web analytics
קטגוריות
היסטוריה

מסעות החיפושים של אלעזר לנדא ואישתו בתיה בריינא

 

 עמוד השער של מעשה רב ,ספרו של אלעזר לנדא נינו של הגאון מוילנה.

כתבה מיוחדת לרגל חג השבועות חג החקלאות  חג הגנאלוגיה שהרי מגילת רות עוסקת בגנאוגיה של שושלת דוד

היה היה במאה ה-19 אדם בשם אלעזר לנדא. הוא היה נינו של הרב המפורסם מכל של העידן ההוא והכל ציפו ממנו שימשיך בדרך אביו וסבו שהיו רבנים חשובים מאוד בפני עצמם ויקדיש את חייו לשימור זכרו של אבי הסב ולעריכתם להוצאתם של כתבי היד המרובים והקשים לפיענוח שלו.
אבל הוא החליט יום אחד לעזוב את הכל מאחוריו למכור חלק גדול מכתבי היד שהיו בידיו לקרובה עשירה ואספנית נלהבת של כתבי יד  ולעלות לארץ ישראל.
ושם נשא אישה צעירה ויפה בתו של אחד מראשי הקהילה היהודית בירושלים,
אבל בימין האחרונים התחרט עמוקות על כתבי היד שנטש מאחוריו והטיל על אישתו שהפכה בתוך זמן קצר להיות אלמנתו לעשות הכל כדי להשיג את אותם כתבי יד שעליהם ויתר ולהביאם לארץ ישראל על מנת להדפיסם.
וזאת הייתה משימה יוצאת דופן למעשה חסרת תקדים בהיסטוריה היהודית כולה משום שבאותה תקופה שבה נשים לא למדו כמעט דבר מעבר לטיפול בענייני הבית , איש לא ציפה מאישה יהודיה שתתעניין ותבין בכתבי יד של רבנים.
אבל אלעזר לנדא זכר היטב שבמקור כתבי היד נמכרו לאישה עשירה ומשכילה שהבינה היטב את ערכם.
הוא היה משוכנע שאישתו הצעירה תוכל להשיג את כתבי היד ובהם אחד יוצא דופן מיסתורי באופן מיוחד להביא אותם לארץ ישראל להשיג את הכסף על מנת לדאוג להדפסתם ובכך להשלים את מפעל חייו.
אני הוא הנכד של נכדתו של אותו אלעזר לנדא והנה לפניכם לרגל  חג השבועות חג החקלאות  הגנלוגיה שהרי מגילת רות עוסקת בגנילוגיה של שושלת דוד . סיפורו וסיפור אישתו שקיבלה על עצמה את המשימה יוצאת הדופן, סיפורם של זוג מהמאה ה-19.

אלי אשד
בלש תרבות

מסעות החיפוש של אלעזר ובתיה לנדא

מאת אלי אשד
( נכד נכדתו של אליעזר לנדא )

200 מאתיים שנה מלאו לעליית תלמיד הגאון מוילנה הגר"א שעלו לארץ ישראל בעקבות רעיונותיו והקימו כאן את הישוב האשכנזי המצליח הראשון ולמעשה פתחו בכך את הדרך לחזרתו של ולשגשוגו של הישוב היהודי בארץ. ישראל . .
וכידוע גם הגר"א עצמו ניסה לעלות בשלב כלשהו לארץ ישראל אך לבסוף חזר על עיקבותיו מסיבות שלא הובהרו עד היום ושעליהם יש ויכוחים רבים .
מה שפחות ידוע הוא שבנו של הגר"א אברהם שהיה רב חשוב בפני עצמו ומהראשונים שעסקו ברצינות באגדה ובמדרש התנגד בתוקף למאמצי העליה של תלמידי הגר"א בטענה שיש לחכות קודם לגאולה לפני העלייה .ואולי היה קשר להתנגדות הזאת גם לכך שהיה מסוכסך עימם  בנושא הוצאת כתבי היד של הגר"א שהתלמידים הוציאו גם ללא הסכמתו של אברהם

 חוקי זכויות היוצרים אז  לא היו ברורים כמו היום.
באופן חד פעמי בתי הדין של וילנה אף מיהרו להכריז לאחר מות הגר"א שרק לבניו ומותר להוציא את כתביו.אבל  אנשים התעלמו מההכרזה והוציאו את כתביו ודברים שיוחסו לו משל היו אוצרות שיש לעשות בהם שימוש.

אברהם ובני משפחת הגר"א מעולם לא ניסו לעלות לארץ ישראל כמו תלמידי הגר"א ובראשם מנחם מנדל משקלוב וישראל משקלוב.
וכך גם בנו של אברהם הרב יעקב חיים מסלונים גם הוא סופר חשוב ומוציא לאור כתבי הגר"א .
היה זה רק נינו של הגר"א אלעזר ( ידוע גם  כאליעזר  ונכנה אותו כאן בשתי הואריאציות של שמו ) לנדא שמימש לבסוף את צוואת הגר"א ועלה לארץ ישראל . ששם חיכתה לו קהילה גדולה ותומכת של תלמידי וממשיכי אבי סבו .
אליעזר לנדא היה נינו של הגר"א הגאון המפורסם מוילנה דרך בנו אברהם ונכדו יעקב חיים מסלונים .
מעריכים שלגר"א יש כעשרים אלף צאצאים, רובם מלאי גאווה על יחוסם הנחשב לבכיר ביותר בעולם האשכנזי כולו . וישנם שני ספרים ענקיים שפורסמו בשנת 1997 שנת המאתיים למות הגר"א שמתעדים את כל אלפי הצאצאים האלו.
אולם מבין כל הצאצאים המרובים האלו ישנה רק משפחה אחת ספציפית מאוד שהקדישה חמש דורות רצופים על מנת לפרסם ולהוציא לאור את כתבי הגר"א ולאמיתו של דבר ראתה את עצמה בבעלת המונופול הרוחני על כתביו ותורתו .שאר הצאצאים יכלו להתגאות שהם מקורבים לגר"א הגדול ,בני משפחה זאת ראו בעצמם כמי שאחראיים על עזבונו הרוחני של הגר"א ועל פרסום תורתו בעולם .

משפחה זאת היא משפחתו של אברהם בנו המפורסם והמוערך ביותר של הגר"א והיחיד מבניו שתרם תרומה אמיתית משל עצמו, נכדו יעקב משה  נינו אלעזר בן נינו אליהו יצחק ונכד נינו יעקב לנדא כולם עסקו בהוצאה לאור כתבי היד של הגר"א .
ובגלל היקפם הגדול של כתבי הגר"א והעבודה העצומה שהיה צריך להשקיע כדי להכינם לדפוס נשאר חלק מהם גנוז במשך עשרות שנים לצערם של רבנים ותלמידי החכמים .
והתופעה הזאת של חמישה דורות העוסקות בפרסומם של כתביו של אבי משפחתם היא בהחלט יוצאת דופן אולי יחידה במינה.

אלעזר

אלעזר לנדא נולד ב1812 ( ולפי גרסה אחרת בסביבות 1838 ) , תקע"ב בעיר סלונים ( היום בבילורוסיה )שבה שימש אביו יעקב-משה  כרב.
אלעזר קרא למשפחתו לנדא על שם משפחת אימו הינדה אשת רבי יעקב שהייתה בת חיים יהושע לנדא,משפחת לנדא הייתה משפחה עשירה בסלונים.
.לאחר פטירת אביו התמנה אליעזר לשמש במקומו כרב הראשי של סלונים .
. במסגרת תפקיד זה הוא היה פעיל מאוד באיסוף כספים לישיבת וולוז'ין המפורסמת שאותה הקים רבי חיים מוולוז'ין תלמידו המפורסם ביותר של הגר"א גם באיסוף כספים עבור הישוב בארץ ישראל.

תפקיד רב העיר היה תפקיד אחד שאותו קיבל בירושה.
אבל היה תפקיד נוסף ואף חשוב יותר שאותו ירש מבחינת המשפחה והציבור כולו .
היה עליו להמשיך בעיסוק המשפחתי של עריכת ובהוצאה לאור של כתבי היד של הגר"א.
מאביו יעקב הוא ירש כמות גדולה של כתבי הגר"א בכל מקצועות התורה.כתבים שאביו סידר והכין רשימה מפורטת שלהם שנקראת "רשימת סאלונים" הוא קיבל בירושה את כתבי היד נוספים של אבות אחרים של המשפחה שהיו ברשות המשפחה בוילנה ובסלונים ושעל הוצאתם לאור בדפוס עמלו סבו ואביו במשך שנים רבות.
אלעזר לנדא ראה עצמו מחוייב להמשיך בפעילות זאת. ובין השאר עסק בהעתקה של כתבי היד שונים של הגר"א כמו ביאוריו למסכת פיאה בתלמוד הירושלמי וכתבי יד אחרים .

אלא שבניגוד לסבו אברהם שנחשב לבן המוכשר והמוצלח ביותר של הגר"א ,ולמי שהיה חכם חשוב בפני עצמו בניגוד לשאר בניו של הגר"א שלא התבלטו במיוחד ולא תרמו שום יצירה מקורית משל עצמם,ולאביו שהיה הנכד האהוב על הגר"א ( לפי עדותו לפחות )  אלעזר מעולם לא פגש את הגר"א שנפטר שנים לפני הולדתו.
זה אמר שהיה עליו להקדיש את חייו לאדם לא מוכר לו.
הציפיות ממנו היו עצומות.
הוא לא עמד במשימה הזאת.

 מתי בדיוק נולד אלעזר ?

 

 

ישנה שאלה גדולה מתי בדיוק נולד אלעזר.

ישנם שני ספרים ענקיים שעוסקים בתיאור מפורט של אלפי האנשים שמשתייכים  למשפחות צאצאיו של הגאון מוילנה  

שניהם יצאו לאור  במקביל בשנת 1997 שנת המאתייים למותו של הגר"א . שני ספרים אלו, פרות מחקר מדהים ומקיף מאוד בהקפו בכל מקרה,   הופכים את שושלת האנשים המתיחסים אל הגר"א למשפחה המתועדת ביותר הקיימת כיום בעולם היהודי כולו.

על פי ספר אחד ספרו המקיף מאוד בן ה-685 עמודים   של חיים פרידמן  :

Eliyahu’s branches :the descendants of the Vilna Gaon and his family, , 1997

רשום שאלעזר נולד בשנת 1812 .

ואולם על פי הספר המתחרה  המקיף מאוד גם הוא  של   

 Nei  Rosenstein        Gaon of Vilna and his cousinhood: (Computer Center for Jewish Genealogy, 1997  

רשום שאלעזר נולד "בסביבות 1838". וזהו הבדל של 26 שנים !

  חיים פרידמן  מציין שהוא היגיע לתאריך הלידה על פי הרשימה הגנאלוגית שהכין אליהו לנדא , בנו של אלעזר  וקיימת היום ככתב יד בידיו של אספן ידוע ששם ציין את תאריך הלידה של אביו .

ד"ר ניל רוזנשטיין   ( שטקסט הרשימה הנ"ל מופיע בספרו כנספח )  לא ענה לאי מייל שלי בעניין. .

בכל מקרה כפי שנראה בהמשך התאריך הראשון מתקבל יותר על הדעת מכל בחינה מאחר שכאשר היגיע אלעזר לארץ ישראל בשנות השישים של המאה תיארו אותו אנשים שפגשו אותו כ"זקן " ואיש לא היה מתאר אותו ככזה אם נולד בסביבות 1838 והיגיע לארץ ישראל בסביבות 1867 כשהוא בסך הכל בגיל השלושים . 

 

 

פרוייקט סדר זרעים.

….והנה החיבור הלז בא לידי מכבוד אדוני אבי מורי הרב המאור הגולה מופת הדור יעקב משה זכר צדיק לברכה לחיי העולם מסלאנים והנה זה כבר נכספה וגם כלתה נפש בני עמינו רבים וכן שלמים שיצא הכתב יד הלז לאור הדפוס. ובשמעי שמדפיסים בזיטאמיר תלמוד ירושלמי עם כמה פירושים, אמרתי עת לעשות לה' להוציאו במשבחת הדפוס. ומסרתי הכתב יד קודש הנ"ל למדפיסים דשם.
חבל לא עלתה בידי להדפיסו שמה. מטעם הכמוס עמדי:
…הנה כה דברי הצעיר לבית אבא הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדיה יום ה' לסדר ויגש תרכ"ח לפ"ק:
אלעזר בן הרב המאור הגדול מופת הדור יעקב משה ז"ל לנדא מסלאנים בן הרב המאור הגדול בקשר של תפילין מופת הדור אברהם ז"ל. בן לאותו צדיק חסיד וקדוש רבן של כל בני הגולה מופת הדור אליהו זכרו לברכה לחיי העולם הבא מווילנא.

אלעזר לנדא הקדמה לפירוש הגר"א לסדר זרעים בתלמוד הירושלמי .

במשך כל חייו היה אלעזר עסוק בהעתקת כתבי היד של אבי סבו וסבו.
אבל הוא בעצמו לא הביא לדפוס שום דבר שנדפס בימי חייו.
. הוא עצמו ערך ספר אחד  שכלל גם חומר משלו "ספר חידושי הלכות ומנהגים מהגאון רבי אליהו " שיצא לאור שנים לאחר מותו בידי בנו תחת השם "תוספת מעשה רב" ובו באחת המהדורות של נכדו של אלעזר יעקב ניכלל גם סיפור שכתב אלעזר על פי מעשה ששמע על מה שארע לגר"א כשהיה בבית הסוהר בוילנה וכיצד שרד שם בין הפושעים הטמאים.
כאמור עד כמה שידוע לנו זה היה הספר היחיד שתרם לו תרומה משל  עצמו.
במשך שאר חייו עסק בעריכה של כתבי היד של אבי סבו.

במקביל לפעילות זאת הוא התחתן בנישואין ראשונים עם דבורה רויזה בת יהודה הכהן שמהם נולדו לו בן ו-3 בנות אחת מהבנות האלו פרומה פרידה לנדא נישאה לאדם בשם אליהו מילר והם עברו לפריז בצרפת.

 בנם אלעזר מילר עלה לארץ ישראל ככימאי מדופלם מפריז בשנות העשרים ליפו שם הקים יקב מודרני ליצור יין בשם חברת מזרחי ( להבדיל מ"כרמל מזרחי ") ובית מסחר מפואר ליינות.
בנה של אחותו פסיל מילר היה אליהו ליפובציק שעסק בגדול גידולים תעשייתיים מיוחדים כמו סויה ומוצריה והקים לשם כך מעבדה תעשייתית בשיתוף עם דוקטור חיים ויצמן הנשיא שהראשון לעתיד של מדינת ישראל .

.

קטע מתוך הספר "הגאון " של אליאך עם קטע מכתב ידו של אלעזר לנדא.

הפרוייקט הראשי שעליו עמל אלעזר בהוצאה לאור היה הפרוייקט שאותו ראו הוא ובני משפחתו כחשוב מכל: פירוש הגר"א לסדר זרעים של התלמוד הירושלמי .אולם פרוייקט זה שהיה בעל חשיבות עצומה הביא לו מפח נפש גדול.
סדר זרעים של התלמוד הירושלמי עוסק במצוות התלויות בארץ ישראל וחקלאותה בלבד ועליו לא חיברו מסכתות בתלמוד הבבלי מאחר שהיה קשור לארץ ישראל בלבד ובתקופת הגלות רק מעטים עסקו בנושא זה שהרי רוב פרשני התלמוד כלל לא חיו בארץ ישראל ולא היה להם עניין רב בישובה.
הגר"א ששאף להקמת ישוב חדש בארץ ישראל ראה בכך נושא בעל חשיבות עליונה ולימודו בנושא היה פרטני מסובך ומורכב ביותר. הוא לימד זאת רק לכמה אנשים בודדים שיצרו גירסאות שונות של המסכתות האלו ודווקא הן היו בעלות חשיבות גדולה לישוב שעמד לקום בארץ .
פירושו המפורט לסדר זרעים נחשב ליצירת המופת בתחום פרשנות ההתלמוד הירושלמי לדפוס ,זה היה פירוש רחב יריעה ומפורט בניגוד למקובל אצל הגר"א שנהג לצמצם מאוד בדבריו. והייתה בו חשיבות עצומה מבחינת הישוב הפרושי בארץ ישראל שהיו בו אנשים ששאפו להקים ישובים חקלאיים על אדמת ארץ ישראל..
מאידך יש גם רבנים ( חסידים ) שטוענים שהגר"א הכניס בו שינויים דרסטיים ממה שכתבו בתלמוד הירושלמי ולמעשה יצר תלמוד ירושלמי חדש פרי יצירתו המקורית שלו.
מובן שאין מי בקהילה הפרושית שמתייחס לטענות הקנטרניות האלו יותר מידי ברצינות .שהרי לאיזה אדם רציני איכפת מה יש לחסידים לאמר על הגר"א ?
לאחר מות אביו יעקב שהחל בפרויקט אלעזר קיבל את כתב היד של החיבור המסובך מאביו עסק אלעזר במשך שנים בהכנה של של הפירוש הקשה הזה הוא אף העתיק אותו בעצם ידיו אולם נראה שההעתקה שבוצעה גם בידי אנשים אחרים לא הייתה מרשימה באיכויותיה .
לבסוף הוא הביא את העותק למדפיסים וניסה להוציאו לאור אבל בסופו של דבר הוא מספר בהקדמתו לפירוש "החלטתי לא להדפיסו מטעם הכמוס עימדי ".
ניתן לנחש שהיו לאלעזר ולמדפיסים סכסוכים בענייני התשלום שהביאו להתפרקות היחסים בינם ולהפסקת הפרוייקט. והדבר גרם לאכזבה עצומה לרבנים שונים שחיכו בקוצר רוח לפירסום כתב היד.

וראשית כל שמנו את ליבנו לבקש למצוא את המרגלית הטבה אשר נעלמה מאיתנו ,אשר תהיה גולת הכותרת לכל הכתרים אשר נקשור לירושלמי והוא "ביאור הגר"א ז"ל לירושלמי סדר זרעים " אשר כלתה נפש כל הגאונים לראות אוריו וכל יודעיו גומרים עליו את ההלל ".

ר' שמואל פייגענזאהן – (הידוע בכינויו 'שפ"ן הסופר') מבעלי בית הדפוס "ראם " שהדפיסו לבסוף את פירוש הגר"א ל"זרעים" ב "תולדות דפוס ראם " בקובץ "יהדות ליטא : כרך א: היהודים בליטא מהמאה הט"ו עד 1918.   ע' 290  , )

.אלעזר לא ויתר וניסה להוציא את הפירוש בעצמו אבל זה לא עלה בידו. ולבסוף נטש את העניין.
כנראה משום שהוא קיבל החלטה :הוא יגשים את מה שאבי סבו הגר"א ניסה לעשות ולא הצליח ויעלה לארץ ישראל.
זה היה לאחר פטירת אישתו ולאחר שבנותיו נישאו ואלעזר חש שאין שום דבר שקושר אותו יותר לסלונים וביולורוסיה .ועם כך עדיף להגשים את מצוותו של הגר"א שלא הוגשמה בידי שום בן משפחה אחר ולעלות לארץ ישראל.
אולי הרגיש אלעזר את עצמו לחוץ על ידי המורשת המשפחתית שכפתה עליו להקדיש את חייו ליצירתו של אדם אחר אבי סבו?
אולי בגלל זה נסע לארץ ישראל גם כדי להימלט ממורשת חונקת זאת?

האספנית העשירה

כנראה בגלל התוכניות לעלות ארץ ישראל שדרשו כסף רב החליט לבסוף אלעזר לעשות דבר שלא ניתן היה להעלותו על הדעת ולמכור חלק מכתבי היד שבידו של הגר"א לדודנית עשירה בשם מירל שארלוט ,שהייתה נכדתו של אברהם סבו של אלעזר ואישתו של נדבן עשיר ומלומד בשם שמריהו צוקרמן . הוסכם שהזוג העשיר ידאג להוצאתם לאור של כתבי היד בדפוס.
שמריהו צוקרמן התעשר כספק נשק לצבא הרוסי . בשלב מסויים צוקרמן הנ"ל ביקר בארץ ישראל בשנות השלושים ביחד עם קרובו שמריהו לוריא ,  שהה שם כחמש שנים ואף הביא עימו ערמות של נשק להגנת הישוב שאותם סיפק לאנשי  אירגון "הגברדיה היהודית" בראשות זאב וולפנזון.

כאשר חזר צוקרמן לרוסיה מכירת הנשק הזאת סיבכה אותו בבעיות משפטיות  קשות עם השלטון הצארי שהגיש נגדו תביעה על העברת נשק לממלכה אחרת.

אבל בסופו של דבר הוא הצליח לצאת מהצרה הזאת.ללא פגע.
הוא חי בארמון מפואר והיו לו אורוות סוסים וכלי רכב מפוארים כמנהג האצילים והיה מקובל מאוד על שרי רוסיה .
מירל שרלוט הייתה שונה מאוד מהסטריאוטיפ של הנשים היהודיות באותה התקופה כמי שהורחקו מכל עינייני לימוד ורוח. היא נודעה למרחוק כאישה בעלת רצון חזק והשפעה עצומה ונודעה הן באמונתה ( וזה היה מקובל ) והן באינטלקט שלה (וזה היה מקובל פחות ). במשך שנים רבות לאחר מות בעלה הראשון היא חיה לבדה כאישה עשירה סירבה להינשא לרבים ששיחרו לפתחה ועסקה בחלוקת כספה הרב בפרוייקטים פילנטרופייים שונים . בין השאר היא התפרסמה כמי שתרמה כספים לפרוייקט חלוקת מזון כשר לחיילים יהודיים בזמני חגים כמו מצות בחג הפסח .
ב-1873 היא שלחה שני רימוני כסף על מנת לקשט את בית הכנסת "בית יעקב " שאותו בנה זאב וולפנזון בירושלים.תרומה כזאת מאישה לא הייתה זכורה לזקני ירושלים .
במשך שנים רבות היא סירבה לכל מאמצי השידוכים המרובים והעדיפה לחיות כאישה בודדה ועשירה אולי מתוך ההנחה שבעל רק יפריע לה לחיות את חייה כאישה דתיה משכילה .בסופו של דבר הסכימה להינשא לעשיר הגדול שמריהו צוקרמן ב-1856. וכספיו עוד הרחיבו את יכולותיה הפילנטרופיות והאספניות השונות.
מירל התעניינה מאוד בגר"א בלימודיו ובספריו ורכשה כל כתב יד שלו שיכלו לשים עליו ידם מאלעזר ואחיו נוח שהיו בעלי כתבי היד.הם מכרו לה כתבי יד שונים כמו "תיקוני ספר הזוהר " של הגר"א ואת "איגרת הקודש " ( הידועה גם בכינוי "צופן הגר"א" ) מיכתב מיסתורי המתאר את העתיד לבוא הכתוב בכתב צופן שיש המייחסים אותו לגר"א ויש המייחסים אותו לבנו אברהם.
לכאורה אין כאן דבר מיוחד שהרי כולנו שמענו על נשים שאוספות ספרים וכתבי יד .
זה היה מיוחד ואולי חסר תקדים לעולם היהודי באותה תקופה ובכל תקופה קודמת .שהרי נשים לא היו אמורות כלל לקרוא את כתבי הגר"א שבכל מקרה נועדו לקריאה רק של תלמידי ישיבה ורבנים בדרגה גבוהה . לא של נשים.

