web analytics
קטגוריות
תנ'ך

תוחלת החיים של נביא-חיים מזר

 

נביאי ישראל ויהודה המופיעים בתנ"ך נחקרו ונלמדו מכל זווית אפשרית. אולם דומה שאיש עדיין לא טרח לשאול :בני כמה היו כשהחלו להתנבא וכמה זמן האריכו ימים .
אמנם הרושם המצטבר הוא שהם היו אנשים זקנים אבל זה לא הכרכי בכלל.  אולי הם היו דווקא  בעת פעולתם הנבואית אנשים צעירים ונמרצים ?
חיים מזר  יוצא לחקור את הסוגיה .  מה הייתה תוחלת החיים של נביאי ישראל ?

 

 

תוחלת החיים של נביאים

מאת חיים מזר

 

בשונה ממלכי יהודה וישראל שהכתוב יודע לספר כמה זמן חיו ובאיזה גיל קיבלו עליהם את המלוכה,אין הכתוב מוסר שום פרט מזהה דומה ביחס לנביאים.כל זאת למרות שכתביהם מהווים נדבך מרכזי במקרא.אצל הנביאים המרכזיים ישעיהו,ירמיהו ויחזקאל בחלק נכבד מהפרקים נמסר תיארוך לגבי מועד הנבואות. מבין תרי עשר מידע זה נמסר רק אצל חלק מהם.

ישנה קבוצה שנייה של  נביאים כדוגמת יואל,עובדיה וחבקוק שאין אצלם שום תיארוך. חשיבותו של מידע זה בכך שהיא יכולה לתת אינדיקציה באשר לתוחלת חייהם של הנביאים.

קבוצה שלישית כוללת את אותם נביאים המופיעים בדברי ימי המלכים רק במספר פסוקים או שהתייחסות אליהם מפוזרת לאורך הכתוב ואין שום אפשרות לדעת כמה זמן חיו.

קבוצה רביעית כוללת מספר קטן של נביאים, אשר הכתוב מספר כי כתבו את דברי ימי חייהם של מספר מלכים ומכך ניתן להגיע לאיזו שהיא הערכה באשר לתוחלת חייהם.הערכה זו חייבת להיות זהירה ביותר.כבסיס להערכת הגיל ,יש להביא בחשבון שמפגשיהם הראשונים עם המלכים התקיימו לפחות בשנות העשרים לחייהם.זאת מתוך הנחה שרק בגיל זה אפשר להגיע לבגרות מינימלית המאפשרת מפגשים עם מקבלי החלטות בדרג הבכיר ביותר ולומר את אשר על ליבם.לכך יש צורך במוכנות נפשית להיות נרדפים ולסכן את חייהם.

 

בפתיח בספר ישעיהו נמסר כי הנביא ישעיהו בן אמוץ  ניבא בימי חייהם של עוזיהו, יותם ,אחז וחזקיהו. על עוזיהו נמסר בדה"ב ב' כו' 3 כי עלה לשלטון בהיותו בן 16 וכי מלך 52 שנה. בשל מחלת הצרעת הוא הודח ובמקומו הומלך בנו יותם שמלך 16 שנה. אין הכתוב מוסר שום דבר לגבי יותם אם נפטר ביום מותו של אביו או לאחר מכן, אם כי קיימת סבירות שהיה זה לאחר מכן.על פי הכתוב עוזיהו היה בן 68 במותו ויותם היה בן 41 כאשר נפטר. הבא אחריו היה בנו אחז שמלך 16 שנה ואחרון המלכים בימיו של ישעיהו היה חזקיהו בן אחז אשר מלך 29 שנים.על פי מנין השנים ישעיהו ניבא 97 שנה.אם נביא בחשבון את העובדה שיותם מלך מספר שנים אחרי מות אביו(מדובר כנראה בשנים ספורות) וכי ישעיהו היה בן למעלה מבן 20 מתבקשת המסקנה כי היה בן למעלה מ-110 במותו.האם זה יתכן בהתחשב בתוחלת החיים הממוצעת באותה תקופה או שמא היתה איזו שהיא טעות ברישומים? .

 

ירמיהו מכתיב לסופרו ברוך בן נריה. תחריט מאת גוסטב דורה.

