מנת לשוות להם "עתיקות " ו"סמכות . אבל אותם ספרים היו חסרי ערך כמקורות היסטוריים אמינים.הסופרים שלהם התבססו בדיוק כמו מחבר "דברי הימים " על מה שקראו בספרי שמואל ומלכים והרחיבו אותם כרומניסטים..  

ייתכן שהמדובר היה בז'אנר ספרותי פופולארי בימים הההם של התקופה הפרסית שבמסגרתו פורסמו אולי אף  עשרות ספרים בידי כותבים אנונימיים שבחרו לעצמם שמות בדויים של נביאים קדומים.

וייתכן שמחבר ספר דברי הימים השתמש בספרים אלו כמקורות נוספים למרות שאולי היו קיימים ,אולי  רק במקרה הטוב עשרות שנים ואולי רק שנים אחדות  לפני שהוא החל לכתוב.

.ייתכן שהוא חשד  או אף ידע שאין המדובר במקורות עתיקים באמת ,אבל זה לא הפריע לו להשתמש בהם בכל זאת.

 דעתי היא שמחבר "דברי הימים " ידע היטב שהמדובר במקורות מזמנו אבל נתן להם הפניות בכל זאת לשם השלמות הביבליוגרפית לכל מי שיחפש מקורות נוספים על התקופה שעליה הוא כותב ( כי באמת לא היו כאלה להוציא ספרי שמואל ומלכים ).

ראו גם:

הספר האבוד של בלעם בן בעור

את והב בסופה :חקירה על "ספר מלחמות ה'"

התעלומה של ספר הישר

הספריה של שלמה המלך

המלך יאשיהו והסופר שפן.

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

24 תגובות על “הביוגרפיות האבודות של התנ"ך”

אולי קצת התייחסות מחקרית?
אולי קצתהתייחסות רבנית?

לדיון שלך כאן ולדיון הקודם שלך יש התייחסויות מחקריות ורבניות שיכולות לפרנס כרכים על גבי כרכים.

למה לא לכתוב הפניות?
[כל חוקר תנך מתחיל באונ' אמור להכיר אותן, או לפחות איפה מוצאים אותם]

כאלו משלך.
הרשימה לא נכתבה על ידי ובמקרה כזה אני מעדיף להביא הפניות מהאינטרנט בלבד.
ובמקרה הספציפי הזה כמעט שאין כאלו.
לעומת זאת כאשר כתבתי על ספר יצירה בפרויקט שעוד נמשך הבאתי הפניות מרובות בנושא וראה:
המדריך לבריאת יקום -על ספר יצירה
http://www.notes.co.il/eshed/58347.asp

אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל הספרים האבודים של התנ"ך.
הפעם דמות מקראית מוזרה במיוחד :החוזה והמכשף הזר
בלעם בן בעור הנביא היחיד בן עם זר שנבואותיו
השתמרו במקרא.
היום אנחנו יודעים מהממצאים הארכיאולוגיים
שנביאים היו לא רק בישראל וביהודה .הם היו גם
בארצות אחרות של המזרח הקדום במארי למשל.
אולם התנ"ך לא טרח להשאיר את זכרם .
חוץ מהיוצא מהכלל של המכשף והחוזה המפורסם
בלעם בן בעור .
מדוע דווקא הוא ?
אולי משום שבתקופה שבה נכתבו ספרי התנ"ך
במאות השמינית והשביעית לפני הספירה היה
ספר ידוע מאוד של ועל בלעם בן באור שאבד
מאז שכותבי ועורכי התנ"ך ראו עצמם מחוייבים
להתייחס אליו ואל הדמות .
.להלן מאמר על הספר האבוד של גדול
המכשפים והחוזים הזרים של המקרא , בלעם בן בעור . .
הספר האבוד של בלעם
http://www.notes.co.il/eshed/59803.asp

המאמר המסיים בטרילוגיה של מאמרים על בלעם בן בעור
והפעם נעסוק בספר המסתורי מכל שלא נכנס למקרא
"ספר מלחמות ה' "הספר היחיד שאותו טרחה התורה לצטט בשמו.ושאותו טרחו דורות מאוחרים להשמיד ומסיבות טובות
הזהרה :המאמר זה ישנם כמה רעיונות שעלולים
להתגלות כמבעיתים וקשים לעיכול כמיוחד לאנשים
שהם מאמינים אדוקים .
ראו הוזהרתם!!!!
ראו
את והב בסופה :חקירה על ספר מלחמות ה'
http://www.notes.co.il/eshed/59984.asp

נביא אחד בתנ"ך שהוא המסתורי מכל. אנחנו יודעים שמות של כמה ספרים שחיבר אבל פרט לכך איננו יודעים דבר על מעשיו ונבואותיו ומי ומה בעצם היה .
זהו עידו הנביא .
.אנחנו יודעים רק שספר "דברי הימים" ייחס לו לא פחות משלושה ספרים היסטוריים ונבואיים על ימי המלכים שלמה רחבעם ואביה וירבעם בן נבט שעליהם הסתמך.
דהיינו אותו עידו היה דמות חשובה בעיני מחבר "דברי הימים". אבל מוזר שהוא לא נתן עליו יותר פרטים. וכל שלושת הספרים שכתב אבדו ולא היגיעו אלינו. עידו הוא הכותב היחיד שספרו מופיע כמקור לתולדותיהם של לא פחות מארבעה מלכים שונים. אבל הוא אינו מוזכר כלל בתיאור של המלכים עצמם משום מה .

וזה מעצים את המסתורין סביבו .

ראו
עידו החוזה והנביא
http://www.notes.co.il/eshed/63468.asp

שלום ובוקר טוב.
מדוע אין איזכור לגבי המלך שאול ותקופתו?
מלך ראשון לעם ישראל על אף כל הנאמר עליו שחטא
כלפי האלהים – כביכול חסר אמונה ובלכתו לבלעלת האוב.
עדין אין זה מצדיק לא לכתוב עליו או שכן היו כתובים
ודוד המלך חסם צלפרסם או השמיד את הכתובים?
***לדעתי זוהי שאלה ענקית!

לטענתך יכול להיות שמחבר דברי הימים פשוט הביא כותרים בדויים לחלוטין שלא התקיימו כלל בביליוגרפיה מזוייפת. בדומה למה שנניח ה.לאבקראפט עשה במאה העשרים עם הנקרונומיקון וכותרים אחרים.לדעתי לא .מחבר דברי הימים רצה אמינות אבל הוא ידע שבני זמנו ידעו אם הוא ימציא כותרים מהאוויר. לדעתי הכותרים שהוא התייחס אליהם היו קיימים רק חסרי ערך כמקורות היסטוריים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

twenty + four =