את הנשים שפירסמו יצירות ספרותיות באותה התקופה כמו מרים מרקל מוזסזון אפשר לספור על אצבעות שתי ידיים.

נשים חרדיות קראו בדרך כלל ספרי תפילות שנועדו במיוחד עבורן ולא הרבה מעבר לזה .

 אבל מירל יש להניח קראה ואהבה את כתבי הגר"א ועשתה כל מאמץ כדי להניח את ידה על כמה שיותר מהם.
את כיתבי היד האלו מירל הוציאה לאור עם הקדמות של בעלה ( שבניגוד למקובל היום היה גם עשיר וגם מלומד ) העבירה למלומדים שונים שהוציאו אותם לאור על מנת להפיץ את למדנותו של הגר"א ברחבי העולם.
אלעזר אפילו מכר לה ספר עם פורטריט של הגאון שנטען שצוייר ממנו בימי חייו ללא ידיעתו.
בצוואתה סיפקה מירל כספים לשם ההוצאה לאור של כתבי הגר"א וזה בוצע בידי בעלה וקרובי משפחה שונים ובהם קרוב המשפחה ,בנו של אלעזר ,אליהו לנדא.

.."…באתי להודיע לכל ,שבעיני ראיתי את פרוש הגר"א על ירושלמי סדר זרעים כי הירושלמי הזה היה בידי הרב הישיש אלעזר זצ"ל בן יעקב משה זצ"ל מסלונים נכד הגר"א . והרב אלעזר נשא אישה בשערשאב ,בעת שהייתי שם רב והשאיל לי את הירושלמי הנ"ל לזמן קצר ,כי היה ירא להחזיקו אצלי זמן מרובה . מפני שהגבירה מרים שארלאטרווא ז"ל קנתה את כתב היד מיורשי רבי יעקב מסלונים ז"ל ,ואחר כך ביקשו ממנה היורשים בעבור הירושלמי הזה יותר מעות והיו בינהם טענות ותביעות ,ולכן פחדו להחזיקו אצלי זמן מרובה פן יודע להגבירה שהנהו אצלי ותשלח אלי לעכבו.

אבל מהמעט שהיה בידי ראיתי שהוא מעביר הרעיון באריכות גדולה ,לא כדרך הגר"א שמקצר בכל ספריו והיו בידי שני ספרים אחד מסודר להדפיס ,..וכמדומה קרוב לודאי שהיו סביב הירושלמי שני פירושים ( של הגר"א ) אחד פירוש הפשוט כרש"י על הגמרה ומצד השני באריכות גדולה כמו תוספות ….והרב אלעזר הנ"ל לא ישב בשערשאב זמן רב כי נסע לארץ הקודש ושם שבק חיים לכל חי.
( בן ציון שטרנפלד אב בית הדין של כילסק במכתב בעיתון "המודיע " ה' מנחם אב תרע"ג מקונן על אי הדפסת כתב היד של פירוש הגר"א ל"זרעים ") .

אלעזר לא מכר את כתבי היד בחשק רב ,הוא עשה זאת ממש מחוסר ברירה . היו כתבי יד שהוא טרח להכין עבורם עותק בעבור עצמו כמו "איגרת הקודש " שהייתה קצרה מאוד והייתה כתב צופן בלתי ברור על העתיד לבוא שיש המיחסים אותו לסבו אברהם ויש המיחסים אותו לגר"א.

חלק מכתבי היד הוא לקח עימו לארץ ישראל.
על פי מקור אחד: אלעזר מכר למירל צוקרמן את כל כתבי היד שהיו בידו ,אך זה אינו נכון אלעזר מכר אך ורק חלק מכתבי היד שברשותו והשאיר בידיו כתבי יד מרובים שאותם לקח לארץ ישראל והוא היה אדם שידע לשמור עליהם היטב כל חייו .
לעתיד הוא התחרט עמוקות גם על מכירה חלקית זאת.
עבור כתב היד החשוב מכולם זה של הפירוש לסדר זרעים היו לאלעזר מחשבות שניות ולאחר שכבר היגיעו הוא ומירל להסכם החל לדרוש יותר כסף והחלו בינהם תביעות ומענות משפטיות . הוא השאיל את הכתב היד לרב בן ציון שטרנפלד אבל בסודיות ולזמן קצר מחשש שמה למירל יוודא הדבר ותנסה להשתלט על כתב היד שאותו ראתה כשלה . בסופו של דבר העיסקה בין השניים בוטלה ואלעזר נתן את כתב היד לחתנו דוד אפענברג וזה הבטיח לדאוג להוצאתו לאור.ואף גייס רבנים שונים לתמיכה במטרה זאת .
אבל שוב המטרה לא הושגה. והחיבור נגנב ושנים דומה היה שנעלם לנצח.

…" ואופן התגלותם ממש בדרך נס ופלא .הכתב יד נמצא בידי חייתי טרף רוצחי ישראל פורעי הפרעות באוקריינה ובשעה שהיו עומדים לאיבוד ,פלא והפלא ! נס נגלה ממש קריעת ים סוף ! ראיתי בזה אות לטובה מן השמים קו אור מהאור החדש שעל ציון יאיר ". כתב היד שאותו הכין אלעזר נשדד בשנת 1882 כשבוצעו פוגרומים ביהודים בבסרביה השודדים שדדו את בית משפחת הגר"א.
במנוסתם פגעו ביהודי והיציעו לו לפי הסיפור "קנה נה מידינו שני הספרים העברים האלה במחיר רובל אחד ולא נשליכם לאשפה ".
היהודי ראה שאלו כתבים בעברית וכדי להצילם מהשלכה לאשפה שילם רובל אחד מבלי לדעת מה ערכם וחשיבותם והציל אותם בכך מאבדון . ממנו כתב היד התגלגל לידי איש יודע ספר שרכש אותו מבעליו וכאשר שמע את הודעת בית הדפוס "ראם " בוילנה שהוא עומד להדפיס את תלמוד הירושלמי מכרו לבית הדפוס "ראם" וכך ניצל החיבור והודפס לבסוף 120 שנה לאחר מות הגר"א וההודעה הראשונית על הדפסתו.

חוקר תולדות ארץ ישראל במאה ה-19 ד"ר אריה מורגנשטרן עסק רבות בפירוש הגר"א לסדר זרעים ובהשפעותיו בספרו "מיסטיקה ומשיחיות מעליית הרמח"ל ועד הגאון מוילנא .  ( תשנ"ט)

א.א. האם ידוע לך האם היה לפרוש על סדר זרעים בתלמוד ירושלמי של הגר"א חשיבות או השפעה מיוחדת מצד הקהילה והמתיישבים בארץ ישראל?
ד"ר אריה מורגנשטרן:

ההשפעה הייתה בתחום האידאולוגי בעיקר : בהפיכת שאלת יישוב ארץ ישראל והמצוות התלויות בה לנושא הלכתי אקטואלי. אולם מאחר והם לא עסקו בחקלאות ממש הם נזקקו לקיים רק חלק קטן מ"ההלכות התלויות בארץ". כמו מתן מעשר מפירות שגדלו בארץ אך נקנו אצל גויים. כשבעקבות הגר"א הם פסקו כי קיימת חובת מתן מעשר במקרה זה.

לא מן הנמנע שאם היה קיים הפירוש של הגר"א לסדר זרעים נפוץ ונגיש בידי כל באמצע המאה ה-19 היו לכך השלכות גם על תחום החקלאות.ניתן לשער שהדבר היה מאפשר לרבנים הפרושים להתייחס ביתר סימפטיה לניסיונות ההתיישבות החקלאיים של אנשי קהילתם ואנשים אחרים ברחבי ארץ ישראל מאחר שבידם היה פירוש הגר"א שמאשר ומעודד ניסיונות חקלאיים מעין אלה . במציאות ההיסטורית מאחר שפירוש זה לא היה קיים בידם הם התייחסו בעוינות ובסלידה כלפי ניסיונות התיישבות חקלאיים שונים בארץ גם של בני עדתם,והיו נסיונות כאלו.
ייתכן שלכשלונו של אלעזר לנדא "לפרסם את "הפירוש " לסדר זרעים " בתוך עשרות שנים מועטות לאחר מות הגר"א היו השלכות עמוקות על תחום החקלאות היהודית בארץ ישראל ואולי כתוצאה עצם קיומה ושגשוגה נדחה בכמה עשרות שנים .

המסע לארץ ישראל

נוסעים לארץ ישראל גבמאה ה-19 

…ביצאו מעיר זו הזמין לו הקב"ה אנשים מכובדים שדרכם גם הייתה לא"י ,ובתוכם הישיש רבי אליעזר לנדא בן יעקב משה בנו של רבי אברהם בן אדמו"ר הגר"א מוילנה זיע"א.
והיה אבי מורי ורבי שמח שמחה גדולה ונתן תורה להקב"ה שהזמין לו לעלות לא"י יחד עם נכד הגר"א ,שהיה הראש וראשון שעורר לעלות לא"י …לאור זה הייתה מרגלית בפי אבי מורי ורבי כל זמן הנסיעה "בזכות הגר"א ופעולותיו למען העליה לאי"י יוליכנו הקב"ה לשלום …
(
מתוך "בטוב ירושלים זכרונות המגיד הירושלמי רבי בן ציון יאדלר "..)
לאחר פטירת אישתו הראשונה ולאחר שכל בנותיו נשאו התפטר אלעזר לנדא להפתעת הכל מהרבנות בסלונים נסע לאודיסה באוקראינה וישב שם שמונה שנים .
ולאחר מכן החליט לעלות בגפו לירושלים על מנת לקיים לבסוף את צוואת הגאון לעלות לארץ הקודש. הוא היה אז בן 55 או בן למעלה מ- 50 לפי הגרסאות השונות .

כידוע הגאון מוילנה עצמו ניסה בחייו לעלות לארץ ישראל אך חזר באמצע מסיבות בלתי ידועות. מאז חש הגאון את עצמו ואחריו בני משפחתו כאילו פגם משפחתי דבק בהם מאחר שלא עלו לארץ ישראל ."עוון" זה בא אלעזר לתקן. בעלייתו לארץ ישראל .
ועל נסיעה זאת באופן נדיר ביותר השתמרו בידינו שני מקורות שונים אחד קטע יומן פרי עטו של לנדא עצמו והשני סיפורו של יצחק זאב בן יהודה ידלר שעלה עם אלעזר  לנדא באותה נסיעה לארץ ישראל ויש לנו תיאור גם ממנו של הנסיעה  לירושלים שהתרחשה  בשנת תרכ"ז 1867 או באב תרכ"ח 1868 -.
וזאת אגב הנסיעה היחידה לארץ ישראל מתקופה זאת ( או כל תקופה אחרת ) שעליה יש לנו שני תיאורים שונים משני אנשים שהשתתפו באותה הנסיעה .
סיפור המסע של יצחק זאב ידלר מובא בספרו של בנו בן ציון ידלר המגיד מירושלים
ידלר מספר שם את סיפורו של אביו יצחק זאב בן יהודה דוד ידלר   ( מחבר כמה ספרי פירושים כמו :  מדרש רבה מגילת רות :ע"פ מתנות כהונה, ועם פירוש חדש תפארת ציון   מ-1895 וpירושי "תפארת ציון"   שונים ) " שעלה עם רבי אלעזר לנדה לארץ ישראל בשנת תרכ"ז 1867

יצחק זאב ידלר החליט לעלות עם אישתו לארץ ישראל כנגד רצון הוריו ובנסיעה זאת "הזמין לו הקב"ה" אנשים מכובדים שגם דרכם הייתה לארץ ישראל ובהם "הישיש " רבי אלעזר לנדא.

יצחק זאב ידלר שמח שמחה גדולה על שהוא עולה לארץ ישראל עם נינו של הגר"א שהיה הראש והראשון לעלות לארץ ישראל והיה משוכנע שבזכות הגר"א ופעולותיו למען העלייה לארץ ישראל הם יגיעו לארץ בשלום.

בנסיעה עצמה ידלר שהיה בן 24 היה הצעיר ביותר בקבוצה שבה רוב הנוסעים לארץ ישראל היו זקנים. הוא סיפר ששאר הנוסעים התפלאו כיצד אברך צעיר  כזה יוצא עם בני משפחתו לארץ שהייתה מדבר שממה.  הוא סיפר להם שיש לו אב עשיר בארץ ישראל שאליו הוא נוסע.

שאר הנוסעים קיבלו את דבריו כפשוטם .כשהיגיעו ליפו שאלו אותו איפה אביו העשיר והוא הסביר שכוונתו הייתה לבורא עולם .
ידלר סיפר שכאשר היגיעו ליפו וחיפשו אמצעי תחבורה לירושלים הם קיבלו הצעה לנסיעה בחמורים חינם אלא שהם חשדו במציעים ואכן התברר להם שהמציעים הם מיסיונרים ודרשו מהם להסתלק.

 הם עלו בחמורים לירושלים שאל שעריה היגיעו בשנת תרכ"ז ( 1867 ).

 ( סיפורו של יצחק זאב  ידלר מובא בגירסה מקוצרת ברשת כאן )

י ואחרי כל הדברים האלה אני מודה ומשבח  ומפאר ומרומם לאלוקי אבותינו שהביאני אל הארץ הקדושה ,ארץ חמדה ,אשר חמדו אליה אבותינו הקדושים .וכאשר ראיתיה בחורבנה ,כן נזכה כולנו ביחד לראותה בבינה על תלה ".
( אלעזר לנדא ביומנו האישי במסעו לארץ ישראל 1867)
מיד בכניסתם לעיר קרעו את בגדיהם כמקובל וכצפוי כאבל על חורבן ירושלים .
אבל מה שקרה לאחר מכן היה פחות צפוי:

 מיד לאחר מכן מדווח ידלר שלמרבית הפתיעה אנשי העיר קיבלו את פניהם בשמחה גדולה שמן הסתם רוממה את רוחם של אנשי הקבוצה  המופתעים שלא ציפו לכל קבלת פנים מיוחדת. בחנויות העיר  אף הוכרז מעין יום חג שבו חולקו לאנשים מגדנות לרגל בואם.
נראה שזאת לא הייתה תופעה קבועה בכל פעם שהיגיעה שיירת עולים אלא בגלל האירוע המיוחד מבחינת תושבי העיר בגלל אליעזר לנדא נין הגר"א שהיגיע אליהם והתיישב בעיר וכבוד גדול נעשה לו לרגל ביאתו משל היה בן משפחת מלוכה שבא להתיישב בעיר.
אלעזר לנדא עצמו אגב אינו מזכיר את ידלר בתיאור מסעו ומן הסתם הוא השאיר עליו רושם פחות חזק   מזה שהוא השאיר על ידלר.
כיום שרדו כמה דפים מיומן שכתב שבהם תיאר את מסעו מסלונים בספינה אוסטרית לאודיסה ומשם לאיסטנבול שם ביקר את הקהילה היהודית ומשם קיים מסע ימי ארוך דרך גליפולי סנקולה איזמיר ואלכסנדריה עד שנחת לבסוף ביפו . ומשם עלה על גב חמור לירושלים במחיר שישה רובלים.

בירושלים התקבל אלעזר בכבוד גדול ויוצא דופן לעולה חדש כצאצא של מייסד העדה הגר"א.
הוא מספר שאת פניו בעיר קיבל קרוב משפחתו הרב נתן בריסקער שחי שם כבר מזה עשר שנים ועימו עוד אנשים מסלונים שאותם כבר היכיר. ואחר כך קיבלו את פניו גדולי העיר כמו הרב הראשי של ירושלים ,ידידי המשפחה הרב שמואל סאלאנט.
בירושלים גילה אלעזר לנדא קהילה שלמה שנוסדה חיה והתנהגה על פי הכללים והחוקים שאותם קבע אבי סבו . הוא מצא שבעיני הישוב בירושלים מסורת הגר"א הייתה כה חזקה עד שאישיותו של אבי סבו קיבלה שם דמות מוחשית כאילו התהלך בתוכם ולא חי בליטא הרחוקה .

 אלעזר  פנה לבית הכנסת  "מנחם ציון"  וגילה בתדהמה ששם התפללו לפי מנהגי הגר"א והתלהב לראות שכל המנהגים שנוסחו ונקבעו ביד אבי סבו נשמרו בקפדנות בירושלים עיר הקודש.
אורח החיים של עדת הפרושים היה בנוי באופן קפדני לפי מנהגי הגר"א ונוסח התפילה של הגר"א הפך לנוסח המוסמך שלה ולמה שנקרא מאוחר יותר "נוסח ארץ ישראל ".

את סדר אמירת קרבן הפסח והקרבתו הם ערכו בכותל המערבי "כפי דעת מרן הגר"א " השפעת הגר"א הייתה מורגשת היטב במיוחד במוסדות החינוך שלהם שמייסדיהם היו נאמנים לשיטת הגר"א היו זהירים בלימוד מקרא ודקדוק שנשכחו לגמרי לפני שבא הגר"א התרחקו מן הפילפול וכיוונו לפשט האמיתי.

 גם את שם הישיבה הראשונה בירושלים קראו בשם הישיבה שהקים תלמידו של הגר"א רבי חיים מוולוזין "עץ החיים ".
ספק אם הייתה קהילה יהודית כזאת במקום כלשהו בעולם שכל כולה פעלה במטרה ליישם במציאות את רעיונותיו של רב שנפטר עשרות שנים קודם לכן.

ביום ד' ערב ר"ח קודם הסליחות הלכתי לבית הטבילה ,וגם לבית המרחץ הנקרא תערקישא באד .והמרחץ הזה עשוי כמו בזמן הגמרא ,שמבערין תחתיו ואין שם כעזימר רק רחיצה בחמין וצונן ואין מגלים שם את הגוף ,רק מעטפים בלילייליכער ורוחצים על הלייליכער ,והוא משם הצניעות . ואף הטערקין הערלים נוהגין כך .
( מיומנו של אלעזר לנדא )
לאחר שהתרחץ במרחצאות התורכיים של העיר (  מרחצאות כאלו לא היו מוכרים כלל באימפריה הרוסית ) הלך אלעזר להתפלל בכותל המערבי ושמח לגלות שהמתפללים מבקשים רחמים גם על אנשי הגולה ב"בכיות גדולות למען הארכת ימיהם ושנותיהם" .  הוא התפלל למען בניית ירושלים ושמח עוד יותר לגלות ש"כללו של דבר שמו הגדול מתקדש שם תמיד "
והנה אשר סיפרו לכם חדשות מהנמצא מהחפירה שבסמוך לכותל מערבי שמצאו שם שמן זית וחרב של כסף ושארי דברים ,הכל שקר מוחלט ,כי אין כסף ואין שמן ,רק מצאו חורבות ושווקים ורחובות ,כי כן הוא תחת כל העיר הבנויה כעת חורבות מתחתיה ,כי כמה פעמים נהרסה העיר,
ואחר כך כשבונים המה בונים על החורבות ונשארו החורבות מתחת .
( מיומנו של אלעזר לנדא )
.
הוא ביקר בחורבות שאז החלו לחפור בהם והתאכזב לגלות שבניגוד למה ששמע לא מצאו שם אוצרות כסף ושמן אלא רק חורבות של בניינים שווקים ורחובות. ודיונו בנושא החפירות מראה על עניין עמוק בארכיאולוגי.

1867 או 1868 ?

נשאלת השאלה מתי בדיוק התקיימה העלייה של אלעזר לנדא  ?

 בחוגי משפחת לנדא מקובל היה לקבוע זאת ב"סביבות שנת 1868 " או" 1868 ויש מי דייק וקבע ב"חודש אלול תרכ"ח היגיע לירושלים." וכך נכתב במקורות המשפחתיים השונים.
אולם בספרו של בן ציון יאדלר התאריך ניתן בדיוק רב בשנת תרכ"ז 1867 ונראה שיש לקבל תאריך זה.

יש לזכור שאליהו לנדא שהיה היסטוריון של המשפחה אף לא היכיר את אביו שמת בינקותו ויכול היה להסתמך רק על מידע מיד שניה.בניגוד לבן ציון יאדלר שכמובן שמע מן הסתם את אביו מספר רבות על הפרשה .וכך יש לקבל את האריך שהוא מציג על העלייה.

עם זאת אני תמה מדוע בני המשפחה שהיו מודעים היטב לספרו של בן ציון יאדלר כאשר יצא לאור לא שינו את התאריכים בהתאם.
כנראה לא שמו לב לעניין.