על ירמיהו בן חלקיהו נאמר כי "דבר יהוה אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים מלך יאשיהו מלך יהודה עד תום עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי"(יר' א'2-1). על יאשיהו מוסר הכתוב כי היה בן 8 במולכו ו-31 שנה מלך בירושלים(מל"ב כב' 1). יאשיהו מלך 23 שנה. ירמיהו התחיל לנבא בשנה ה-13 למלכותו של יאשיהו ומכאן שניבא ב-10 השנים האחרונות למלכותו של מלך זה. יהויקים בנו של יאשיהו מלך 11 שנה ולאחריו צדקיהו מלך 11 שנה.סך כל ימי נבואתו של ירמיהו הוא 32 שנה וכנראה שהוא נפטר בשנות ה-50 לחייו. אין בפתיח לספרו של ירמיהו אזכור לשני מלכים והם יהואחז ויהויקים שמלכו כל אחד 3 חודשים.

James Tissot: The Prophet Ezekiel

יחזקאל בן בוזי .ציור  מאת ג'ימס טיסוט

ספר יחזקאל פותח בשני תאריכים כמתואר:"ויהי בשלושים שנה ברביעי בחמשה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלוהים בחמשה לחודש היא השנה החמישית לגלות מלך יהויכין" (יח' א' 2-1 ). לא ברור 30 שנה לרגל מה,אך ודאי שהתרחש איזה שהוא אירוע רב חשיבות שיחזקאל מצא לנכון להתייחס אליו. מכיון שהפתיחה מתייחסת לשנה החמישית לגלות,ברור שאותו אירוע מרכזי התרחש 25 שנה לפני תחילת הגלות.התארוך האחרון בספר יחזקאל היה בשנה ה-25 לגלות(יחזקאל מ'-1 ) .מדובר אם כן בתקופה של 50 שנה ובהתאם להנחת היסוד בדבר תחילת הנבואות של הנביאים נראה שיחזקאל בן בוזי  היה בשנות ה-70 שלו כאשר נפטר. .

James Tissot: The Prophet Hosea

הנביא הושע .מאת ג'מס טיסוט .

הנביא הושע בן בארי  ניבא בימיהם של עוזיה,יותם ואחזיה מלכי יהודה תקופה של 68 שנה והוא היה על כן בסוף שנות ה-70 או ראשית שנות ה-80 לחייו כאשר נפטר.

James Tissot: The Prophet Amos

הנביא עמוס.מאת ג'מס טיסוט .

עמוס נביא מתקוע  ניבא בימי חייהם של עוזיהו מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל. מכיון שעוזיהו מלך 52 שנה (מענין שאין אזכור ליותם בנבואתו של עמוס) וירבעם בן יואש מלך "בתוך" תקופת מלכותו של עוזיהו הרי שעמוס ניבא 52 שנה והיה כנראה בשנות ה-70 לחייו כאשר נפטר.

 

הנביא מיכה  המורשתי ניבא בימיהם של יותם,אחז וחזקיה מלכי יהודה והוא היה בשנות ה-80 למותו..

הנביא צפניה .מאת ג'ימס טיסוט.

על  הנביא צפניה נמסר כי ניבא בימיו של יאשיהו בן אמון מלך יהודה אשר מלך 31 שנה והוא נפטר כנראה בשנות ה-50 לחייו. התארוך אצל חגי וזכריה מתייחס למספר אירועים ועל כן אין בהם שום אינדיקציה לגבי תוחלת חייהם.

 

הכתוב מספר כי נתן הנביא נכלל בקבוצת אישים שתיעדו את ימי חייו של דוד ככתוב:"ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה עם כל מלכותו וגבורתו אשר עברו עליו ועל ישראל ועל כל ממלכות הארצות"(דב"א כט' 29 ) ובאשר לשלמה נאמר:"ושאר דברי שלמה הראשונים והאחרונים הנם כתובים על דברי נתן הנביא על נבואת אחיה השילוני וחזות יעדי החוזה על ירבעם בן נבט"(דה"ב ט' 30 ).מהכתוב משתמע שנתן תיעד את ימי בחרותו של דוד עד פחות או יותר מועד המלכתו. נתן פעל בימי דוד כולם,40 שנה וחלק מימיו של שלמה. הרושם המתקבל הוא שנתן היה בן 70 או יותר במותו. .