. זמן קצר לאחר שהיגיע האלמן אלעזר לירושלים השתנה מצבו המשפחתי לתמיד.
אנשי העיר השיאו את האיש המבוגר לבתיה בריינה בת זאב וולפנזון   בנו של  אברהם הדיין ווולפנזון " ממנהיגי העדה בירושלים ואחד ממעריציו הגדולים מכל של הגר"א
זאב וולפנזון היה ידוע כמי שהיה נוהג תמיד להתפלל תפילה מיוחדת לבניית ירושלים "בזכות רבנו אליהו " ( הגר"א ) .בחגיגות של חנוכת הבתים בשכונות הראשונות היו רוקדים ושרים "ירושלים הבנויה בזכות רבנו אליה וקץ המגולה נעירה מן המיצר למרחביה " זאב היה תמיד מהמנצחים על הקהל וכששר את המילים "בזכות רבנו אליה " היה מתלהב עד השמים ".
ומכאן אנו לומדים משהו על הערצה העצומה שחש לגאון מוילנה. מן הסתם היה לכך קשר להחלטתו להשיא את ביתו בתייה בריינה לנינו של הגאון אליעזר לנדא שהיה מבוגר ממנה בהרבה . עבורו זאב וולפנזון היה זה כבוד גדול במיוחד להשיא את ביתו לצאצא של הגר"א .וסביר להניח שמשום כך התעלם מהעובדה שאלעזר היה לכל הפחות בן גילו או אף מבוגר יותר.

אלעזר היה אדם נחבא אל הכלים אבל אהוד מאוד בירושלים . .
הוא היה מלומד ידוע אבל בצניעותו נמנע להתערב במאבקים הפנימיים של ירושלים הוא קבע שיש לחזק את הישוב בראש ובראשונה על ידי לימוד ומבניית מוסדות חינוך. הוא היה אהוב מאוד על רבים שלהם עזר בסתר
השכן וידיד המשפחה פנחס גרייבסקי מספר עליו :היה גדול בתורה ורב פעלים למד ולימד וזכה את הרבים בתורה ותעודה תמים היה עם אלקים ואנשים .לא הלך בגדולות ויהי ענו ושפל רוח למאוד .לא התערב בענייני העיר בכתותיה ובמפלגותיה .ויחזק ידי אלה שהתעסקו בבנין הישוב והתפתחותו .חבר היה לחובבים והבונים הראשונים .
לפרנסתו עבד אליעזר לנדא כמגיד שיעורים ומלמד מוסר בבית המדרש "מנחם ציון " בחורבת רבי יהודה החסיד מאחר שנודע לבעל כח גדול בדרשותיו " .
לאלעזר ולבתיה בריינה נולד בן אליהו והיה הדבר לשמחת כל הישוב בירושלים וליצחק זאב ידלר זאת הייתה שמחה המכופלת מאחר שהיה מהמסייעים לעלייתו של רבי אליעזר לארץ ישראל.
אבל השמחה הייתה קצרת ימים עד מאוד .
אליהו לנדא מספר "בליל מוצאי יום הכיפור תרל"ג פתאום בהיותו בבית ש"ב הרב נתן גרינגארט על סעודת מצווה נחלה וביום ב' תמוז תרל"ג נולדתי ונשארתי עולל ויונק על שדי אמי כבן שלושה חודשים כשלוקח עטרת ראש אבי המנוח . ואמי מורתי לא נישאה יותר לאיש ובתתה שנותיה ביגון ובאנחה ובעמל רב כגדלה אותי על ברכי התורה.

פנחס גרייבסקי מספר : ביום הרביעי י"ח באדר תרל"ד ( 1874) גווע וימת לפתע פתאום ,ויגדל המספד בירושלים על מות האיש היקר הזה אחד השרידים בפליטת ישראל אשר בירושלים.יקוננו עליו "הוי חסיד ! הוי עניו ! מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום שבמידתו אחז והיו מכניס אורחים בתוך ביתו ודאג למחסורם .
כבוד גדול עשו לו בצאתו ,אוהלי המסחר סוגרו ,עובדי עבודה שבתו מעבודתם ולא שלחו יד במלאכה .כולם נהרו אחרי מיטתו וילווהו לבית עולמו ,לרבים מהם היה אב ופטרון ואח לצרה ,הניח אחריו דור ישרים יבורך .
אלעזר נפטר ביום א' באדר תרל"ד 18.2 1874 .ביום מותו התאבלו עליו כל תושבי ירושלים בעיר הוכרז על יום ביטול מלאכה כללי ,כל החנויות נסגרו ,וכל תושבי העיר השתתפו בהלוויתו ונאמרו עליו הרבה דברי הספד ושבח
ייתכן שהאבל הכללי הזה לא נבע רק בגלל היותו אהוב בציבור אלא גם בגלל שהיה נינו של הגר"א וקשר חי עם האיש הביא ליסוד הישוב הפרושי בארץ  ישוב שחי על פי הכללים שקבע לו אותו רב.
על קברו שנמצא ליד קבר חותנו רבי זאב וולפנזון כתוב:
"פה נקבר איש מצויין בשערי ציון רב פעלים מקבצאל


אשר קיבץ וריבץ
פועלים לתורה הרב
כו' מו"ה אליעזר בן הגאון
מו"ה ( מורה הדור ) יעקב משה זצוק"ל ( זכר צדיק וקדוש לברכה )
מסלונים נכד
גאון ישראל הגר"א
מוילנה זצוק"ל
גלב"ע יום ב הטגא
אדר ש' תרלד ( 1874)
תנצבה

את מקומו של אלעזר כמורה בבית המדרש "מנחם ציון " תפס בסגירת מעגל מוזרה שותפו למסע לארץ ישראל יצחק זאב ידלר ובנו מספר שלומדי השיעורים בבית המדרש היו אומרים "כשמת רבי אלעזר חשבנו שלקח עימו גם את "חובת הלבבות " אך כששמענו את שיעורו של רבי יצחק זאב ,ראינו שאכן "חובת הלבבות "נשאר כאן ".

ממקה "הגדולה והחשובה מבנות ציון "

אשתו של אלעזר בתיה בריינא" "בעשה " לנדא לבית וולפינזון שכונתה ממקה היא אם המשפחה בארץ ישראל.

( צבי אשד , שלשלת הדורות לבית לנדא לבית הגאון מוילנא. )

מתי נולדה בתיה בריינה לנדא  ?

כאשר נישאה בתיה בריינה "ממקה " לאלעזר לנדא היא  הייתה אלמנה עם בת מבעלה הקודם אברהם בנימין  דיסקין בן אריה ליב רלב"ג ( בן רבי גבריאל ) .

במקורות המשפחתיים מצויין שבתיה  נולדה בערך בשנת 1838
באותה התקופה בארץ ישראל לא היה נהוג לרשום  מטעם השלטון את תאריכי הלידה של התושבים.

בעניין הזה אפשר להסתמך רק על המפקדים השונים שאותם ערך משה מונטיפיורי בקרב תושבי הארץ היהודיים. ושם ניתנים גם נתוני שנת לידה אם כי אלו יכולים להיות בעייתיים ביותר,מאחר שהנשאלים לא בהכרך טרחו לדייק בעניין. אבל זה מה שיש.

על פי מפקד מונטיפיורי משנת 1855 היו אז שני ילדים לר' זאב וולפנזון  :

 מאמלע בת 13 ובן-ציון בן 10 (יליד 1845 )
דהיינו בתיה בריינה שהיא מאמאלה נולדה בשנת 1841.
כלומר  בתיה בריינה  הייתה בערך בת 30 כשנישאה לאלעזר והייתה יחד עם אחיה בן ציון היחידה ששרדה מ11 ילדים שנולדו לזאב וולפנזון ומתו במגפות התכופות שהיו בימים ההם.

על פי המקורות המשפחתיים היא נולדה לרבקה באבא אולם מפקד מונטיפיורי מציין בת בשם מאמלה ובן בשם בן ציון לזאב ולאישה בשם "באבא זלדה"  דווקא.

 ואם כך ייתכן שזלדה ולא רבקה הייתה אימה האמיתית.
מוזר לציין שבמפקד  הקודם של 1849 שגם בו אשתו של זאב היא "באבא זלדה" נזכרים שני ילדים: בן ציון כצפוי  ( הוא היה אז בן 4) , ורבקה שיינדל.  ,כאשר הייתה צריכה להיות מוזכרת בתיה בריינה שהייתה אז בת שמונה.
העניין אינו ברור האם היה כאן בילבול עם שינדל אשת הסבא אברהם וולפנזון ?
ואולי  הייתה בתיה בריינה בת מאומצת ? והתקבלה על ידי המשפחה רק אחרי אותו מפקד?
ואולי ( וזאת כנראה הסיבה האמיתית ) בני משפחת וולפנזון פשוט לא ראו סיבה לדייק בשמות בני המשפחה שאותם נתנו ?

על פי  ישראל בן זאב בתיה בריינה הייתה ידועה ברחוב היהודים בכינוי הפינוק "מאמאלה " בגלל יופיה וחינה וכשגדלה נודעה כ"מאמקה" מאותה הסיבה.
היא תוארה כאישה יודעת תורה ושוקדת על קיום המצוות וככל הנראה מלומדת הרבה יותר מהמקובל אז בקרב הנשים בירושלים . היא נודעה בצדקנותה ובכך שהייתה מפזרת בנדיבות רבה את רכוש המשפחה לפני נישואיה ואחריהם .

בתה של בתיה הייתה  רחל שהתייתמה מאביה אברהם בנימין דיסקין  בגיל חמש גדלה אצל אימה ואצל סבה זאב ולאחר מכן אצל אביה החורג אלעזר . רחל יפת התואר כמו אימה נשאה בגיל 17 לאברך רבי שלמה הכהן מפרעסבורג.

 הם מן הסתם לא חיו ברווחה רבה מאחר שלפי המסורת המשפחתית סבה זאב וולפנזון השתמש בכסף הנדוניה שלה כדי לרכוש את חלקת הקבורה של האשכנזים בהר הזיתים.

  רחל ילדה לבעלה  שתי בנות שמתו בקטנותן . היא התאלמנה ממנו ומאנה להינחם וישבה אלמנה במבחר שנותיה ומאז חיה שנים רבות כאלמנה חיים של "יסורי הגוף והנפש במידה מרובה עוני ומחסור ,רעב וכפן רוב שנותיה בנהי בכי תמרורים עד ימי זקנותה שמצאה מנוחה ושלום במושב זקנים וזקנות הכללי שהגו עמה בטובה עין וברחמים עד שהלכה למנוחת עולמים ונפטרה ללא ילדים ב-1933 ונקברה בהר הזיתים באהל רחל גלמודה ושכולה ".( אליהו לנדא בספד )  .

 בנות ציון וירושלים / פנחס בן צבי גרייבסקי

השכן וידיד המשפחה היסטוריון ירושלים פנחס גריביסקי היכיר את ממקה ואת משפחתה מילדותו והיה האח של יעקב גולדמן שנישא לדודתה ( הצעירה ממנה ) אסתר מלכה. הוא  מספר עליה בספרו "נשות ציון וירושלים " המוקדש לתיאורים קצרים של נשים שונות בירושלים של המאה ה-19 . :
זוכר אני כך היה באחד מלילי החורף הקשים ליל סופה וסערה ,ליל גשם ושלג ,מר אבי ז"ל שב אז מן המשמר אצל אחד החולים מחוץ לעיר ,כולו רטוב מים ,רועד מקור וקר ככפור.
מרת אמי עליה השלום אך הגישה לו כוס חמים .והנה דפיקה על הדלת ואישה אחת עם פנס קטן בידה נכנסה בחיפזון ובקשה ,יותר נכון דרשה מאת אבי ללכת איתה מחוץ לעיר ולהביא את הרופא היווני ( הרופא המצויין בעת ההיא ) ד"ר מאזוריקי  בעבור מהגרת אחת אם לילדים קטנים השוכבת למעצבה ובחום של ארבעים מעלות משתעלת ומרגשת כאב בצידה …
"את מאזוריקי  בעת הזאת ? מאמקה יקירה זה יעלה לנפוליון זהב ( 20 פראנק )"
"אפילו שתיים שלוש" השיבה מאמקה "אמכור את כל אשר לי רק להציל את המסכנה הזאת ,כבר נתנו לה מה שצריך אבל רבי צבי היא בוערת כתנור צריכים להציל אותה בעוד מועד".
"ועל מי נטשת את בנך את יחידך את אלינקה הקטן ?
( "אלינקה " הוא אליהו לנדא לעתיד המוציא לאור של כתבי הגר"א א.א. )
"ביד ה' ,ביד מלאכיו הטובים הוא בריא ה' ישמרנו !" .
מר אבי ז"ל ,כמובן מיהר והלך איתה להביא את מאזרייקה ,והסמים מבית המרקחת הרופא ר' יהושע יונה עם כוסות רוח ,ומאמקה הרחמנית הביאה החלב ,בשלה מרק בעד החולה ,"אם הילדים הרכים " ולא זזה ממנה עד ששבה לבריאותה ..

( ד"ר מאזוריקי המוזכר כאן היה רופא מפורסם שהתפרסם בין  השאר ביגלל הקשר שלו למתישבי פתח תקווה הראשונים והוא מוזכר בבלדה של יורם טהר לב על השכן של מאמקה "יואל משה סלומון " א.א. )


מאמקה היקרה הייתה "אשת חייל " קנתה חמים מן השוק ,טחנם ומכרה את הקמח ללקוחותיה ,וכמה רוטלים קמח חילקה בהצנע ,בכבוד .למשפחות עניות . כמה יתומים ויתומות השיאה ,כמה השתדלה בעד אומללים וקשי יום .מאמקה הייתה עסקנית –רחמנית ,מצוינת בבנות ציון וירושלים ,כראויה לבת גדולים וטובים כמוה."

אכן נדיבה וצדקנית. אבל התוצאה של נדיבות זאת הייתה שבתוך זמן מצאו האם ושני ילדיה רחל ואליהו את עצמם במצב של עוני לאחר פטירתו של אלעזר.
אחת הסיבות לכך היו שהיא החליטה שלא להינשא לאדם נוסף למרות שיכלה לעשות זאת וזאת בנימוק ש"כלי שהשתמשה בקודש ( נינו של הגר"א ) אל תשתמש בחול " ( אדם רגיל ) .
ידוע לנו שכתוצאה חיו היא ובנה במשך תקופה חיי עוני,ואף השתמר בידינו מכתב של הרב חיים יעקב שפירא משנת 1895 הקורא לסיוע לאם ובנה:

מכתבו של ר' חיים יעקב שפירא תרנ"ה, 1895. אודות סיוע לאלמנתו של אלעזר לנדא.

מוערך  כשווה סכום 700 דולאר במכירה פומבית.

באשר האשה מרת בעשה בריינא אלמנתו הרב ר' אלעזר בנו של הרב הגאון מורנו יעקב משה נכד הגאון החסיד מווילנא זצ"ל_ נסעה מפה בקיץ העבר מגודל הדחק אשר לה ולבנה יחידה, ובקשה חתמ_ בבקשה עבורה בת__ ח"י ק"ק של אשכנזים מפה עיר הקודש תבנה ותכונן וכעת בקשה ממני לכתוב כתב בקשה עבור האישה החשובה הנ"ל, _ אמנם שהוא למותר באשר יש בידה מכתבים מאיזה רבנים פה, אף על פי כן להפצרתי אנשים המכירים אותה באתי גם כן להודיע לרבנים הצדיקים … שמצווה רבה היא להיות לעזר להאשה החשובה שלא תסבול היא ובנה מצוקת העוני הצבור נקרא לרחם מן השמים על כל המרחם עלינו ויתקשר ברוב ___ ובאתי על החתום יום ד' ב אדר ___ תרנ"ה
הרב חיים יעקב שפירא ירושלים עיר הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו.

( מכתב בקשת העזרה  הנ"ל הוצע  לאחרונה למכירה פומבית מודרנית במחיר התחלתי של 400 דולאר ומצופה שאפשר למכרו גם ב-700 דולאר , סכום שמן הסתם יכול היה לסייע רבות לאם ובנה בירושלים של המאה ה-19)

בכל מקרה לאחר מותו של אלעזר היו חייה של בתיה בריינה ולעתיד חיי  בנה קודש לשימור ולהפצת כתביהם של הגר"א ובני משפחתו.

בחיפוש אחרי כתבי היד

לפני מותו הטיל אלעזר על בתיה משימה:
לאתר את כל כתבי היד של ספרי וכתבי היד של הגר"א ובני משפחתו שהיו בחזקתו בחו"ל ולא היגיעו עימו לארץ וגם הנחה אותה על כמה כתבי יד חשובים וסודיים ביותר של הגר"א ובני משפחתו מהדורות הקודמים עד ל"חבר יוסף" במאה ה16 ששוב לא היו בחזקתו.

 ובהם הנוסח המקורי של כתב היד המסתורי הכתוב בכתב צופן מכונה "צופן הגר"א " שהוזכר למעלה, שיש החושבים שנכתב בידי אברהם בנו של הגר"א ויש המיחסים אותו לגר"א עצמו  ומתאר כנראה בכתב צופן את העתיד לבוא בימי המשיח.

כתב יד זה שלא פוענח עד היום נחשב לכתב היד המיסתורי ביותר שנכתב בידי רב חשוב כלשהו.
לדעתו מן הראוי היה שיחזרו להיות ברשות המשפחה בארץ ישראל ושהם יודפסו בידיה.
ככל הנראה אלעזר התחרט עמוקות על מכירת כל כתבי היד לשרלוט קרובתו על מנת לממן את עלייתו לארץ ישראל ,הוא לא סמך על קרובי המשפחה ואנשים שמחוץ למשפחה שיוכלו לטפל בכתבי היד כראוי להם
ואולי היגיע למסקנה שמן הראוי היה שכולם ירוכזו ויודפסו בארץ ישראל מחוז חלומותיו של הגר"א. היו לו חששות עמוקים ממה שעלול לקרות לכתבי היד בגולה.
חששות אלו אגב התממשו במלואם.
עשרות שנים אחרי מותו חלק מכתבי היד הושמדו בשריפה גדולה ולאחר מכן נשרפו בגטו ביאליסטוק בתקופת השואה וכיום יש בידינו רק מעט מאוד כתבי היד של הגר"א .
אם היה אלעזר מביא את כולם לארץ ישראל עימו כי אז סביר להניח שהרבה יותר מהם היו שורדים.
.
לאחר פטירת בעלה שעל פי המסורת המשפחתית הנחה אותה בחייו הודות מקומות המצאם של כתבי יד אלה .בתיה בריינה הקדישה את חייה לביצוע המשימה יוצאת הדופן ויצאה לבדה לחו"ל בעקבות כתבי היד כשברשותה אינפורמציה שקיבלה מבעלה בנושא איפה אפשר לאתר אותם.

בתיה בריינה קיבלה מכתבים מהרב יהושע ליב דיסקין ורבי נפתליה ריץ בו הם מבקשים לסייע בידיה מאחר שהיא נוסעת לחו"ל במטרה לבקש תמיכה ועזרה בענייני הדפסת ספרי הגר"א.
כמו במקרה של מירל צוקרמן עלינו להניח שאם בתיה בריינה טרחה כל כך בעניין כתבי הגר"א והקדישה את חייהם לחיפוש אחריהם ,הרי שגם קראה ולמדדה אותם בניגוד למקובל אצל נשים בחברה שבה חיה והייתה מודעת היטב לערכם.

הרב בן ציון שטרנפלד.אב בית הדין בעיר בילסק. פגש בעירו בתקופות שונות  בחייו את אלעזר לנדא  את בתיה בריינה אלמנתו  ואת בנה אליהו בעת שבאו לביקור באירופה.

….."והיתה לי עגמת נפש רבה על שלא זכינו שיצאו דברי הגר"א בספרו הקדוש פירוש ירושלמי מהזרעים לאור .

 וביותר היה ליבי דווי כי לפני זה זמן רב הייתה אלמנת הרב רבי אלעזר ז"ל שבאה לפה לבילסק מארץ הקודש ואמרה לי שיש בידה חידושים מהגר"א על זרעים שרצונה להדפיסם. ואראה והנה הם רק מעט ואינו הספר הארוך שראיתי מאז…. והיא נסעה מפה .
והנה זה לא כבר היה אצלי בן האלמנה הנ"ל האברך המופלג אליהו שנולד בארץ הקודש ושם הוא גם עתה ונסע מכאן קישינובה כי שמע שחותנו של אלעזר הנ"ל דר שם ונסע אליו לחקור דבר הספרים אך כנראה לא מצא שם את אשר ביקש ושב לארץ הקודש .

 כך או כך אוי ואבוי שנאבד מאיתנו אור גדול ,ספר יקר וקדוש …"

( הרב  בן ציון שטרנפלד אב בית הדין של כילסק במכתב בעיתון "המודיע " ה' מנחם אב תרע"ג מקונן על אי הדפסת כתב היד של פירוש הגר"א ל"זרעים ")

בידיה של בתיה בריינה היו פירושים של הגר"א לסדר זרעים שהשתמרו בידי אלעזר אולם זאת הייתה גירסה מקוצרת ושונה מהגירסה המפורטת יותר שקיימת גם היא . הרב שטרנפלד מספר שהיא באה אליו בחו"ל והודיעה לו שיש לה כתב יד בעניין שהיא רוצה להדפיס אבל הוא ראה שהם קצרים בהשוואה לכתב היד המקורי שראה מידי בעלה בזמנו והוא אמר לה שעדיף להדפיס את כתב היד המפורט והארוך יותר שאותו ראה . .אלא שהיו כתבי יד נוספים רבים שלא היו בידיה של בתיה בריינה והיא הייתה נחושה לשים עליהם את ידה על כמה שאפשר מהם ולהביאם לארץ ישראל.
בתיה בריינה יצאה ל"מבצע הצלה " של כתבי הגר"א " היא יצאה למסע חיפושים בסלונים ובוילנא ואספה כל דבר שקשור לגר"א שיכלה לשים עליו את ידיו :ספרי הגר"א ,כתביו , ,כתבי יד שלו , ספרים שבתוכם כתב דברי פרשנות שאת כולם לקחה עימה בחזרה לביתה בירושלים .

במקביל גם אספה בחו"ל כספים רבים למען הדפסתם וההוצאה לאור של כתבי היד בירושלים. פגישה מעניינת באופן מיוחד הייתה לה עם מירל שרלוט האספנית העשירה שבאה לבקש ממנה כספים לשם הוצאת כתבי הגר"א.וככל הנראה הגבירה שזיהתה מיד נפש קרובה אישה שמסוגלת כמוה להעריך את כתבי הגר"א נתנה לה את הכספים שביקשה .
הכספים שאותם קיבלה מהגבירה ממירל שרלוט צוקרמן סייעו לעתיד כעבור שנים בהוצאתם לאור שנעשתה לבסוף בידי בנה אליהו לנדא בירושלים.

ד"ר יעל לוין חוקרת היסטוריה נשית היא בעלת תואר דוקטור מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן. היא  פרסמה מחקרים, בעיקר על היבטים שונים של האישה ביהדות, וכן חיברה שורה של תפילות שהתקבלו ברבים. היא חיברה בין השאר את המאמר "נשים למדניות בירושלים",  בכתב העת "מבוע", כד, תשנ"ד, עמ' 104-103, 120-119.

 א.א. ד"ר לוין האם זה היה מקובל אז באמצע המאה ה-19 שנשים יהודיות יעסקו ב"ציד " כתבי יד של חכמים יהודים כמו הגר"א ויעסקו בהוצאתם לאור ? או שזאת הייתה תופעה מיוחדת ונדירה ?
ד"ר יעל לוין : אני באופן אישי לא מכירה דוגמאות נוספות של נשים ש"צדו" אחר כתבי יד בוודאי לא מהתקופה ההיא שבה אפשר לספור על אצבעות שתי ידיים נשים יהודיות דתיות שחיברו ספרים.
זה נראה על פניו כתופעה
חסרת תקדים בהיסטוריה היהודית כולה. עם זאת חשוב לציין שהיו גם נשים יהודיות שעסקו לאורך הדורות בהדפסת ספרים.

עם שובה  לארץ ישראל רכשה בתיה בריינה  בכספה הפרטי חלקת אדמה בת שלושה דונם טורקיים בהר הזיתים ששם נקברה .

 היא נפטרה ביום א חג הפסח תרע"ב ( 1902) בירושלים והובאה לקבורה בו ביום כרצונה.
את המשימה שלקחה על עצמה של פרסום כתבי היד של הגר"א בדפוס המשיך בנה אליהו לנדא
אליהו לנדא היה הדור השישי של המשפחה מהגר"א
הוא היה הילד החמישי של אליעזר לנדא שהיה הילד השני של יעקב משה לנדא שהיה הילד הראשון של אברהם שהיה הילד השביעי של הגר"א שהיה הילד הראשון של שלמה זלמן מוילנה.

אליהו התייתם מאביו בגיל שבעה חודשים וגודל בבית הסבא מצד עימו רבי זאב וולף וולפינזון .בבגרותו הפך לחוקר תולדות משפחת הגר"א ולמוציא לאור של כתבי הגר"א ובני משפחה אחרים . וראה את עצמו מכאן ואילך כ"בעל החזקה" על מורשתו הרוחנית של הגר"א וכאחראי על הפצת כתביו ורעיונותיו בעולם.
וככל הנראה ראה את עצמו כממשיך בכך את מצוותם של אביו ושל אימו העקשנית.

 

אליהו לנדא בנם של אלעזר ובתיה בריינה.

 נספח: "בן ציון  וולפנזון אחיה של בתיה בריינה : חייו של אדם רגיל מהמאה ה-19
 

 

בן ציון וולפנזון היה אחיה היחיד ששרד של בתיה בריינה מבין 11 ילדים שרובם מתו בילדותם ממחלות ומגפות שונות שירושלים הייתה משופעת בהן .
למרות שלא הרבה קרה לו בחייו והוא בבחינת  "אדם ממוצע " של המאה ה-19 אנו יודעים עליו הרבה יותר משאנו יודעים על "האנשים הרגילים " של התקופה הודות לערך עליו ב"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו"  של דוד תדהר ערך נכתב בידי נכדו ישראל בן זאב שעוד הוסיף עליו בתיאור תולדות משפחת וולפנזון שלו במאמר  שלא יצא לאור אבל היגיע לידי .
בן ציון נולד  ב"חזקה" השטח  של אביו זאב ליד בית המדרש של כולל רייסין בשנת תר"ד 1844 הוא מתואר ברישומים בכנה של באבא רבקה אם כי לפי רישומי מפקד מונטיפיורי אימו נקראה  זלדה דווקא.
בן ציון למד בתלמוד תורה "עץ חיים  " שאביו זאב השתתף ביסודו ואחר כך בישיבה "עץ חיים " והתחנך על ידי בכירי המורים שם .
אך בעודו צעיר בן 18 בראותו כי אמו עמוסה טרחה רבה בניהול העסקים ואביו בצרכי ציבור עזב את הלימודים ויצא לעבוד בניהול הטחנה התת קרקעית  של הוריו

 בשעותיו הפנויות היה מוסיף לעסוק בתורה.
הוא נשא לאישה את ברינה בת הרב יעקב תאומים גבאי ישיבת "עץ חיים ".
בן ציון מעולם לא גילה את העניין בעסקי ציבור שגילו אביו זאב או סבו אברהם. הוא העדיף את השלווה בתורה ובעבודה ואת הישיבה הקבועה בירושלים. הוא גם לא גילה כל עניין בנסיעות לחו"ל  בניגוד להם ובניגוד לאחותו ואחיינו אליהו  , הנקודה הקיצונית ביותר  שאליה היגיע מירושלים היא שכונת מאה שערים שבן ציון היה אחד מעשרת בעלי הבתים הראשונים שבה.
בביתו שבנה לו שם אביו זאב בשנת 1874 שנת יסוד השכונה  נולדו רוב בנותיו. בימיו היו מחלוקות בתחומים שונים שאביו זאב נטל חלק מרכזי ברובם כמו מלחמת העצמאות לשחרור העדה האשכנזית מהאפופוטרוסות של העדה הספרדית אך כמו גיסו אלעזר לנדא הוא נמנע מלהשתתף במחלוקות אלו
הוא היה ידוע כאחד מטובי בעלי הדקדוק של ירושלים ועזר לאביו בהגהת ספרים שנדפסו בדפוס רבי ישראל בק .בייחוד  התפרסם כקורא מצויין בתורה  ובהפטרות ,בשמירה על דקדוק הקריאה והנגינה לכל פרטיהם  לפי מסורת הערים שקלוב ומוהילוב ברוסיה שנשמרה בטהרתה במשך דורות רבים . הוא  היה מדקדק בהכרת התפילות והקנה את ידיעותיו אלה לרבים .ממנו למדו קריאה בתורה ובנביאים יעקב גולדמן חים מיכל מיכלין ואחרים .בכל יום ו' אחרי הצהריים היה מאסף נערים בבית המדרש הישן  של כולל רייסין ואחר כך בבית הכנסת של מאה שערים והיה מלמדם טעמי נגינה בקריאה בתורה ובדקדוק ההברה הנעימה. נערים אלו הפיצו את דרך הקריאה שלו בבתי הכנסת של האשכנזים הפרושים.
למרות היותו תלמיד חכם שיכול היה להיהנות מהחלוקה של "כולל רייסין " בחר בן ציון בפקודת אביו זאב לחיות על "יגיע כפיו " ועבד כל ימין בטחנת הקמח של הוריו עד יום מותו. איש עבודה היה שרק בלילות היה יושב עם תלמידי חכמים בישיבת "עץ חיים " ולומד בצוותה עימם תלמוד .
הוא נפטר  מיתה חטופה בירושלים בן 39 בלבד בט"ז בכסלו תרמ"ה ונקבר בהר הזיתים לא רחוק מאביו שמת שנתיים לפניו בשנת 1881 .
 בנו בן ה-13 מנחם שבן ציון עמד בתוקף על כך שיעבוד עימו בטחנה נאלץ אז  לקבל לידיו ולנהל את תקנת הקמח של הסבתה באבא והסב זאב ברחוב חברון בעצמו.

 היה זה אסון עבור  המשפחה האמידה שירדה כתוצאה מנכסיה  והטחנה לא האריכה ימים . ועסקי האיטליז הבשר בית המרקחת ותחנה הקמח שלהם לא החזיקו מעמד והתמוטטו כולם בזה אחרי זה. בזמן קצר מאוד. "העולם חשך"  אז על מנחם וולפנזון ועל אימו שמעולם לא עסקו בענייני מסחר .  הם נאלצו למכור את העסקים וגם את ביתם אחד מעשרת הבתים הראשונים של שכונת מאה שערים.
לעתיד מנחם וולפנזון  ניהל במשך שנים רבות בית חינוך לעוורים   ראשון מסוגו  בירושלים ביחד עם הסופר וההיסטוריון אברהם משה לונץ ( עיוור בעצמו ) וחיים מיכל מיכלין .

בנו היה החוקר המזרחן  וההיסטוריון ומיסד אגודת "בני הישוב "  ישראל בן זאב. אגודה זאת היא שהוציאה לאור את "האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו " של דוד  תדהר.

ביבליוגרפיה

  אלעזר לנדא ( עורך   ספר תוספת מעשה רב .כולל חידושי הלכות ומנהגים מהגאון מוילנה.

 העתיק וסידר אלעזר לנדא הספר כולל גם כמה קטעים שחיבר בעצמו כמו סיפור על תקופת שהותו של הגאון מוילנא בבית הכלא.

הספר יצא במהדורה ראשונה בשנת תרנ"ו, 1896  בידי אליהו לנדא שההדיר את כתב היד של אביו.

הספר יצא שוב במהדורה נוספת בשנת תשל"א 1971 הפעם בידי יעקב לנדא בנו של אליהו ונכדו של אלעזר.

יעקב כלל במהדורה מורחבת זאת כמה דברים שלא נכללו במהדורה הקודמת ובהם צילום של מכתב שנשלח בידי רב וולוז'ין אל אלעזר לנדא .

פנחס בן צבי גרייבסקי "אליעזר לנדא " בתוך " זכרון לחובבים הראשונים : וטובי עסקני הצבור בירושלם לתקופת מאה השנה לבסוס הישוב האחרון של עדת האשכנזים בירושלים –חוברת ו': דפוס ש. צוקרמן, תרפ"ז, 1927 . מהדורה שנייה ומחודשת הוצאת משפחת גרייבסקי , 1992 בשני כרכים . ( הפרק על אליעזר לנדא נמצא בכרך א' ע' 259-260) .

פנחס בן צבי גרייבסקי  "מאמקה לנדא " בתוך  בנות ציון וירושלים : ספר זכרון לשמותיהן ופעולותיהן של אחיותינו … העסקניות בחמר וברוח על שדי הישוב הישן-החדש בירושלים, עריה ומושבותיה , ירושלים : דפוס צוקרמן, תרפ"טתרצ"ג, מהדורה חדשה ירושלים : יד בן צבי, תש"ס.
כולל פרק על בתיה בריינה לנדה "ממקה " ועל אמה רבקה .

אליהו לנדא "מצבת קבורת רחל עד היום הזה "לזכר מרת רחל רלבג ז"ל תר"ץ. –תרצ"ד " בתוך "גנזי ירושלים קיח קיט, תרצ"ד .

מאמר הספד על רחל בתה של בתיה בריינה מבעלה הראשון נכתב על ידי אחיה החורג מבעלה השני של אימה אלעזר.

.אליעזר ריבלין ספר היחס למשפחת ריבלין : ומשפחות הגר"א מווילנא, אליאש, ראש-יוסף ולידא ועוד משפחות. עוד משפחות רבות וחלקי משפחות … כל אלה צאצאי קדושים וטהורים, הקדוש רבי יוסף חבר מוינא, הגאון רבי משה קרמר אב"ד ור"מ ווילנא, והגאון רבי משה רבקש בעל באר הגולה זצוק"ל. כולל א) מגלת היחס, על פי סדר הדורות משנת ה' אלפים ושלש מאות ליצירה ועד היום הזה. ב) ספר היחס, מקורות ותעודות ותולדות אנשי השם, בצרוף לוחות ואילנות תמונות, ומפתחות ירושלים : הוצאת  המחבר, תרצ"ה-ת"ש,1935-1940

( החומר בספר לקוח  ישירות  ממחקריו של אליהו לנדא ששמו משום מה אינו מופיע בקרדיטים  כמי שהיה לכל הפחות המחבר השותף ).

בן –ציון יאדלר ספר בן יכבד אב : חלק א. מגילת הרפתקאות שעברו … על … אבי … מוהר"ר יצחק זאב יאדלער   ( ירושלם : [חמו"ל],  [תש"ח] )

 בן ציון יאדלר    בטוב ירושלים : זכרונות מחיי ירושלים ו גדוליה, צדיקיה ושומרי חומותיה  במאה השנים האחרונות (הובא לדפוס על-ידי נכדו יצחק זאב… יאדלר-גולדברג ; ערוך ומסודר בידי בצלאל לנדוי, בהשתתפות אהרן סורסקי הוצאת נצח בני ברק, 1967  ובמהדורה שנייה ומורחבת בשנת 2004 )

כל ספריו של יאדלר מתארים את המפגש של אביו יצחק זאב  יאדלר עם אלעזר לנדא לרגל עלייה לארץ ישראל.

 ר' שמואל פייגענזאהן – (הידוע בכינויו 'שפ"ן הסופר') "תולדות דפוס ראם " בקובץ "יהדות ליטא : כרך א: היהודים בליטא מהמאה הט"ו עד 1918. עם הספר  תש"ך , 1960.

כולל תיאור מפורט  של הסאגה של פירסום "פירוש סדר זרעים " של הגר"א .

יוסף זונדל וסרמן ""אליהו לנדא " בתוך "מיקירי ירושלים "דמויות מתלמידי הגר"א מוילנה, תלמידי הראי"ה קוק ואחרים הוצאת מסלול , ,תל אביב תשל"ג, 1973.

ד"ר יעל לוין " נשים למדניות בירושלים", מבוע, כד, תשנ"ד, עמ' 104-103,  120-119.

Freedman,     Chaim

Eliyahu’s branches :the descendants of the Vilna Gaon and his family, Teaneck, N.J. : Avotaynu, 1997

, Nei  Rosenstein    Gaon of Vilna and his cousinhood Elizabeth, N.J. : Computer Center for Jewish Genealogy, 1997

צבי אשד שלשלת הדורות למשפחת לנדא  לבית הגאון מוילנה –החל מן שלמה שלמן ואשתו טריינא הורי הגאון מילנא .,הוצאת המחבר . מהדורה ראשונה 1998,מהדורה שנייה 2003.

 רפאל שוח"ט  

 ארץ ישראל במשנת הגר"א ארץ ישראל והעלייה אליה בכתבי הגר"א מוילנא  המעיין, תמוז תשנ"ח 

 

 

הרב שלמה גאטעסמאן "תולדות רבי יעקב משה מסלאנים ז"ל " ישורון-מאסף תורני כרך ה' תשנ"ט

 

הרב דוד קמנצקי ""הערכה והשתוקקות  לביאורי הגר"א בדורות האחרונים " "ישורון –מאסף תורני כרך ו' תשנ"ט ,1999 .

איריס פרוש נשים קוראות: יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה, הוצאת עם עובד, ספריית אפקים, 2001

ביקורת על הספר

מרגלית שילה  נסיכה או שבויה ? : החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים 1840-1914 חיפה : אוניברסיטת חיפה, תשס"ב 2001.  

.

מ. יוסף "כללו של דבר שמו הגדול מתקדש שם תמיד " : רבי אלעזר בן יעקב משה לנדא בן רבי אברהם בן הגר"א עולה לארץ ישראל בשנת תרס"ח –מסמך נדיר –שני דפים מיומן מסעו האישי "."יתד נאמן –מוסף שבת י"א בתמוז  תשס"ב  21.6.2002 .עי' 14-16.

 

 דב בן דוד צבי  אליאך  ספר הגאון :לתולדות חייו ובירור משנתו של הגאון רבי אליהו מווילנא ירושלים : מכון מורשת הישיבות, תשס"ב, 2002 .(ספר בן   3 כר' (חלק א-ג, 1341 ע')

 ביקורת על הספר

התקפות על ספר הגאון

חרמות על ספר הגאון

 ישעיהו וינוגרד,אוצר ספרי הגר"א ביבליוגרפיה מפורטת ומוערת של ספרי… רבי אליהו בןרבי שלמה זלמן מוילנא, ירושלים, ירושלים : כרם אליהו, המכון להוצאת ספרי הגר"א, תשס"ג , 2003

  סקירה של זאב גלילי

רפאל שוח"ט עולם נסתר בממדי הזמן תורת הגאולה של הגר"א, מקורותיה והשפעתה לדורות,הוצאת אוניברסיטת בר אילן , 2008 .

  

כולל דיון  על הגעתו של אלעזר לנדא לארץ ישראל .

נספח 1  : ההקדמה של אלעזר לנדא לפירוש הגר"א לסדר זרעים ( הפירוש וההקדמה לא נדפסו בימי חייו)

הקדמה מבן נכד הגר"א  זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא.

הן כבר ידוע לכל מהחיבור הקדוש כתב יד ביאור על הירושלמי מסדר זרעים מאבי אבי זקני הגאון החסיד רבינו אליהו זכר צדיק לברכה לחי העולם מווילנא. כאשר כבר הובאו דברי החיבור הלז במקומות הרבה בספר שנות אליהו הנדפס בלבוב שנת תקנ"ט. במסכת פיאה פרק ו' משנה ג'. שם משנה ז'. ובמסכת דמאי פרק ח משנה א'. ובפרק ד' משנה א'. ובמסכת כלאים פרק ב' משנה ב'. ובמסכת שביעית פרק ח' משנה ו'. וכמו כן הועד על זה החיבור בספר פירוש על כמה אגדות מאבי אבי זקני הגר"א זכר צדיק וקדוש לברכה הנדפס בווילנא שנת ישרים לפרט קטן מבית דין צדק דקהילה קדושה ווילנא שהחיבור שעל הירושלמי מהגר"א זצ"ל הוא אחד מהשבעה חיבורים שהובא לפני בית דין צדק הנזכר למעלה. ונתברר להם שהוא סולת נקיה בלי שום ערבוב דברים כלל. וראוין הדברים למי שאמרם. (

עוד כתב הרב הגאון המפורסם מופת הדור חיים וואלאזינער זכר צדיק לברכה בהקדמתו לספר הנזכר למעלה וזה לשונו: "אמנם החיבור שעל הירושלמי היה ביד הגאון נוחו עדן זה ח"י שנה. ושמעתי מפיו הקדוש שהמסדר כיון יפה לדעתו. וגם בעינינו ראינו כי טוב ויפה סידרו עד כאן לשונו." וגם בספר פאת השלחן הנדפס בארץ הקודש מהגאון המפורסם מורה הדור ישראל זכר צדיק לברכה משקלאב שהיה אחד מתלמידיו של אבי אבי זקני הגר"א ז"ל כתב בזה הלשון: "וכמה יגיעות יגע רבינו הגאון ז"ל בירושלמי מסדר זרעים. הגיה אורות מאופל השיבושים וחידש שיטות עמוקות נגד הרשום מטה  והר"ש ז"ל".  עד כאן לשונו.

והנה החיבור הלז בא לידי מכבוד אדוני אבי מורי הרב המאור הגולה מופת הדור יעקב משה זכר צדיק לברכה לחיי העולם מסלאנים והנה זה כבר נכספה וגם כלתה נפש בני עמינו רבים וכן שלמים שיצא הכתב יד הלז לאור הדפוס. ובשמעי שמדפיסים בזיטאמיר תלמוד ירושלמי עם כמה פירושים, אמרתי עת לעשות לה' להוציאו במשבחת הדפוס. ומסרתי הכתב יד קודש הנ"ל להמדפיסים דשם. חבל לא עלתה בידי להדפיסו שמה. מטעם הכמוס עמדי:

ועל דבר הסכמות על החיבור הלז כבר מבואר בספר שנות אליהו הנ"ל הנדפס בלבוב בשם הרב הגאון מופת הדור יצחק אשכנזי בעל המחבר ספר טהרות הקודש בזה הלשון. והנה מי יערב לבו לתת הסכמה על חיבורי הגר"א ז"ל. הלא השמים כסה הודו. והארץ האירה מכבודו. לא לאורה הוא צריך. כי עימיה שריא נהורא. כל קביל די ביה רוח יתירא. רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה. עד כאן לשונו:

וכן כתב הרב הגאון הגדול מופת הדור יצחק רוזניאס אב בית דין וראש מתיבתא דקהילה קדושה לבוב בספר שנות אליהו הנ"ל בזה הלשון: דבר ה' היה אל אליהו. כבוד מרנא ורבנא הגאון החסיד האלקי המפורסם בכל העולם. מופת הדור אליהו מווילנא זצ"ל. זו הלכה. ודאי ה' עמו. בכל מקום הלכה כמותו. ואין צריך. לא הסכמה ולא להיות כמסייע ליה. עד כאן לשונו:

הגם שבין כך נדפסו איזה מהגהותיו על הירושלמי הנ"ל על ידי הרב הגאון מופת הדור דוד לוריא ז"ל מה שהגיע לידו מעט מן ההגהות. אבל משם רק אפס קצהו תראה. וכולו לא תראה. וגם בלי שום ביאור כלל. והנהו כספר החתום. והחיבור הזה כשיצא לאור הדפוס יבינו הכל בו כקטן כגדול. אליו ישתוקקו. כי לא הניח דבר מה שלא פירש בו. ובלישנא קלילא. הנה כה דברי הצעיר לבית אבא הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדיה יום ה' לסדר ויגש תרכ"ח לפ"ק:

אלעזר בהרב המאור הגדול מופת הדור יעקב משה ז"ל לנדא מסלאנים בן הרב המאור הגדול בקשר של תפילין מופת הדור אברהם ז"ל. בן לאותו צדיק חסיד וקדוש רבן של כל בני הגולה מופת הדור אליהו אליהו זכרו לברכה לחיי העולם הבא מווילנא.

 

 

 נספח  2:טקסט יומנו של אלעזר לנדא מ-מסעו לארץ ישראל ב-1867  

 

  

 

 תודה לחוקר הפילוסופיה היהודית ירון ליבוביץ' על עזרתו בפענוח טקסטים שונים עבור כתבה זאת.  

נספח :

השושלת של משפחת קלונימוס -הגאון מוילנה -אשד.