עידו החוזה ניבא כאמור בסוף ימיו של שלמה, במהלך ימי מלכותו של רחבעם(דה"ב יב' 15) ובימי שלטונו של אביהו בן רחבעם-3 שנים(דה"ב ב' יג' 1). כמה מימי שלטונו של שלמה הוא "כיסה" לא ידוע. סך ימי שלטונם של רחבעם ובנו אביהו הוא 20 שנה. מאחר שהכתוב לא מציין נבואות שלו לגבי אסא בנו של אביהו מתבקשת המסקנה שבימי אסא הוא לא היה בין החיים, לפחות ברוב ימי שלטונו. יכול להיות וזאת השערה בלבד שהוא ניבא בעשור האחרון לימי שלטנו של שלמה ובהסתמך על כך הוא נפטר בשנות ה-50 לחייו.

אליהו התשבי ניבא בימיהם של אחאב ובנו אחזיהו סך של 24 שנה.מאחר וכניסתו ויציאתו מהטקסט המקראי הם פתאומיים  ( הוא עלה השמיימה כידוע במרכבת אש ועל פי המסורת הוא חי וקיים עד כעצם היום הזה ) אי אפשר להגיע לשום הערכה באשר לתוחלת חייו.

על ממשיכו אלישע בן שפט  יש פירוט רב יותר. הוא ניבא בימיהם של יהורם בן אחאב 12 שנה, יהוא בן יהושפט 28 שנה,יהואחז בן יהוא 17 שנה ויואש בן יהואחז.האם ניבא לכל אורך ימי שלטונו של יואש? קשה לדעת.לעומת זאת סביר להניח שהוא ניבא לכל אורך ימי חייו של יהורם בן אחאב.סך ימי שלטונם של מלכים אלה(ללא יואש) הוא 57 שנה. ההערכה על כן היא שהוא נפטר בשנות ה-70 לחייו. .

אם מביאים בחשבון את כל הסייגים שאוזכרו ואת ההערכות הזהירות מתקבל הרושם שלפחות אותם נביאים שניתן לבצע אומדנים באשר לתוחלת חייהם נראה שהם זכו באריכות חיים על פי קני המידה של תקופתם.

 

 

 

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

14 תגובות על “תוחלת החיים של נביא-חיים מזר”

מר אלי אשד
ישר כח על קשת רחבה של נושאים אותם אתה מביא אלינו, לעוס על כפית ישר לבלוע. רק בימים האחרונים עסקת בפסטיבל סן רמו והיום בתוחלת החיים של נביאי ישראל. המשיך להפתיע אותנו.

אחד שאכן חוברו ביחד בספר ישעיהו.
ויש חוקרים שחושבים שאף היו שלושה.
אבל זה לא רלבנטי מבחינת המאמר שעוסק בישעיהו הראשון.

פנחס הכוהן נכדו של אהרון שמופיע כצעיר נמרץ במדבר בימי משה צץ פתאום בספר שופטים בסיפור פילגש בגבעה.
היתכן?
מסתבר שכן! המתקשרים עם האל כמעט בני אלמוות כנראה

האומרים שהוא המשיך לחיות גם אחרי תקופת השופטים בשם אחר :אליהו התשבי .
דהיינו הוא חי וקיים עד עצם היום הזה.

הוא אליהו הנביא חי וקיים. הוא ביקר אצלנו השנ ה בליל הסדר, וכששתה יין נשפך לו על המפה, טוב, ידיו רעדו, מזקנה?, משתייה מרובה אצל השכנים בבלוק ?.?
אגב, אומרים שהוא סימפטי עם זקן ארוך, אז זקן יש לו אבל הוא סר וזועף.כדרכם של זקנים לנצח

נשמע מופרך הכתבה הזו באתר "מדעי" לכאורה. – ישעיהו יכל להתחיל לנבא בשנה האחרונה של עוזיהו, לנבא בימי יותם ואחז (16 שנה כ"א) ולנבא בשנה ראשונה של חזקיהו. ס"ה 34 שנה.
כנ"ל עמוס -האם כתוב שניבא בכל ימי שלטון עוזיה/ירבעם?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

two × three =