האבות אגדיים של השושלת  כוללים על פי  טענה אחת אחת מוטלת בספק רב  את בית דוד
דהיינו כמו  99.99 % מכלל  עם ישראל ומרבית או כלל  המשפחות האירופיות הותיקות גם משפחה זאת מתייחסת למלך דוד ( באירופה הם מתיחסים אליו דרך ישו ומרים המגדלית ).

ואני מניח שישנם מי שרואים בכך כבוד גדול.

מסורות מעניינות יותר מהמסורות השיגרתיות על בית דוד שככל הנראה התקיימו בעל פה והועברו מפה לאוזן  ומובאות כאן בדפוס לראשונה קובעות שאין שום קשר לבית דוד  מיחסות את השושלת למוצא מיוחס הרבה  יותר  למשפחתו של שפן הסופר המפורטת בספר מלכים .

ומשפחה זאת כללה את :

;דור ראשון משולם
דור שני אצליה
דור שלישי שפן הסופר של המלך יאשיהו
דור רביעי אחיקם גמריהו ואלעשה פעלו בחצר המלך יהויקים.
דור חמישי גדליהו בן אחיקם נציב יהודה בימי הכיבוש הבבלי ומיכיהו

דורות מאוחרים יותר שקושרו לשושלת

נתן מרומא ( 1035 -1106)

רש"י ( 1040-1105 ) גדול פרשני התנ"ך

ותלמידיו בעלי התוספות

עד כמה מסורות אלו אמינות אם בכלל זאת שאלה גדולה.והתשובה היא כנראה "ירצו יאמינו לא ירצו לא יאמינו ".
אין להן בדל שמץ של הוכחה שיכולה לשכנע את מישהו .
אבל מהמאה ה-16 לפחות  השושלת כולה מתועדת היטב.

הדור הראשון

החבר יוסף מאוון ( שם קדום של בודפסט ) "אוד מוצל לגזרת גרוש וינה 1559"

מנהיג באירגון החשאי "בני ציון ". הוגלה בידי הקיסר פרדיננד הראשון  מוינה לעיר פראג . מוצאו לפניו אינו ידוע . שם אישתו אינו ידוע.

הדור השני

רבי פתחיה ( משה)( בן החבר יוסף . חזן ונאמן הקהילה בעיר פראג סופר סת"ם וסופר הקהילה .נפטר בה' בשב"ט שנ"ס ( 1598 )

הדור השלישי

הרב נפתלי הירש בן פתחיה ( נפטר 1601 )
סופר הקהילה בפראג .ספרא בן ספרא .
אישתו על פי גרסה אחת מרת טעלצא על פי גרסה שנוייה במחלוקת נכדה של שאול וואהל שהיה מלך ליום אחד בפולין . על פי גרסה שנייה  סבירה יותר שמה היה רבקה בת נתן מנדל בן מאיר מקרקוב
אחיו יששכר בער מחבר ספרים על הזוהר
ובמקביל מהצד השני
הרב דוד אשכנזי בן החבר יעקב אשכנזי "ידע מלאכת חרש וחושב". או בן מרדכי אשכנזי, היה ראש ישיבה בלמברג בפולין _( נפטר 1645)

הדור הרביעי

הרב משה רבקש בן נפתלי הירש הסופר ( 1596-1671)
רב ופרנס בוילנה מחבר ספרים כמו "באר הגולה "(פרוש ענק לספר "שולחן ערוך " של משה קארו ) ועוד ועוד. היגר מהעיר פראג לוילנה שבליטה. ,חי במשך תקופה מסויימת בעיר אמסטרדם לפני שחזר לוילנה .

ומהצד השני רב הקהילה של וילנה רבי משה קרמר  בן דוד אשכנזי . אב בית הדין וראש ישיבה

(ורב ראשי בוילנה . 1590-1688) שם אישתו ליאבה בת הרב יוסף בן אליקים גצל הלפרין מלמברג .

הדור החמישי

פתחיה בן רבי משה רבקש. פרנס בוילנה . ( 1610-1672 )

הדור השישי

בתו של פתחיה נשאה לאליהו חסיד בנו של משה קרמר ראש הקהל דיין ופרנס וגבאי הצדקה הגדולה בוילנה . ( נפטר 1710)

הדור השביעי

יששכר דב ( או בר ) בן אליהו החסיד ובתו של פתחיה .

אחיו רבי צבי הרש אבי משפחת ריבלין

הדור השמיני

שלמה זלמן בן יששכר דב

( נפטר 1758)

אשתו טרינא בת מאיר בן בנימין זאב מהעיר זלץ

הדור התשיעי

אליהו מוילנהבן שלמה זלמן ובן טריינה ( 1720-1797) ידוע בכינויו "הגאון מוילנה " הגר"א . נחשב לגדול חכמי ישראל ב-800 השנים האחרונות .

שם אישתו חנה בת יהודה ליב מקידן
אחיו יששכר דב

אח נוסף אברהם רגולר

שניהם מחברי ספרים שונים .

הדור העשירי

אברהם וילנר

בנו השביעי והידוע ביותר של הגאון ( 1765-1808) ( ויש האומרים שנולד בשבט תקי"ח 1758 ותאריכים אחרים אולם זהו התאריך הנכון על סמך מסמכים שהתגלו לאחרונה ).  ערך ( לעיתים עם  אחיו יהודה לייב ) את ספרי הגאון מוילנה והביאם לדפוס , במקביל יסד את מחקר ספרות האגדה והמדרשים.
שם אישתו
שרה מינדס ליפשיץ בת נוח מינדס
שם אחיו יהודה לייב.סייע לאברהם לערוך ולהדפיס את כתבי הגאון מוילנא.

הדור ה11

יעקב משה  בן אברהם ( 1779-1849) . רב בעיר סלונים .

  עסק בעריכת ובהוצאת כתבי היד של הגאון מוילנא ביחד עם ספרים שונים משלו.

שם אישתו הינדה בת חיים בן יהושע לנדא מהעיר סלונים .

הדור ה12

–אלעזר לנדא ( 1812-1874) נולד בסלונים ביולורוסיה נפטר בירושלים . רב בעיר סלונים .מורה בישיבה "עץ חיים " בירושלים.
אישתו השנייה בתיה בריינה
בת זאב וולפנזון

בנו של אברהם וולפנזון


הדור ה13

 

אליהו- לנדא מו"ל סופר היסטוריון וגנאלוג( 1873-1946) ( ידוע גם בכינוי רבי אליהו מאמקאס)

אחותו רחל.

.אישתו אסתר בתו של הרב משה זילברמן

ונכדתו של מנהיג הקהילה  שמואל  מוני זילברמן

הדור ה-14

חנה טריינא לנדא( 1900—1975)
אישתו של הסופר והמורה יוסף זונדל וסרמן
אחיה : יעקב אלעזר  לנדא מו"ל של כתבי הגאון מוילנה .

הדור -15

צבי אשד (  -27 לפברואר 1925 -30 לנובמבר 2003 )

אישתו רחל בלנק  (1930-2013)
בת המנהיג הציוני ד"ר אליהו בלנק

אחיו משה אשד ( 1926-2007) ממגלי דרך בורמה

אחיו :נחמיה וסרמן -אשד  משבויי גוש עציון

אחיו: שמואל דב וסרמן ,לוחם ואיש חברת חשמל

אחותם : בתיה וסרמן  סלומון ז"ל

אחותם: ציפי וסרמן פרימור ז"ל

הדור ה-16 לחבר יוסף הגולה בפראג

ד"ר אליהו אשד בלש תרבות

אחותו רוני אשד -שרון

אחיו זוהר יצחק אשד ז"ל

נספחים

נספח 1  : ההקדמה של אלעזר לנדא לפירוש הגר"א לסדר זרעים ( הפירוש וההקדמה לא נדפסו בימי חייו)

הקדמה מבן נכד הגר"א  זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא.

הן כבר ידוע לכל מהחיבור הקדוש כתב יד ביאור על הירושלמי מסדר זרעים מאבי אבי זקני הגאון החסיד רבינו אליהו זכר צדיק לברכה לחי העולם מווילנא. כאשר כבר הובאו דברי החיבור הלז במקומות הרבה בספר שנות אליהו הנדפס בלבוב שנת תקנ"ט. במסכת פיאה פרק ו' משנה ג'. שם משנה ז'. ובמסכת דמאי פרק ח משנה א'. ובפרק ד' משנה א'. ובמסכת כלאים פרק ב' משנה ב'. ובמסכת שביעית פרק ח' משנה ו'. וכמו כן הועד על זה החיבור בספר פירוש על כמה אגדות מאבי אבי זקני הגר"א זכר צדיק וקדוש לברכה הנדפס בווילנא שנת ישרים לפרט קטן מבית דין צדק דקהילה קדושה ווילנא שהחיבור שעל הירושלמי מהגר"א זצ"ל הוא אחד מהשבעה חיבורים שהובא לפני בית דין צדק הנזכר למעלה. ונתברר להם שהוא סולת נקיה בלי שום ערבוב דברים כלל. וראוין הדברים למי שאמרם. (

עוד כתב הרב הגאון המפורסם מופת הדור חיים וואלאזינער זכר צדיק לברכה בהקדמתו לספר הנזכר למעלה וזה לשונו: "אמנם החיבור שעל הירושלמי היה ביד הגאון נוחו עדן זה ח"י שנה. ושמעתי מפיו הקדוש שהמסדר כיון יפה לדעתו. וגם בעינינו ראינו כי טוב ויפה סידרו עד כאן לשונו." וגם בספר פאת השלחן הנדפס בארץ הקודש מהגאון המפורסם מורה הדור ישראל זכר צדיק לברכה משקלאב שהיה אחד מתלמידיו של אבי אבי זקני הגר"א ז"ל כתב בזה הלשון: "וכמה יגיעות יגע רבינו הגאון ז"ל בירושלמי מסדר זרעים. הגיה אורות מאופל השיבושים וחידש שיטות עמוקות נגד הרשום מטה  והר"ש ז"ל".  עד כאן לשונו.

והנה החיבור הלז בא לידי מכבוד אדוני אבי מורי הרב המאור הגולה מופת הדור יעקב משה זכר צדיק לברכה לחיי העולם מסלאנים והנה זה כבר נכספה וגם כלתה נפש בני עמינו רבים וכן שלמים שיצא הכתב יד הלז לאור הדפוס. ובשמעי שמדפיסים בזיטאמיר תלמוד ירושלמי עם כמה פירושים, אמרתי עת לעשות לה' להוציאו במשבחת הדפוס. ומסרתי הכתב יד קודש הנ"ל להמדפיסים דשם. חבל לא עלתה בידי להדפיסו שמה. מטעם הכמוס עמדי:

ועל דבר הסכמות על החיבור הלז כבר מבואר בספר שנות אליהו הנ"ל הנדפס בלבוב בשם הרב הגאון מופת הדור יצחק אשכנזי בעל המחבר ספר טהרות הקודש בזה הלשון. והנה מי יערב לבו לתת הסכמה על חיבורי הגר"א ז"ל. הלא השמים כסה הודו. והארץ האירה מכבודו. לא לאורה הוא צריך. כי עימיה שריא נהורא. כל קביל די ביה רוח יתירא. רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה. עד כאן לשונו:

וכן כתב הרב הגאון הגדול מופת הדור יצחק רוזניאס אב בית דין וראש מתיבתא דקהילה קדושה לבוב בספר שנות אליהו הנ"ל בזה הלשון: דבר ה' היה אל אליהו. כבוד מרנא ורבנא הגאון החסיד האלקי המפורסם בכל העולם. מופת הדור אליהו מווילנא זצ"ל. זו הלכה. ודאי ה' עמו. בכל מקום הלכה כמותו. ואין צריך. לא הסכמה ולא להיות כמסייע ליה. עד כאן לשונו:

הגם שבין כך נדפסו איזה מהגהותיו על הירושלמי הנ"ל על ידי הרב הגאון מופת הדור דוד לוריא ז"ל מה שהגיע לידו מעט מן ההגהות. אבל משם רק אפס קצהו תראה. וכולו לא תראה. וגם בלי שום ביאור כלל. והנהו כספר החתום. והחיבור הזה כשיצא לאור הדפוס יבינו הכל בו כקטן כגדול. אליו ישתוקקו. כי לא הניח דבר מה שלא פירש בו. ובלישנא קלילא. הנה כה דברי הצעיר לבית אבא הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדיה יום ה' לסדר ויגש תרכ"ח לפ"ק:

אלעזר בהרב המאור הגדול מופת הדור יעקב משה ז"ל לנדא מסלאנים בן הרב המאור הגדול בקשר של תפילין מופת הדור אברהם ז"ל. בן לאותו צדיק חסיד וקדוש רבן של כל בני הגולה מופת הדור אליהו אליהו זכרו לברכה לחיי העולם הבא מווילנא.

 

 

 נספח  2:טקסט יומנו של אלעזר לנדא מ-מסעו לארץ ישראל ב-1867  

 

 

 

 תודה לחוקר הפילוסופיה היהודית ירון ליבוביץ' על עזרתו בפענוח טקסטים שונים עבור כתבה זאת.

הקדמה לבאור הגר"א ז"ל

הקדמת מילין של נכד הגר"א ז"ל ה"גמ [=הגאון מורנו] יעקב משה מסלאנים ז"ל

אנ"ה [=אמר נכד הגר"א] : שפרה עלי נחלת אבותי את כל כתבי יד קודש של אא"ז [=אבי אבי זקני] הגאון זצוק"ל [=זכר צדיק וקדוש לברכה]. רבים אומרים לנפשי ישועתה להם באלהים לבררם ולצרפם עד שיהיה ראוי לדפוס. אף גם אחד יחיד בגאוני זמנינו כתב את אשר חפצו למסור אל הדפוס חיבור אא"ז הגאון זצוק"ל על ירושלמי זרעים. כי נמצא אתו העתק מכ"י הנ"ל. לולי היה לו הרשאה מאתי. פניתי אני לעיין על גוף חבור הנ"ל. ואפן וארא כי גם החבור שתחת ידו איננו אלא העתק. ועדיו עמו רוב טעיות ושבושים במילתא דמוכח. אמרתי אני עם לבי אין זה כי אם איזה תלמיד ששמע פירוש הירושלמי מפיו הקדוש. והשומע ההוא העלן על ספר לפי כחו ודעתו במליצה וסידור והרחבת הדבור. שבתי וראיתי כי נמצא אתי ירושלמי הנדפס בעזר עליון תחנה רצון דפוס אמשטילרדם סביב לו כתוב הדר כל ההגהות הנמצא בביאור הנ"ל עם שנויים הרבה. ועוד נמצא בו כמה הגהות שנמחקו ונכתבו הגהות שונות על מקום המחק. ויש שנמחקו ולא נכתב הגהה כלל על מקום ההוא ואיזה מקומות מתי מספר ההגהות בכתב יד עצמו של אבי אבי זקני הגאון זכר צדיק וקדוש לברכה – אשובה ואראה בביאורו על משניות זרעים הנדפס בשנות אליהו בלבוב תקנ"ט בו נמצא הגהות וביאורים שונים מאשר כתוב בחיבור הנ"ל ובירושלמי הנ"ל. גם נדפס בו פירוש ארוך ופירוש קצר. יש דבר בנכפל בשני הפירושים ויש דבר שנשתנה הארוך מן הקצר. ובבואי עם הספר לברר ולסדר – העירני לבבי לדון. כי אלה ארבעה שינויי ההגהות. ארבעתן יצאו מפי אבי אבי זקני הגאון זכר צדיק וקדוש לברכה. ומהדורא בחר מהדורא המה. והנראה כי פירוש הקצר היה משנה ראשונה. והכתב יד שנמצא בידי ונקרא ביאור על ירושלמי הוא נתחבר בעת מהודורא תנינא ופירוש הארוך אשר בשנות אליהו הנמצא בו מעין חבור הנ"ל וגם נוסף עוד. הרי הוא מהדורא תליתאה. וההגהות אשר סביב ירושלמי הוא משנה האחרונה. לכן נמצאו בו מחק וגרר וגם נתקיים על פי כתב יד קודש של אבי אבי זקני הגאון זכר צדיק וקדוש לברכה הנמצא באיזה מקומות. ולאשר לא אוכל לאמר קבלו דעתי בזה לכן סדרתי ההגהות כפי הנמצא בחיבור הנ"ל. וגם השינויים הנמצאים בהגהות אשר סביב הירושלמי. אבל השינויים הנמצאים בפירוש הקצר והארוך המצאם נדפסים בשנות אליהו. והבוחר יבחר.

הקדמה מבן נכד הגר"א  זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא.

הן כבר ידוע לכל מהחיבור הקדוש כתב יד ביאור על הירושלמי מסדר זרעים מאבי אבי זקני הגאון החסיד רבינו אליהו זכר צדיק לברכה לחי העולם מווילנא. כאשר כבר הובאו דברי החיבור הלז במקומות הרבה בספר שנות אליהו הנדפס בלבוב שנת תקנ"ט. במסכת פיאה פרק ו' משנה ג'. שם משנה ז'. ובמסכת דמאי פרק ח משנה א'. ובפרק ד' משנה א'. ובמסכת כלאים פרק ב' משנה ב'. ובמסכת שביעית פרק ח' משנה ו'. וכמו כן הועד על זה החיבור בספר פירוש על כמה אגדות מאבי אבי זקני הגר"א זכר צדיק וקדוש לברכה הנדפס בווילנא שנת ישרים לפרט קטן מבית דין צדק דקהילה קדושה ווילנא שהחיבור שעל הירושלמי מהגר"א זצ"ל הוא אחד מהשבעה חיבורים שהובא לפני בית דין צדק הנזכר למעלה. ונתברר להם שהוא סולת נקיה בלי שום ערבוב דברים כלל. וראוין הדברים למי שאמרם. (

עוד כתב הרב הגאון המפורסם מופת הדור חיים וואלאזינער זכר צדיק לברכה בהקדמתו לספר הנזכר למעלה וזה לשונו: "אמנם החיבור שעל הירושלמי היה ביד הגאון נוחו עדן זה ח"י שנה. ושמעתי מפיו הקדוש שהמסדר כיון יפה לדעתו. וגם בעינינו ראינו כי טוב ויפה סידרו עד כאן לשונו." וגם בספר פאת השלחן הנדפס בארץ הקודש מהגאון המפורסם מורה הדור ישראל זכר צדיק לברכה משקלאב שהיה אחד מתלמידיו של אבי אבי זקני הגר"א ז"ל כתב בזה הלשון. וכמה יגיעות יגע רבינו הגאון ז"ל בירושלמי מסדר זרעים. הגיה אורות מאופל השיבושים וחידש שיטות עמוקות נגד הרשום מטה  והר"ש ז"ל עד כאן לשונו:

והנה החיבור הלז בא לידי מכבוד אדוני אבי מורי הרב המאור הגולה מופת הדור יעקב משה זכר צדיק לברכה לחיי העולם מסלאנים והנה זה כבר נכספה וגם כלתה נפש בני עמינו רבים וכן שלמים שיצא הכתב יד הלז לאור הדפוס. ובשמעי שמדפיסים בזיטאמיר תלמוד ירושלמי עם כמה פירושים, אמרתי עת לעשות לה' להוציאו במשבחת הדפוס. ומסרתי הכתב יד קודש הנ"ל להמדפיסים דשם. חבל לא עלתה בידי להדפיסו שמה. מטעם הכמוס עמדי:

ועל דבר הסכמות על החיבור הלז כבר מבואר בספר שנות אליהו הנ"ל הנדפס בלבוב בשם הרב הגאון מופת הדור יצחק אשכנזי בעל המחבר ספר טהרות הקודש בזה הלשון. והנה מי יערב לבו לתת הסכמה על חיבורי הגר"א ז"ל. הלא השמים כסה הודו. והארץ האירה מכבודו. לא לאורה הוא צריך. כי עימיה שריא נהורא. כל קביל די ביה רוח יתירא. רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה. עד כאן לשונו:

וכן כתב הרב הגאון הגדול מופת הדור יצחק רוזניאס אב בית דין וראש מתיבתא דקהילה קדושה לבוב בספר שנות אליהו הנ"ל בזה הלשון: דבר ה' היה אל אליהו. כבוד מרנא ורבנא הגאון החסיד האלקי המפורסם בכל העולם. מופת הדור אליהו מווילנא זצ"ל. זו הלכה. ודאי ה' עמו. בכל מקום הלכה כמותו. ואין צריך. לא הסכמה ולא להיות כמסייע ליה. עד כאן לשונו:

הגם שבין כך נדפסו איזה מהגהותיו על הירושלמי הנ"ל על ידי הרב הגאון מופת הדור דוד לוריא ז"ל מה שהגיע לידו מעט מן ההגהות. אבל משם רק אפס קצהו תראה. וכולו לא תראה. וגם בלי שום ביאור כלל. והנהו כספר החתום. והחיבור הזה כשיצא לאור הדפוס יבינו הכל בו כקטן כגדול. אליו ישתוקקו. כי לא הניח דבר מה שלא פירש בו. ובלישנא קלילא. הנה כה דברי הצעיר לבית אבא הכותב והחותם לכבוד התורה ולומדיה יום ה' לסדר ויגש תרכ"ח לפ"ק:

אלעזר בהרב המאור הגדול מופת הדור יעקב משה ז"ל לנדא מסלאנים בן הרב המאור הגדול בקשר של תפילין מופת הדור אברהם ז"ל. בן לאותו צדיק חסיד וקדוש רבן של כל בני הגולה מופת הדור אליהו אליהו זכרו לברכה לחיי העולם הבא מווילנא.

ראו גם

היומן של הרב אלעזר לנדא 

אליעזר לנדא עולה

     סדר זרעים בירושלמי

ספר היחס של משפחת הגר"א ומשפחת ריבלין

הבלוג של חיים פרידמן :חוקר תולדות משפחת הגר"א

האתר של ד"ר ניל רוזנשטיין חוקר משפחת הגר"א

פורום שורשים משפחתיים ב"תפוז"

אתר האגדה הישראלית לגנאלוגיה

המרכז לגנאלוגיה יהודית של בית התפוצות

כתבות נוספות בסדרה זאת

תוכנית העתיד של הגאון מוילנה /על אבי סבו של אלעזר לנדא

כתב הצופן של אברהם וילנר על סבו של אלעזר לנדא

שומר המורשת של הגאון מוילנה -על אביו של אלעזר לנדא

התעלומה המסתורית של אברהם וולפנזון

אברהם הדיין נכנס לירושלים

חייו הכפולים של זאב וולפנזון

גואל התנ"ך: על הרב אליהו לנדא 

היה היה איש גיבור: על ד"ר אליהו בלנק 

משפחת קלונימוס ואני 

רש"י ואני 

הגולם ואני

הגאון מוילנה והמוסד

סיפורים על אליהו לנדא

רחל אחותו של אליהו לנדא 

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

65 תגובות על “מסעות החיפושים של אלעזר לנדא ואישתו בתיה בריינא”

בעהשי"ת

אודות הגאון רבי אליעזר לאנדא

בן הגאון רבי יעקב משה בן הגאון רבי אברהם בן הגר"א מווילנא זיע"א.

רבי אליעזר לאנדא בנו השלישי של רבי יעקב משה נכד הגר"א נולד בסלונים בשנת 1812 ולאחר פטירת אביו הגרי"מ נתמנה לרב ראשי לעיר סלונים (ראה פנקס סלונים).

רבי אליעזר התחתן עם האשה דבורה רויזה בת רבי יהודה הכהן אב"ד קיידאן.

בספר ברכת ראש עמ"ס ברכות מהגאון ר' אשר שארשוב, בהקדמת בן המחבר ר' דוד בן הגאון ר' אשר שארשוב …ויאריך ה' ימי בני יחידי המופלג ומוכתר במדות טובות ויראת ה' היא אוצרו מו"ה שלמה יהודה ליב הכהן שיחיה אשכנזי מבריסק עם רעיתו הצנועה תחי' ועם בנם נכדי הילד בר חכים אשר שם אבי הגאון ז"ל נקרא עליו אשר הכהן שיחי' ויזכהו ה' לגדל אותו לתורה ולמעשים טובים ויקנה שם בישראל
"בני יחידי זה אהב אאדמו"ר ז"ל אותו מאד כי זרע הגר"א היה יקר בעיניו עד מאד כו' ".
[כי הוא נולד מאשתי הראשונה שהיתה בת הרב הגדול בתורה וביראה מוכתר במעלות מ' אלעזר לאנדא מסלונים (אשר לסוף ימיו נסע לארה"ק ושם מנ"כ בן הרה"ג נכבד מפורסם ע"פ תבל מו"ה יעקב משה ז"ל מסלונים בהגאון מו"ה אברהם בן הגר"א ז"ל מווילנא וחתן הגאון הגדול הצדיק מו"ה יהודה ליב הכהן אבד"ק קיידאן)] עכ"ל שם.

רבי אליעזר עולה לארץ ישראל
כנראה ר' אלעזר עזב את סלונים ואשתו לא רצתה ע"כ החליט להתגרש מאשתו זו כאשר יראה במכתב הגאון הגדול ר' שמואל סלנט אל בעל "העונג יו"ט".

וזה לשון הגאון ר"ש סלנט
בעזר"ה יום עש"ק ח"י תמוז תרל"א פעה"ק ירושלם ת"ו
כבוד ידיד ה' ועמו וידי"נ הרב הגאון המפורסם מו"ה רפאל יו"ט ליפמאן היילפערין נ"י אב"ד ור"מ ק"ק בייאליסטאק יע"א

שלום למר ולתורתו
שבוע דנא הובא לפני מכתב הדר"ג להר"ר אלעזר נ"י בהרה"ג ר' יעקב משה מסלאנים זצ"ל מיום ב' ט' סיון ובנייר הדבוק מכתב מהרבנים הדיינם דשערישאוו מיום ט"ז אייר ושם בארה שרצון אשת ר"א הנ"ל לקבל גט כריתות לכן סדרתי הגט כריתות … ובלי ספק ישתדל הדר"כ בזה למען זכות אבותיו הקדושים של מוהר"א שי'.

הנסיעה לארץ הקודש מתועדת בס' בטוב ירושלים אשר נזדמן לנמל אודסה תלמיד ר' נחום מהרודנא הרב יאדלר אבי המגיד המפורסם ר' בן ציון יאדלר ביצאו מעיר זו הזמין לו הקב"ה אנשים מכובדים שדרכם היתה לארץ ישראל ובתוכם הישיש ר' אליעזר לאנדא בן ר' יעקב משה בנו של רבי אברהם בן אדמו"ר הגר"א מווילנא זיע"א. והיה אדמו"ר שמח שמחה גדולה ונתן הודיה להקב"ה שהזמין לו לעלות לא"י עם נכד הגר"א שהי הראש וראשון שעורר לעלות לארץ ישראל, והי דורש לפני תלמידיו את הפסוק שובה אלי ואשובה אליכם (מלכי ג) שהקב"ה רוצה שנשוב לארץ ישראל. ואח"כ ישוב הוא כביכול אלינו וירחמינו וכדמסיים שם הכתוב הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא… לאור זאת היתה מרגלא בפי אאדמו"ר כל זמן הנסיעה בזכות הגר"א ופעולתיו למען העליה לאר"י יוליכנו הקב"ה לשלום. …אנשי ירושלים קבלו פניהם בשמחה רבא ועצומה ובמגדנות לרוב וגבאי ביהמ"ד מנחם ציון שבחורבת ר"י החסיד מינו את הישיש ר' אליעזר לאנדא למגיד שיעור ומלמד מוסר כי היה נודע לבעל כח גדול בדרוש והקב"ה ברך אותו בבן זקונים לעת זקנותו והי הדבר לשמחת כל הישוב בירושלם ולאאדמו"ר היה השמחה מכופלת שהיה הוא מן המסייעים לעליית ר' אליעזר לא"י.

רבי אליעזר עורך כתבי הגר"א
רבי אליעזר היה עורך אף כתבי זקנו כאביו הגרי"מ וכה דבריו בריש מהדורת הירושלמי ווילנא תרפ"ח וזה לשונו
הן כבר ידוע לכל מהחיבור הקדוש כתב יד ביאור על הירושלמי מסדר זרעים ממא"ז הגאון החסיד רבינו אליהו זצללה"ה מווילנא, כאשר כבר הובא דברי החיבור הלז במקומות הרבה בספר שנות אליהו הנדפסים בלבוב שנת תקנ"ט במסכת פיאה פ"ז מ"ג, שם מ"ז, ובמסכת דמאי פ"ח מ"א, שם מ"ה, ובפ"ד מ"א, ובמסכת כלאים פ"ב מ"ב, ובמסכת שביעית פ"ח מ"ו, וכמו כן הועד על זה החיבור בספר פירוש על כמה אגדות מאא"ז הגר"א זצוק"ל הנדפס בווילנא שנת ישרים לפ"ק מבד"צ דק"ק ווילנא שהחיבור שעל הירושלמי מהגר"א זצ"ל הוא אחד מהשבעה חיבורים שהובא לפני בד"צ הנ"ל ונתברר להם שהוא סולת נקיה בלי שום עירבוב דברים כלל, וראויין הדברים למי שאמרן. …והנה החיבור הלז בא לידי מכבוד אא"מ המאוה"ג מו"ה יעקב משה זצלה"ה מסלונים והנה זה כבר נכספה וגם כלתה נפש בני עמינו רבים וכן שלמים שיצא הכת"י הלז לאור הדפוס, ובשמעי שמדפיסים בזוטאמיר תלמוד ירושלמי עם כמה פירושים אמרתי עת לעשות לה' להוציא במשבחת הדפוס ומסרתי הכתי"ק הנ"ל להמדפיסים דשם, אבל לא עלתה בידי להדפיסו שמה מטעם הכמוס עמדי…אליעזר בהרב המאוה"ג מו"ה יעקב משה ז"ל לנדא מסלאנים בן הרב המאוה"ג כקש"ת מו"ה אברהם ז"ל בן לאותו צדיק וחסיד וקדוש רשכבה"ג מו"ה אליהו זללה"ה מווילנא.
ירושלמי כת"י

כמו כן ערך ס' "תוספת מעשה רב" וכך כתב מעבר לשער: נוסח השער של "מעשה רב" בכת"י שממנו נדפסה הוצאה זו: "חדושי הלכות ומנהגים מהגאון רבינו אליהו זללה"ה, העתקתי וסדרתי … אלעזר בן … מו"ה יעקב משה … ר"ח אלול שנת ב'ו' י'ת'ק'ע'[תקפ"ח]". יצא לאור ע"י בנו ר"א לאנדא. וזה נוסח השער
תוספת מעשה רב שאלתות המשך כותר עברי … עם הוספות (מה ששמע … אבי … מהרב) יעקב כהנא זצ"ל … חתן … ר' אברהם, אחי מרנא הגר"א זצוק"ל. ומכת"י … ר' ישראל [משקלוב] ז"ל [שנדפס בספר בית יעקב, לר' ברוך ב"ר יעקב ברודא, ירושלם תרמ"ד]. וגם דברי פעולת שכיר, מהגאון … ר' ישכר בער זצ"ל. ועוד … שאלתות (מעשיות … ושאלות) מאת … ר' חיים מוואלזין (מה ששמע והעתיק אבי … מכ"י מחותנו … ר' אשר [הכהן אשכנזי] זצוק"ל אב"ד דק"ק טיקטין ושערשאב … אשר שמע וראה מאת רבו הגר"ח) … [עם] אורחות חיים, לתלמידיו … וסוף לזה קונטרס … שיח אליהו, על המע"ר [המעשה רב], בו איזה דינים מבוארים עפ"י … הגר"א זצ"ל, ובו ההוספת מכת"י הר' ישראל [משקלוב] הנ"ל כסידרן, וגם על השאלתות, לפרש דברי … הגר"ח … מאתי … אליהו … בהר"ר אלעזר (לאנדא) בהרה"ג ר' יעקב משה
בהגאון ר' אברהם בהגר"א … ירושלם, דפוס דפוס י"ן לעווי, שנת פרסום עברית [תרנ"ו] פרט השנה שנת ש'ש'ו'ן' .

צילום שער תוספת מע"ר וכתב ידו

במהדורא תל אביב תשל"א שהו"ל נכדו ר' יעקב אליעזר לאנדא נמצא פקסימליה של מכתב הנצי"ב אל רבי אליעזר לאנדא.
צילום

כמו כן ערך וסידר ר' אליעזר ס' תרגם אברהם על תרגום מתוך הס' מערכת התרגום של זקנו הרב ר' אברהם בן הגר"א.

צילום מערכת מהד' ראשונה
כנראה כתב ידו

בס' בראי הדורות עמ' 47 לר' י, מ, מיכלין פה עיר הקודש נמצא כתב יד יקר המציאות הוא פירוש הגר"א על הירושלמי סדר זרעים בעצם כתב ידו וכתב תלמידו,
וכן גם כתב ידו קונקורדאנציא שלמה לכל התרגום שבתנ"ך חובר ונכתב על ידי הגאון ר' אברהם בן הגר"א ז"ל שניהם יקרים מאד ומאד נעלים ומעולים.

הגאון ר' נפתלי הירץ מכנהו הרב המופלג המפורסם בתורתו ויראתו מ' אליעזר לאנדא

האב"ד שטופצי המנוח המופלג י"א מרובים מו"ה אלעזר לאנדא

קטע מיומן ר' אליעזר לאנדא בן הרב ר' יעקב משה מתפרסם פה.

יומן כתב יד
כתב יד

ר' אליעזר בהגאון ר' י"מ מסלונים נכד הגר"א נלב"ע ב' דר"ח אדר תרל"ד
(ס' חלקת מחוקק י-ם)

פטירת ר' אליעזר לאנדא הובא בקטעי העתונות התקופה

וכה מתארה ר' פנחס גרייבסקי

מכתבים רבים ניתנו לאלמנתו כאשר כותב הגר"ח מבריסק האשה הצנועה הלזו אלמנתו של הרב הג' ר' אליעזר לאנדא זצ"ל

הגאון ר' יצחק אלחנן הנני לבקש עבור האשה החשובה והכבודה מרת בתי' בריינא אלמנת הרב הגדול בתורה מו"ה אליעזר לאנדא זצ"ל נין ונכד להגאון החסיד רשכבה"ג רבינו אליהו מווילנא זצק"ל

אי אפשר להעלות צילומים בתגובות למאמר
שלחו לי את הצילומים שציינתם בתגובה לאי מייל שלי
elieshe@zahav.net.il

כסריקות קבצי JPG
.ואני אעלה אותם למאמר עצמו

מעניין ..
יש כאן אינפורמציה חדשה שלא הייתה ידועה לי על הגירושים של אלעזר לפני שעזב את סלונים .

"כנראה ר' אלעזר עזב את סלונים ואשתו לא רצתה ע"כ החליט להתגרש מאשתו זו כאשר יראה במכתב הגאון הגדול ר' שמואל סלנט אל בעל "העונג יו"ט".

וזה לשון הגאון ר"ש סלנט
בעזר"ה יום עש"ק ח"י תמוז תרל"א פעה"ק ירושלם ת"ו
כבוד ידיד ה' ועמו וידי"נ הרב הגאון המפורסם מו"ה רפאל יו"ט ליפמאן היילפערין נ"י אב"ד ור"מ ק"ק בייאליסטאק יע"א

שלום למר ולתורתו
שבוע דנא הובא לפני מכתב הדר"ג להר"ר אלעזר נ"י בהרה"ג ר' יעקב משה מסלאנים זצ"ל מיום ב' ט' סיון ובנייר הדבוק מכתב מהרבנים הדיינם דשערישאוו מיום ט"ז אייר ושם בארה שרצון אשת ר"א הנ"ל לקבל גט כריתות לכן סדרתי הגט כריתות … ובלי ספק ישתדל הדר"כ בזה למען זכות אבותיו הקדושים של מוהר"א שי'.

במקורות המשפחתיים רשום שאישתו דבורה רויזה נפטרה לפני שעזב את סלונים ולא שהוא התגרש ממנה .
אבל ייתכן שאין כאן סתירה .
יייתכן שאלעזר נשא אישה לאחר פטירתה של דבורה רויזה כפי שמספר לנו הרב שטרנפלד:
"באתי להודיע לכל ,שבעיני ראיתי את פרוש הגר"א על ירושלמי סדר זרעים כי הירושלמי הזה היה בידי הרב הישיש אלעזר זצ"ל בן יעקב משה זצ"ל מסלונים נכד הגר"א . והרב אלעזר נשא אישה בשערשאב ,בעת שהייתי שם רב והשאיל לי את הירושלמי הנ"ל לזמן קצר ,כי היה ירא להחזיקו אצלי זמן מרובה"
הרושם שנוצר מהמכתב הוא שאלעזר "הישיש " נשא אישה בזיקנתו דהיינו אישה שנייה שאיננו יודעים את שמה .
ומהאישה הזאת הוא התגרש לפני שיצא לארץ ישראל .
כך שבתיה בריינא הייתה אישתו השלישית ולא השנייה כפי שחשבנו עד כה.

התחלתי להשתעמם מהסגה המשפחתית של בעל הבלוג,
מאחר ולא אשנה עובדות, הריני נפרד מאלי ומהגולשים

יהיו עוד שלושה ארבעה כתבות כאלו .
אחת נוספת על "צופן הגר"א " כתב הצופן המסתורי ביותר המוכר בעולם היהודי מתוכננת לבקרוב .

אבל בנתיים יש מספיק דברים אחרים בבלוג שאינם קשורים לענייני משפחה שיכולים להשאיר אותך ער אז אל תנטוש כל כך מהר.

מאד לא ברור לומר שהיה לו עוד אשה שכן במכתב מציין להרבנים דשערישאוו שמקום זה היה של אשתו הידועה בת הרב דשם ולומר שמסלונים חזר עוד פעם לשערשאב לקחת אשה תמוה שכן אשתו הראשונה היתה משערשאב
כפי שראית בהקדמת המו"ל ברכת ראש וגם לאחר שהוא מזכירו כמי שנסע לא"י לא נראה שבנתיים חל שינוי בנשואיו בפרט מאוטתה מדינה.

עצם מכתב כתב יד רבי שמואל לא צלמתי עדיין

רק אניח שולח לך את תוכנו וגם כבר נתפרסם בספר תורת רבינו שמואל מסלאנט סימן פ"ב
הכתב יד המקורי נמצא אצל נכד חרגו של ר"ש מסלאנט ובקרוב אשלח לך

יש חידוש של רבי אלעזר בביאור על דברי זקנו הגר"א בחוברת תורה מציון שיצא לאור בירושלים כנראה לא ראית את זה

הצילומים של כתבי הידות עוד אשלח לך

נוסף לכך הירושלמי שמציין הרב מבילסק יתכן והכוונה לעותק הירושלמי שבשוליו ישנם הגהות של הגר"א עצמו בעצם כת"י וביאורי תלמידיו שהתפרסם על ידי מכון מעתיקי השמועה של ידידי ידידה פרנקל חלקו יצא לאור על פרק ראשון ממסכת בכורים עם צילומים מיוחדים של הכתב יד.

הביאור הארוך הנמצא בספריה הלאומית שהיה ברשות משפחתך כפי שנראה ממכתבי דפוס ראם לרבי אליהו לנדא מוכיחים.
שאינו ירושלמי אלא ביאור על הירושלמי כן נמצא עוד עותק של ביאור על הירושלמי מכתבי רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א בספריית שכטר ניו יורק

עוד עותק של ביאור התפרסם בחוברת של שלמה ברעודא מניו יורק שהוא אכן נעתק בחיי הגאון לערך בשנת תקמ"ח

לא ראיתיו אף צילום ממנו יתכן והיות והנ"ל היה מקורב לדודך אלעזר יעקב לנדא ואף קיבל ממנו כתבים אולי שם גם יש עותק עם הירושלמי.

ישנו דף התפרסם בעיתון התקופה שזקנך החל להדפיס ביאור הגר"א על ירושלמי זרעים, האם נמצא לפניך עותק מהדפים הללו.

זה אכן מוזר שהוא ישא שני נשים מאותוה מקום אבל לא בלתי אפשרי .
בכל מקרה הרב שטרנפלד רומז שהוא נתקל באלעזר כאדם זקן והרי אין ספק שאת אישתו נשא אלעזר כשהיה צעיר מאוד והוליד ממנה כמה ילדים .
וגם כל פרשת כתבי היד שמכר לגבירה צוקרמן התרחשה כשאלעזר כבר היה אדם לא צעיר ,קשה להאמין שרק אז הוא נשא לראשונה אישה.
ולגבי שאלתך בסוף כידוע לך יש לי בבית כל מיני כתבי יד שהשאיר אליהו לנדא וכמדומני שכבר עברת על חלק מהם , אבל אין את הדבר הספציפי ששאלת עליו .

אני רוצה להודות לאלי אשד על מאמרו הנפלא והמעניין.
בניגוד לכותב – נו"נ של אברהם אבינו, אינני חושב שזהו "סגה משפחתית" של בעל הבלוג בלבד. ר' אליעזר לנדא ואשתו ואחריהם בנם ר' אליהו לנדא, אלו דמויות כבירות שראוי לדעת עליהם והם תרמו תרומה אדירה לעולם היהודי אשר אושיות קיומו מבוסס על לימוד התורה, בכך שהאירו אורות מאופל במאמץ ובמסירות והוציאו כתבי זקנם הגדול – הגר"א מוילנא.
אולי הכותב לא יודע, אבל לסבו – אברהם אבינו, יש אלפים רבים של צאצאים שעמלים לחדור לעומק כל שורה מאותם כתבים כמו יתר כתבי ובאורי הגר"א.

כך גם לגבי ר' אברהם וולפנזון ובנו ר' זאב שהקיזו דמם ולבם למען בנין הישוב בארץ ישראל, ויחד עם יתר בני חבורתם מסרו נפשם בשליחותו של הגר"א לכונן את הישוב ולהניח את היסודות לשיבת העם לארצו ולחיינו כאן כהיום הזה.

לכן אלי אשד חזק ואמץ והמשך במסעך המרתק אחר שרשי משפחתך המופלאה, אחר דמותם ופועל חייהם ובוודאי קוראים רבים שואבים מכך הנאה מרובה והערכה נכונה.

רציתי לשאלך: אתה כותב שר' אברהם בן הגר"א התנגד לרעיון העליה, מנין זאת?

בברכת הצלחה.

שאיני זוכר כרגע את שמו המדוייק אבל שם נקבע שאברהם בן הגר"א התנגד לעלייה של שאר תלמידי הגר"א מאחר שטען שקודם משיח צריך לבוא ורק אחר כך יש לעלות לארץ ישראל.
דהיינו היו חילוקי דעות חריפים בעניין .
ומורגנשטרן רומז שייתכן שהעובדה שתלמידי הגר"א הוציאו את כתבי הגר"א על דעת עצמם ללא רשות הבנים בהחלט לא תרמה לידידות בינם ,והיו עוד שורה של סכסוכים פנימיים שאין טעם אפילו להיכנס אליהם .

ככל הנראה היה כאן סכסוך חמור ואולי ראשון מסוגו בעניין זכויות יוצרים .
בני הגר"א הצליחו להשיג מבית הדין הרבני בוילנה הכרזה ראשונה מסוגה ויחידה במינה האוסרת על כל אדם פרט להם לפרסם כתבים של הגר"א .
אבל נראה שלא הרבה התייחסו להכרזה יותר מידי ברצינות ,כל מיני אנשים החלו להוציא את כתבי הגר"א על דעתם .
אין לי מושג מה היה המצב אז של זכויות היוצר ומשפחתו מבחינת ההלכה ,אבל זה נושא שיהיה מעניין לבדוק אותו פעם .

בן ציון ידלר המגיד מירושלים

המגיד מירושלים בן ציון ידלר הוא אחד המנהיגים החרדיים הבודדים שפירסמו ספרי אוטוביוגרפיה ובה הוא מתאר בין השאר את סיפור פגישתו של אביו עם אחד אלעזר לנדא בדרך לארץ ישראל .
מהספר ידלר מצטייר כמנהיג חרדי כמעט טיפוסי קצת ( הרבה ) אנטי ציוני ולא יותר מכך .
במציאות הוא נחשב לאנטי ציוני הקשוח ההחריף העויין והצרחני מכולם .
ידלר השאיר את חותמו על יצירות ספרות וספרי אוטוביוגרפיה שונים .
למשל על ספרו של ש"י עגנון "תמול שלשום ".
נתקבצה כל מאה שערים ובאה לשמוע, שעדיין לא נתמלאה ירושלים תיאטראות וקרקסאות ובתי צחוק ובתי שעשועים, והיו מתאווים לשמוע דברי מגידות. מיד הוציאו ספסל לחצר. עלה ר' גרונם על הספסל ואנשים תומכים בידיו מכאן ומכאן […] התחילו מתנבאים מה תהא הדרשה ומה ידרוש. עניים נגזלים ואלמנות נעשקות ויתומים מתרצעים ומטי דין מרימים ראש ואין מי שיאמר להם מה תעשו […] ואף אותם שבאו בכוונה תחילה לטרוף את זמנם, התחילו מסתכלים בפני ר' גרונם מתוך כבוד, שעתיד לפרסם את החנפים שממלאים את העיר איבה ושנאה […] פשק ר' גרונם את רגליו ועמד עמידה שיש בה הכנעה, וגנח כמה גניחות, מאותן שנוהגים הדרשנים לגנוח קודם דרשה, ועצם את עיניו כדי שלא יתורו אחר הכבוד […] ואף הוא נזדקף והתחיל מקפץ, מקפץ ועולה מקפץ ודורש. (עגנון, שם, עמ' 304-305)

הסופר יעקב חורגין מתאר את בן ציון ידלר במאמרו "לתל אביב בת השישים :צרור זכרונות ואהבה "
שהופיע בגליון "האומה " מספר 27 של ינואר 1969 בתיאור מרשים במיוחד
וכך מתאר חורגין את ידלר :

..אודטריום נרחב זה של חצר הת"ת ( ביפו ) משך אליו דרשנים ומגידים למינהים .היו הללו מופיעים במפתיע , עולים להם על עדנו של חלון פנימי ,הנשקף לחצר ,ונושאים את מדברותיהם …בעלי גרון שבדרשנים ,שמצליחים להרים את קולם ,מעל העסק הרעשני שבחצר ,זוכים לסיים את דרשתם אף שאין לאמר ,כי מצאה לה אוזניים שומעות .חלושי הגרון קולם נחבא בהמולה –ולעיתים קרובות אינם מגיעים לסיום דרשתם ,אלא מפסיקים באמצעה ובורחים מן הבמה בתנוחת –יאוש בשתי ידיהם .
כל הדרשנים והמגידים היו כמעט תוצרת היצוא העיקרית של ירושלים החרדית שיצורה במאה שערים או בין החומות .
אך מכולם יצאו מוניטין בשעתו בכל הארץ לדרשן ר' בנציון ידלר –נטור קרתא טיפוסי ,זולל חופשים וציונים ,קנאי עד לטירוף ועם זה דרשן ונואם מופלא.
יהודי זה ,כחוש ומסוגף כגרוגרת שמפניו נטולות הדם נשקפו שתי עניים לוהטות כעש זועמת תמיד ,מסוגל היה לחצוב דברים במשך שלוש וגם ארבע שעות בלא הפסק ,ולעולם לא יתיגע הוא ולא ייגע את שומעו .
מדי שנה בשנתה ,בפרוס חודש התשובה היה רבי בנציון נוטש את בסיסו שבמאה שערים ויוצא למסע תשובה על פני ערים ומושבות ,ונוה שלום שביפו הייתה אכסנייתו הראשונה .יפו זאת אף החרדית הייתה חשודה מאז בעיני הירושלמים במינות ובציונות ,רחמנא ליצלן ,ומשום כך הייתה זקוקה ביותר בהתעוררות ובתשובה לקראת "הימים הנוראים ".
היה רבי בנציון מופיע בשבת בזמן שחצר הת"ת הומה משיחם הסואן של שוחרי החדשות –קיפח "שטריימל עצום איצטלה מקטיפה כחולה ,שתי פאות נוגעות בכתפיים ,זקן בלונדיני צר ומחודד ,\בזריזות שלא לפי גילו אז הוא עולה על אדנו של חלון ,מושך מכיס האצטלה מטפחת אדומה ,פחוסה בגודל של מפת השולחן –ובלא כל הקדמה הוא פותח בדרשתו ,ומיד בטונים הגבוהים היותר ,קולו האדיר מדביר תחתיו ,כמו בתחילת דרשתו ,את כל הקולות שבחצר ,וברצון או שלא ברצון ,כנרותה אוזניים לדבריו .עד מהרה הוא נכנס לטראנס של התלהבות בלתי שפויה כמעט –גופו הדק מתנדנד לכל צד כעלה בסערה ,פיאותיו עושים קיפוצים אקרובטיים לצדי ראשו תוך שידו הימנית מנפנפת לפי הקצב הסוהר הזה במטפחת הפרושה ,כבדגל אדום .
הוא דן ברותחין את האיכרים הדשים במצוות עורלה ובמצוות התלויות בארץ ,מטיח בליסטראות של חרפות וקללות בציונים .
אך כישרון מיוחד לו לתאר תיאור פלאסטי את אש הגיהנום המוכנה לכל העבריינים למינהם שאפילו ציוריו של דאנטה מחווירים לעומתו .תיאורים אלה נאמרו בניגון של קינות תשעה באב ,בקול בוכים ,בעוד שאישה של גיהנום מציתה את לחייו נטולות הדם באודם משונה ,ורשפיה ניתזים מעיניו .
מבין הנשים הניצבות בירכתיים מבקיעים קולות בכי מפוחדים .
ואולם הגברים ברובם מחוסנים מפני הסערה הסוחפת של הדרשה. .קריאות ביניים נזרקות אל הדרשן ,קולות צחוק נשמעים .אך הוא אנו משגיח בהפרעות וממשיך לשפוך את דבריו ללא הפסק.
ופעם אחת כאשר כלל הדרשן גם את רב העיר הוא הרב קוק ,בתוך כת האפיקורסים וחלק גם לו מקללותיו –נחלצו אליו אחדים מבעלי הזרוע של השכונה ,תפסוהו ברגליו ,ובעודו ממשיך בדרשתו הוצא במחילה מן החצר והוטל אל הרחוב. "
עד כאן חורגין

לעניות דעתי דמותו של ידלר היא הדמות העומדת מאחורי דמויות שונות של דרשנים ונביאים ומטיפים שונים המופיעים ברומנים ההסטוריים של חורגין על ימי התנ"ך ובית שני כמו "ירושלים ושומרון " ו"ירושלים בלהבות " ומטיפים את מרירתם על קהל שומעים מרותק ומזועזע והם זהים כמעט במדוייק לתיאור הניתן כאן

חוקר הקבלה המפורסם גרשון שלום תיאר גם הוא את ידלר באוטוביגורפיה שלו "מברלין לירושלים "עם עובד 1982()
.."הישוב הישן הסתגר בדרך כלל בגבולותיו ומאורותיו לא הקרינו החוצה ,ומי שטייל בשכונות מאה שערים ,יכול היה לשמוע מלבד רינונה של תורה מן הישיבות ותלמודי התורה את קול צעקת השנאה הבלתי מרוסנת בדרשות הפומביות בכיכר שלפני ישיבת מאה שערים ,שיצאו מפיו של ר' בן ציון ידלר ומשכו תמיד קהל רב שנהנה מכוח לשונו ( עגנון היציב לו מציבה ספרותית כר' גרונם יקום פורקן ב"תמול שלשום ") .
גם אני הלכתי לפעמים ,בשנותי הראשונות לשמוע אותו .ואינני יודע היום אם הלכתי כדי להשתעשע מדברי הקללה העסיסיים ,או כדי לדעת ולהכיר מה צפוי לנו אם אלה ישלטו עלינו.
נזכרתי בו כאשר בראשית עבודותי בפרקים אלו האזנתי בטלויזייה לדברי השטנה של הרב שך ראש ישיבת פוניבאז' וגלגולו של בןציון יאדלר בימינו ,שלא הושמעו בכיכר במאה שערים אלא בבניני האומה שהוקמו לכבוד מדינת ישראל לפני אלפים שהריעו לו .
( מברלין לירושלים ע' 211)

האם יצר החכם היהודי המפורסם אליהו בן שלמה זלמן הגאון מוילנה תוכנית עתיד פרטנית המתמשכת לאורך מאות רבות של שנים שמטרתה להביא לבסוף לעידן חדש של גאולה באמצעים אנושיים של פוליטיקה ובנייה על סמך חוקי היסטוריה שהגאון האמין שגילה ?
החוקר רפאל שוח"ט משוכנע שכן ובספר מחקרי חדש הוא מתאר את פרטי התוכנית הזאת .
ראו
תוכנית העתיד של הגאון מוילנה
http://www.notes.co.il/eshed/45586.asp

"אין איש על היבשה שיוכל לפרשו ורק אליהו כשיחזור עתיד לפרשו.
לזאת ישתומם ויחרד ליבי אשר בדורנו האפל ימצא אחד קדוש שיכול לפרש ולגלות צפונות סתרי המכתב הקדוש הזה".
הרב דוד לוריא ( רד"ל ) על כתב הצופן של אברהם וילנר.

הרב דוד לוריא ( רד"ל ) על כתב הצופן של אברהם וילנר.

כתב הצופן המסתורי ביותר בהיסטוריה היהודית כולה הושאר כאיגרת סתומה בעזבונו של אברהם וילנר בנו של הגאוןן מוילנה ומייסד חקר האגדה .שהוריש את כתב הצופן לצאצאיו.
ואולי כתב את הצופן הגאון מוילנה עצמו שהוריש אותו לאברהם והוא חוזה בו את העתיד לבוא ואחרית הימים?

זוהי תעלומה שאיש ב-110 השנים האחרונות עוד לא הצליח לפתור למרות שהיו אנשים שנפטרו תוך כדי המאמץ. .
תעלומה שמוגשת לכם לפיתרון.
האם אתם יכולים לפענח את כתב הצופן של אברהם וילנר ?

. אולי אתם תצליחו במשימה הלכאורה בלתי אפשרית ?
ראו :
כתב הצופן של אברהם וילנר
http://www.notes.co.il/eshed/45904.asp

ספר החזון העתידני "קול התור " המיוחס להילל ריבלין אביה של משפחת ריבלין המפורסמת בארץ ישראל מתיימר להביא את פרטי הפרטים של תוכנית העתיד של הגאון מוילנה לגבי כיצד אפשר להביא את עידן המשיח. ספר זה הוא אחד הספרים המסתוריים ביותר שהופיעו אי פעם בספרות המיסטית היהודית אולי המסתורי ביותר מאז ספר הזוהר.
בשנים האחרונות הפך "קול התור " לספר יסוד יש יגידו "התנ"ך " של חוגים שונים בימין ובמיוחד אצל מפוני גוש קטיף ואצל המתנחלים . ודומה שהתעלומה סביבו רק גוברת והולכת לאורך השנים..
להלן ניסיון ראשון מסוגו לפתור תעלומה זאת ולגלות את זהות מחברו.
רארו
המסתורין של קול התור

http://www.notes.co.il/eshed/46326.asp

לכל בני משפחת וולפנזון (בן -זאב ) בארץ ובחו"ל שלום

השנה הבאה שנת 2009 היא על פי המסורת המשפחתית שנת ה-200 לעליית אבי המשפחה ר' אברהם וולפנזון הדיין ואשתו לארץ ישראל בשנת 1809 . וזה 39 שנים אחרי ניסיון קודם של עלייה בשנת 1770 של סבו של אברהם הדיין ,עזריאל משקלוב בניסיון ראשון מסוגו לקיים עלייה אשכנזית לארץ ישראל
ובמשך 200 השנים האלו לא פסקו בני משפחת וולפנזון אפילו לרגע ליסד ליזום ולפעול בחזיתות שונות של הישוב ושל המדינה
בני המשפחה היו בין המנהיגים של הישוב היהודי בערים צפת וירושלים במשך עשרות רבות של שנים ונטלו חלק בנסיעות דיפלומטיות בחו"ל למען הישוב .
בני המשפחה היו חלוצים בתחום הדפוס בארץ ישראל וכללו את המגיה הראשון הידוע בשמו בארץ ישראל ויסדו כאן בתי דפוס על פי שיטות חדשות שלא היו מוכרות עד אז בארץ והכניסו את השימוש ב"אמהות " (מטריצות ) לבתי הדפוס .
בני המשפחה היו הראשונים שהדפיסו ספר תנ"ך מוגה ומודפס כולו בידי יהודים בעברית בארץ ישראל . .
בני המשפחה תרמו תרומה ענקית לתחום הרפואה והיו האחראיים ליסודו של בית החולים היהודי הראשון בירושלים "ביקור חולים ". .
בני משפחת וולפנזון הקימו את בית המרקחת היהודי הראשון בארץ ישראל
בני המשפחה היו ראשונים שהביאו מנורות נפט לישוב היהודי .
בני המשפחה היו האחראיים לבנייתו של בית הכנסת המפורסם ביותר של ירושלים ושל העולם היהודי כולו בית הכנסת "בית יעקב" בירושלים בית כנסת שנחרב במלחמת העצמאות וכיום משוחזר מחדש בדיוק בצורה שבה נבנה בידי בני משפחת וולפנזון לפני כ160 שנה .
בני משפחת וולפנזון היו הבעלים של תחנת הרוח המפורסמת של משה מונטיפיורי בירושלים שהפכה לאחד מסמליה של ירושלים והפעילו אותה כל תקופת קיומה למרות איומים וניסיונות שונים להרוס את התחנה גם באמצעי כישוף שונים של מתחרים ערביים
בני משפחת וולפנזון עמדו בראש האירגון החשאי של הלוחמים בפשע "הגברדיה היהודית " בירושלים של המאה ה-19.
בני משפחת וולפנזון הקימו את בית החינוך לעיוורים הראשון בארץ ישראל.
בני משפחת וולפנזון הקימו את אירגון "בני הישוב " שהוציא לאור את האנציקלופדיה המפורסמת לחלוצי הישוב ובוניו שהיא מקור המידע העיקרי כיום לאלפי אנשים מתקופת הישוב.
איש ממשפחת וולפנזון היה ממגלי "דרך בורמה "שהביאה להצלתה של ירושלים מכיבוש במלחמת העצמאות.
וזוהי רק רשימה חלקית ביותר של השגי בני המשפחהב200 שנות ישיבתם בארץ ישראל

איזה כיף להיות שייך וחלק מסיפור כל כך מרתק!
איזה כיף להעביר את הסיפורים וההיסטוריה המשפחתית לדור הבא!

אנו בוחנים בימים אלו את האפשרות לבצע מספר פעולות לכבוד האירוע כגון:
1. סיורים בעקבות סיפורי המשפחה ברחבי הארץ
2. פגישות מצומצמות במקומות שונים בארץ.
3. מפגש גדול בקיץ שיזמין אליו כל מי ששיך למשפחה. מפגש שיחגוג את תרומתה האדירה של משפחת וולפנזון לישוב היהודי במשך 200 שנה . .

אנחנו מחפשים בימים אלו נציגים של כל פלג שיכול לשתף פעולה לביצוע מפגשים אלו.
אין לי ספק שזו תהייה חוויה שתעניק לנו ולדורות רבים אחינו הרבה עניין שמחה וגאווה.

השלב הבא יהיה פגישה של "צוות המארגן". כל מי שמוכן לרתום עצמו ל"צוות המארגן" לארגון חוויה זו אנא שלחו אלי את הפרטים שלכם (שם מלא, טלפון, ואמייל) כדי שאוכל להזמינכם לפגישה זו.

שלכם.
אלי אשד בלש תרבות
נצר למשפחת וולפנזון

עירון דיבון נצר למשפחת וולפנזון
052-3840044
divon@sachlav.co.il

I Sachlove u!
Divon Yron
Sachlav CEO
http://www.IsraelOnTheHouse.com
עירון דיבון
מנכ"ל סחלב
http://www.tiyul.com

הסופרת כליל זיסאפל יצאה לביקור שורשים בעיר הבילורוסית סלונים ששם שורשי משפחתה משושלת אדמורים חסידית .
וכתבה גדולה ומעניינת מאוד על כך הופיעה במוסף הארץ
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1037082.html

סלונים היא גם עיר מוצאו של אלעזר לנדא שכיהן שם כרב כפי שהיה לפני אביו יעקב נכד הגר"א .
ויעקב לנדא אכן מוזכר בכתבה בהקשר להתנגדותו הגדולה לחסידות וללאדמור שלה בסלונים :
כליל זיסאפל כותבת על אבי אבות אבותיה שהפך לאדמו"ר חסידי :

המרתו לחסידות לא היתה דבר של מה בכך. התהליך "התרחש בצנעה, שכן "בעדה, בה ראשי-המדברים היו מתנגדים מובהקים וקנאים כר' יעקב-משה נכד הגר"א או ר' שמעון בעל 'המנחה הבלולה', ובישיבה שעמדה כולה בסימן ישיבת וולוז'ין ונוסדה לפי הוראת גדול תלמידי הגר"א ר' חיים – לא יתכן שהיו מסכימים לריש מתיבתא הנוטה לחסידות. ממקורות רבים אנו יודעים, שה'מתקרבים' המסתפחים לחסידות היו מסתירים בשלב ראשון את צעדיהם והיו נתונים לרדיפות ונגישות מצד בני משפחתם וחוג מכריהם; היו מקרים בעיר, שחתנים שהיו סמוכים על שולחנות חתניהם נאלצו לרדת מהם, משום שנגלתה 'חולשתם' החסידית… הרבה חסידים היו במובן מסוים 'אנוסים'".

אכן .
יעקב לנדא היה מתנגד עז וקיצוני לחסידות עד שנידה את אחד מבניו שהפך לחסיד של מנדל מקוצק וזה לא נחשב יותר כחלק מהמשפחה .

בעתיד תתפרסם באתר זה כתבה על יעקב משה לנדא הרב של סלונים .

במשך למעלה מחמישים שנה היה הרב אליהו יצחק לנדה בנם של אלעזר לנדא ובתיה בריינה הדמות המרכזית בכל מה שהיה קשור להפצת מורשתהחכם היהודי המפורסם מהמאה ה-18 הגאון מוילנה ותורתו בעולם היהודי. כמו"ל ומדפיס ספריו של הגאון מוילנה בני משפחתו ותלמידיו . .

ולמעשה ראה את עצמו כאחראי עלי אדמות על מורשת הגאון מוילנה.

וכתוצאה זכה אליהו לנדא לכינוי המפורסם "נכד הגר"א"
וחוץ זה פעל ליצירת מהדורה דפוס ארץ ישראלית ראשונה של התנ"ך ערוכה ומוגהת כולה בידי יהודי במקום שבו נוצר .
וכתוצאה זכה אליהו לנדא לעוד כינוי מפורסם "גואל התנ"ך "
ראו :
גואל התנ"ך
. http://www.notes.co.il/eshed/50217.asp

בסידור הגרא "אישי ישראל" יש לי מספר שאלות:

(1) מהם ראשי התיבות -בהר"ש – במשפט "יצחק בהר"ש מאלצאן"

(2). בהוצאת יעקב א' בהרב אחליהו לנדא. איזו מילה מיצג ה-א

(3) בעמוד 40. בשיח-יצחק, שורה שלישית מן השורות הרחבות כתוב בסוגרים (רנ"ח פאפע) מה פרוש רנח פאפע.

בתודה מראש
עמנואל

הכוונה ליעקב אלעזר.
והוא כמובן יעקב בנו של אליהו לנדא וכתבה עליו תופיע באתר בעתיד.
לגבי שאר שאלותיך הדבר מצריך עיון.כרגע אינני יכול לענות עליהם.

הכוונה ליעקב אלעזר.
והוא כמובן יעקב בנו של אליהו לנדא וכתבה עליו תופיע באתר בעתיד.
לגבי שאר שאלותיך הדבר מצריך עיון.כרגע אינני יכול לענות עליהם.

הכוונה ליעקב אלעזר.
והוא כמובן יעקב בנו של אליהו לנדא וכתבה עליו תופיע באתר בעתיד.
לגבי שאר שאלותיך הדבר מצריך עיון.כרגע אינני יכול לענות עליהם.

הכוונה ליעקב אלעזר.
והוא כמובן יעקב בנו של אליהו לנדא וכתבה עליו תופיע באתר בעתיד.
לגבי שאר שאלותיך הדבר מצריך עיון.כרגע אינני יכול לענות עליהם.

לכבוד ד"ר עונואל סגל
הברכה והשלום
ברשותו של ידידנו מר אלי אשד הי"ו
השאלות ששאלת על המובא בסידור פתרונם כן הוא
א. בה"ש מלאצאן הוא בן הרב רבי שמואל בעל מחבר ספר אבן שלמה מלוקט מכתבי הגר"א נודע בספריו אמונה והשגחה ברק השחר ועוד.
ב. בהרב אליהו הוא מייצג ה, א.

ג. רנ"ח פאפע
הוא המוציא לאור והמבאר של סידור תפלת ישרים שיצא לאור בירושלים לערך תרס"ז לפ"קושמו המלא נתנאל חיים פאפע התפרסם גם ע"י מאמריו בכתבי עת בתקופה ההיא

יעקב אליעזר אולי נכון יותר לומר כי רבי אליעזר היה בנו של יעקב משה נכד הגר"א מווילנא כפי שמובא בכתב הגאון ר' שמואל מסלאנט ורבי יו"ט ליפמן היילפרין מביאליסטק הבאנו את מכתבו באחד המקומות

על ההבהרות. אגב לגבי אלעזר -אליעזר ,יש כאן בעיה כי בנו של יעקב לנדא מכונה במסמכים לפעמים כך ולפעמים כך .
כך שהבלבול הוא בהחלט מובן.
ואגב יש לי הצעה אליכם :אם אתם רוצים אני מוכן לפרסם כאן מאמר על פעילותכם במכון להוצאת כתבי הגר"א,
שלחו לי מאמר קצר כתוב בצורה פשוטה וברורה ומובנת גם לחילונים עם הצהרת המדיניות שלכם לגבי הוצאת כתבי הגר"א עם קטלוג של הפרסומים שלכם ומטרותיכם לעתיד ואני אפרסם אותו

לפני זמן מה פירסמה הסופרת כליל זיסאפל מאמר גדול על מסע השורשים שלה לעיר סלונים בביילורוסיה בעקבות משפחתה שהם צאצאיו של מייסד חסידות סלונים . זוהי שושלת חסידות שפעם הייתה בולטת מאוד בליטא ושכיום ידועה בעיקר בהתפלגותה לשתי שושלות שונות ושתי חסידויות שונות ומסוכסכות בינהן באופן תמידי ולעיתים אלים למדי .

אחת החסידויות נקראת כיום " חסידות סלונים" והשנייה נקראת" חסידות סלאנים " למען ידעו הכל מיהו מי .
זיסאפל חפרה במאמר את ההיסטוריה המעניינת של הישוב היהודי בעיר ותוך כדי הזכירה אגב אורחה אדם בשם יעקב משה שהיה ידוע כיריבו המר של אבי משפחתה מייסד השושלת החסידית של סלונים אך היא לא ידעה למסור פרטים נוספים בנושא.
אז הנה קצת יותר פרטים על היריב המר הנ"ל שהיה נכדו של הגאון מוילנה ושומר ומפיץ מורשתו הרשמי והמוסמך.

והוא במקרה גם סבו של אביה של סבתי.

במשך חמישים שנה דאג אביו של אלעזר לנדא , יעקב משה מהעיר סלונים להוצאה לאור של כתבי היד של סבו והפך למשמר ולמפיץ של מורשתו ופירסם תוך כדי כמה וכמה ספרים משלו על מסעות בני ישראל במדבר ולוח זמנים של שושלות מלכי ישראל ויהודה. .
ובמקביל ניהל מאבק עז כנגד מי שראה בהם כאויבי המורשת, הלא הם החסידים שצצו גם בעיר מגוריו סלונים .והוא ניהל מאבק חסר פשרות נגד מי שהפך להיות מייסד חסידות סלונים המפורסמת.
ראו
שומר המורשת של הגאון מוילנה

http://www.notes.co.il/eshed/52683.asp

לרגל חג הפסח ובמלאת 170 שנה בדיוק לעלייתו של סב- סבו של סבי הרב יוסף זונדל מסלנט "הפה השלישי של אליהו הגאון מוילנה " להלן כתבה על חייו.
הרב יוסף זונדל מסלנט ידוע הודות לכמה דברים :
כאב המייסד של תנועת המוסר הליטאית הנחשבת לתנועה הדתית -הרעיונית המעמיקה ביותר שקמה ביהדות החרדית במאות השנים האחרונות , שתלמידו ישראל סלנטר אירגן אותה בהשראתו ועל פי רעיונותיו..ויוסף זונדל מסלנט שימש בתנועה זאת כדמות המופת שאת מעשיו לומדים ומהם מסיקים מסקנות לגבי הדרך המוסרית שבה צריך האדם ללכת.

אנשי תנועת המוסר אולי לא יאהבו לשמוע את זה אבל מערכת היחסים בין יוסף זונדל מסלנט ובין תלמידו ישראל מסלנטר מזכירה יותר מכל דוגמה היסטורית אחרת את מערכת היחסים בין ישו הנוצרי ותלמידיו פטרוס ובעיקר פאולוס ,שעל סמך דמותו של ישו כפי שהבינו אותה יצרו תנועה ודת שלמה ,שככל הנראה שלא עלתה כלל על דעתו של ישו עצמו שלא השאיר אחריו שום ספר כתוב .כפי שקרה גם עם יוסף זונדל מסלנט שגם הוא לא חשב כלל ליצור תנועה שלמה מרעיונותיו.

מה שידוע פחות הוא שיוסף זונדל מסלנט היה מנהיג בכיר של הקהילה הפרושית בירושלים ומה שנחשף רק לאחרונה זה שהוא היגיע לשם כנציג הבכיר של האירגון החשאי "רוזני ארץ ישראל בוילנה " ( בני ציון ) .

אחריו חתנו הרב שמואל סלנט היה הרב הראשי המפורסם של האשכנזים בירושלים במשך כ70 שנה שיא עולמי של כל הזמנים באורך זמן מנהיגות שאין לו תקדים או המשך חוזר ובוודאי בעיר מסוכסכת ומלאה מאבקים פנימיים כמו ירושלים.

אני הנין של נינתו של הרב יוסף זונדל ובכתבה זאת אסקור כמה מסורות משפחתיות שיש אצלנו על חייו ולוקטו בידי סבי המורה והסופר יוסף זונדל וסרמן שנקרא על שמו והושפע ממנו מאוד וחיבר שני ספרים עליו ועל חתנו שמואל סלנט "שמואל בדורו " ו"מיקירי ירושלים " .

ואשווה אותם עם הממצאים החדשים של ד"ר אריה מורגנשטרן שגילה שפעילותו של יוסף זונדל כאחד מראשי הקהילה בירושלים הייתה מלאה בסכסוכים ומאבקים עקרוניים שונים עם שותפים להנהגה כמו הרב ישעיהו ברדקי בניגוד לכל מה שמתואר במסורת המשפחתית.

ראו
הפה השלישי של אליהו
http://www.notes.co.il/eshed/55073.asp

קרוב משפחה רחוק הכין שושלת של המשפחה שלנו, שמגיעה עד לאחיו של הגאון מווילנה, אברהם רגולר, ומשם עד שאול וואהל והמהר"מ, באתר
MyHeritage

הוכיח לאחרונה שהגאון מוילנה הוא צאצאו הישיר של שאול והאהל שהיה מלך ליום אחד בפולין לפחות לפי האגדה.
וראו על כך כאן
http://chfreedman.blogspot.com/search/label/Ancestry%20of%20the%20Vilna%20Gaon%20-%20Descent%20from%20King%20David
וזה הופך את צאצאיו בין השאר לקרובי משפחה של דודו טופז שגם הוא צאצא של שאול וואהל
וראו כאן
http://www.notes.co.il/eshed/12473.asp

והמחקר שלו מוכיח שהגאון מוילנה הוא צאצא ישיר של רש"י מהמאה ה-11 בצרפת.

כמובן שבניגוד למה שנרמז במאמר של פרידמן אין שום הוכחה שהיא שהגאון מוילנה הוא כביכול צאצא של דוד המלך,אלו הן בדיות היסטוריות שמוצאן במסמך שושלת מזוייף מהמאה ה-17 כפי שפרידמן יודע בעצמו.
אבל כנראה שהמחקר מראה בכיוון שהגאון הוא אולי צאצא של יהודי בשם יצחק שחי במאה השמינית לספירה והשתתף במשלחת מטעם המלך קרל הגדול לבגדד והביא משם לאירופה פיל.

תגלית מרעישה בתחום הגנאלוגיה לפחות עבור צאצאי משפחת הגאון מוילנה וגם צאצאי משפחת ריבלין שחוגגים השנה 200 שנה לעלייתם כולנו צאצאים של אותו האדם מהמאה ה-16 ,החבר יוסף.

וכעת דור נוסף נחשף במשפחה ופרטים נושפים נחשפו על איש המסתורין שנחשב עד כה למייסד המשפחה ,אבל בו בזמן הפרטים החדשים שנחשפו עליו רק מעמיקים את המסתורין סביבו עוד יותר.
ראו
מה קרה לחבר יוסף
http://www.notes.co.il/eshed/56005.asp

יש אנשים שמשאירים את חותמם על העולם בספרים ,ביוזמות שונות ,במבצעים . עליהם כותבים ואותם זוכרים.

ויש אנשים (והם הרוב המוחלט ) שחיו פעלו ,סבלו ושמחו ומתו ונשכחו כאילו לא היו מעולם.

.אלא אם כן כעבור זמן קם מישהו שמתעניין בחייהם ובקיומם ומנציח אותם ובכך מקים את זכרם שוב ( לזמן מה לפחות ) לתחייה.

: אישה מהסוג השני הייתה דודתה של סבתי ,רחל, אחותו החורגת של הרב אליהו לנדא "גואל התנ"ך " אחותו מאותה האם בתיה בריינה אך מאב אחר

.רחל נפטרה ללא ילדים וכל מה שנשאר אחריה היה מאמר הספד מצמרר של אחיה בכתב העת "גנזי ירושלים ". מאז היא נשכחה גם בידי צאצאי משפחתה..

לי נודע על עצם קיומה רק לאחר שמצאתי במקרה מאמר זה ,בכתב עת מצהיב מזוקן.ושאר בני משפחתי לא שמעו את שמעה מעולם. .

ומן הסתם רחל הייתה ממשיכה להתקיים רק כהערת שוליים בסיפורו של אחיה .

היא חיה.היא מתה.והיא נשכחה זהו . .

עד שבאו בתיה ומיכה כרמון שבסגרת חקירותיהם על תולדות משפחתם ניתקלו באיזכור של רחל במאמר באתר זה , עקבו אחריה וחשפו את סיפורה ואת סיפור משפחתה. של רחל רלב"ג

מיכה כרמון הוא מורה מזה שנים רבות שפרש לגימלאות.

בתיה היא עובדת משרד הפנים.שניהם עוסקים כעת בחקר תולדות משפחותיהם שהתברר שהן קשורות גם למשפחתו של בעל האתר..

ולהלן מחקרם על חייה של רחל רלב"ג ועל משפחתה
ראו
רחל אחותו של הגואל
http://www.notes.co.il/eshed/57197.asp

מצאתי בחוברת מגנזי ירושלים חוברת כב, מכתב מבעל העונג יו"ט לרבי אליעזר לאנדא, ובעקבות התוארים אשר נכתב לו ראיתי את הצורך להעתיקם, הכותר על המחלוקת בירוןשלים
אורך ימים ושנות חיים לכבוד ידיד נפשי הרבהגאון המפורסם הגביר המהולל מוהר"ר אליעזר לאנדא נ"י וכל אשר לו שוי"ר
אחדשה"ט
המכתב הוא מיום ב' תמוז הכת"ר לפ"ק ביאליסטאק
רפאל יו"ט ליפמאן היילפערן

"פה נקבר איש מצויין בשערי ציון רב פעלים מקבצאל
אשר קיבץ וריבץ
פועלים לתורה הרב
כו' מו"ה אליעזר בן הגאון
מו"ה ( מורה הדור ) יעקב משה זצוק"ל ( זכר צדיק וקדוש לברכה )
מסלונים נכד
גאון ישראל הגר"א
מוילנה זצוק"ל
גלב"ע יום ב הטגא
אדר ש' תרלד ( 1874)
תנצבה

גלב"ע, צריך להיות נבל"ע נלקח לבית עולמו
הטגא, אין לו מילים
מו"ה, היינו מורינו הרב

לכבוד אלי
כל פעם שאני מוצא משהו ממשפחתך אני בדרך כלל שולח לך מיד בכדי שלא אשכח מקומו ואתה בתקוה תעשה את השימוש הנכון מהידע.

מתאתי בחוברת הנקרא בתי מדרשות ורטייהמר כנראה נדפס שוב במהדורא חדשה אך העתיק משנת תרנ"ז ירושלם ת"ו בעמוד 6-
מדרש שה"ש כת"י …נעתקו מתוך מדרש שה"ש כת"י על ידי הרב מו"ה אליעזר לאנדא ז"ל נכד הגר"א מווילנא ז"ל, …ונראה שבא לידו הכת"י הזה בירושה מזקנו הגר"א מווילנא ז"ל שאמרו עליו שהיה לו מדרשים רבים בכ"י וברשות בן הרב הנ"ל הוא האברך המופלג מו"ה אלי' לאנדא נ"י העתקתי אותם מגליון המדרש שלו ששם העתיקם אביו ז"ל ע"כ.

היה היה במאה ה19 אדם בשם אברהם וולפנזון. והוא אביו של זאב וולפנזון ואני הנין של נינו .
אותו אברהם וולפנזון היה אחד מראשי עליית תלמידי הגאון מוילנה לארץ ישראל לפני 200 שנה .
זה בכל אופן על פי המסורת המשפחתית כפי שנכתבה בידי ד"ר ישראל בן זאב על פי האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר על פי הויקיפדיה .
אלא שלאחרונה נפתחה מחדש השאלה בידי חוקר תולדות ארץ הד"ר אריה מורגנשטרן : מי היה אותו אברהם וולפנזון ?
האם הוא היגיע לארץ ב1810 ביחד עם בן דודו המפורסם הרב ישראל משקלוב מנהיג העלייה הפרושית של תלמידי הגאון מוילנה לארץ ישראל והיה מנהיג נערץ של הקהילה בצפת?
או שמה הוא היגיע לארץ רק ב1835 והתגלה כטיפוס נכלולי שניסה להונות את אשת דודנו ישראל משקלוב ?
ואולי אף גרוע מכך ?
דיון שלם בשאלה זאת התנהל בכתבה באתר זה בשם "התעלומה המסתורית של אברהם וולפנזון ".
וכעת נכנס לעובי הקורה צאצאו של אברהם וולפנזון "הד"ר עמנואל סגל והוא מנסה להחזיר את כבודו האבוד של אברהם הדיין להראות שאחרי הכל הדןקטור מורגנשטרן טועה ומטעה והמסורת המשפחתית צודקת ואברהם וולפנזון לא היה גנב ונוכל וגרוע מכך ,אלא
,אלא אדם שכל שושלת משפחתית יכולה להתגאות בו .
ראו
הכבוד האבוד של אברהם הדיין וולפנזון
http://www.notes.co.il/eshed/58097.asp

שושלת צאצאי רבי אברהם דיין מראשוני הישוב האשכנזי
הוכן בידי יוסף זונדל וסרמן עם תוספות מאת עמנואל סגל ואלי אשד

השושלת
הדור הראשון
מנחם מנדל
אב"ד ( אב בית דין ) ור"מ ( ראש ישיבה ) כל מדינת רוסייא יע"א .
שם אישתו ברכה
הדור השני
רבי משה ברכה.
הדור השלישי
רבי עזריאל משקלוב
האיש שעמד בראש העלייה האשכנזית הראשונה לארץ ישראל בשנת תק"ל ( 1770) או תקל"ב ( 1772)
הדור הרביעי
זאב משקלוב
אחיו שמואל משקלוב ,אישתו מלכה
הדור החמישי
הרב ישראל משקלוב בנו של שמואל,מנהיג עליית תלמידי הגר"א בראשית המאה ה-19.

אברהם הדיין וולפנזון,בנו של זאב

אישתו של אברהם בתיה בריינה
הדור השישי
זאב וולפנזון ממנהיגי הישוב בירושלים במאה ה-19.
אשתו בעבא רבקה ( שם אישה נוספת זלדה ? )

א 1. רבי אברהם דיין משקלוב
אשתו בתיה בריינה עלה בשנת תק"ע.

ערך בויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%9F
מאמר על אברהם וולפנזון
http://www.notes.co.il/eshed/41273.asp

עוד מאמר על אברהם וולפנזון

http://www.notes.co.il/eshed/43933.asp

ב 2. ר' זאב ולפינזון (ר' וולוויל באביס)
אשתו באבע רבקה (שנצלה מצפת)
על זאב וולפנזון
http://www.notes.co.il/eshed/43182.asp
ערך בויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%9F
1
3. טויבא פייגה אשת ר' שניאור זלמן שניאורסון 1
4. יהושע ולפינזון אשתו.מהרוקחים הראשונים בירושלים. 1
5. מלכה אסתר ולפינזון אשת הר' יעקב גולדמן 1
ג 6. בן ציון ולפינזון אשתו בריינה בת הרב יעקב תאומים 2
7. בתיה בריינה באשה אשת הר"ר אלעזר לנדא בה"ר יעקב משה מסלונים בהר"ר אברהם בן הגר"א מוילנא זצ"ל
מאמר עליה ועל בעלה
http://www.notes.co.il/eshed/44795.asp

2
8. אברהם זאב ולפינזון 4
9. משה ולפינזון אשתו (בדרום אפריקה) 4
10. יהודה ולפינזון בדרום אפריקה 4
11. מאיר ולפינזון בדרום אפריקה 4
12. מרדכי ולפינזון בפתח תקוה 4
13. גדליה ולפינזון בדרום אפריקה 4
14. מינדל אשת חיים יוסף ביאלה 4
15. טובה אשת נתן איצקוביץ 4
16. שיינדל אשת נתן קריסטל 4
17. ברכה אשת נחמי' ריכטר 4
18. אשר גולדמן 5
19. שלמה פזי (גולדמן) 5
20. יונה (טייבל) אשת פרוש 5
21. נחמה אשת דוד גנגס 5
22. רבקה ינטע אשת מתתיהו סולצקי 5
23. צבי גולדמן 5
24. שמשון גולדמן 5
25. שלום גולדמן 5
ד 26. מנחם ולפינזון אשתו שרה רבקה בת יהודה לייב הכהן 6
27. שרה אשת אלטר הכהן 6
28. באשה אשת משה מאזה 6
29. ? 6
30. הרב אליהו לנדא אשתו אסתר זלברמן
מאמר על אליהו לנדא
http://www.notes.co.il/eshed/50217.asp
7
ה 31. ד"ר ישראל בן-זאב (ולפינזון) אשתו שושנה דינוביץ 26
32. ולפינזון 26
33. ולפינזון
34. שמואל מאזה 28
35. יעקב אלעזר לנדא אשתו שרה 30
36. חנה טריינה לנדא אשת יוסף זונדל .וסרמן 30
ו 37. עפרה 31
38. רות 31
39. תלמה 31
40. צבי אשד אשתו רחל בלנק בת המנהיג הציוני אליהו בלנק
מאמר על צבי אשד
http://www.notes.co.il/eshed/4479.asp
36
41. משה אשד ממגלי דרך בורמה אשתו מאירה שנלר
מאמר על משה אשד
http://www.notes.co.il/eshed/39529.asp
36
42. נחמיה אשד אשתו רבקה ארביט 36
43. שמואל אשד 36
44. בתיה אשת עזריאל סלמון 36
45. צפורה אשת יהושע פרימור (פורמן) 36
ז 46. זוהר אשד 40
47. רונית אשד
אלי אשד בלש תרבות
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%93
40
48. עינת אשד 41
49. יובל אשד 41
50. מרים וסרמן 42
51. אלישבע וסרמן 42
52. חגית סלומון 44
53. עדי סלומון 44
54. איל פרימור 45
55. סיגל פרימור 45

וצאצאי הדור הנוכחי

ילדיו של צבי אשד

1זוהר יצחק
2. רונית אשד
3. אלי אשד

ילדיהם של רונית אשד ויאיר שרון
חן שרון
לירון שרון
גל שרון
אורן שרון
אוהד שרון

צאצאיו של מוסא אשד
עינת אשד נשואה לישראל חרמץ ( נישואים שניים ) שם בעלה הראשון יוסף פורמן ( 186)
ילדים
הדס גולן ( שם נישואין )
שקד פורמן

יובל אשד נשוי לליאור
ילדים
עומרי
תומר

נועם אשד נשוי למיכל

ילדיהם של נועם ומיכל אשד
גל אשד
עומר אשד

בניהם של נחמיה ורבקה
מרים בעלה יהודה ורשואר
אלישבע-טובה הבעל אברהם הכהן וולמן

עזריאל ( נפטר בילדותו )

ילדיה
שולמית-תמר
אלכסנדר זיסמן אברהם
נתנאל –ישראל
שרי- איתה

ביתו השניה של נחמיה אשד
אלישבע-טובה הבעל אברהם הכהן וולמן
ילדיה
אפרת נשואה לאושרי מימון

הודיה

יוסף זונדל
הושעיה
רעננה
אוריאל ( זוג תאומים )
ילדיה של אפרת מימון
יהודה-מנחם
ימימה

בתיה נשואה לעזריאל סלומון
ילדים
חגית –אסתר אשד
עדי –דוד אשד
בנו של עדי

ערן

ציפורה- רחל מורת דרך מומלחת לתולדות תל אביב נשואה ליהושע פרימור
ילדים
1. אייל אליהו פרימור
ילדיו של אייל וסמדר-אסתר
תום
דנה
נועם

2. סיגל רבקה פרימור –פסלת בעלה אודי אלוני בנה של שולמית אלוני
ביתה של סיגל
יולי אלוני

בנה השלישי של ציפורה פרימור

3. עמית יאיר פרימור נשוי לננסי

שושלת וולפנזון רשימת עמנואל סגל
צאצאי "אברהם- דיין"

דור 1: אברהם וולפנזון "אברהם דיין":
2. פייגה-טויבה 2. זאב-וולף וולפנזון "ועלועל באבעס" 2. אסתר-מלכה גולדמן 2. יהושוע וולפנזון.

דור 2: פייגה-טויבה שניאורסון:
נישאה לשניאור-זלמן שניאורסון אביו נחום-יוסף, אימו שרה-רבקה נכדת בעל ה"תניה". לא ידועים לי פרטים נוספים.

דור 2: זאב-וואלף וולפנזון "ועלוועל באבעס": היו לו 11 ילדים, מתו בחיו. נשארו:
3. בתיה-בריינא לנדא. 3. בן-ציון וולפנזון.

דור 2. אסתר-מלכה גולדמן:
4. נפתלי סלצקי: נכד של אסתר-מלכה גולדמן אזורי חן, תל-אביב. 03-699-1130.
בתו: 5. מתניה סלצקי: 03-649-4548. לא ידועים לי פרטים נוספים.

דור 2: יהושוע וולפנזון: רוקח הראשון בירושלים שלמד לימודים גבוהים ברוקחות.
3. מרדכי (מכס) וולפנזון היה מזכיר העיר פתח-תקווה. השאיר 6 ילדים רובם אינם בארץ.
לא ידועים לי פרטים נוספים. מורגנשטרן יודע עליהם.

דור 3: בתיה-בריינא לנדא:
( רשימה נמצאת למעלה )

דור 3: בן-ציון וולפנזון:
4. פועה-רחל בורשטיין (פייקא). 4. שרה לווינסון. 4. בתיה מזא"ה (בשקה). 4. מנחם וולפנזון.

דור 3: מרדכי (מכס) וולפנזון: היה מזכיר העיר פתח-תקווה.

דור 4: נפתלי סלצקי:
נכד של אסתר-מלכה גולדמן אזורי חן, תל-אביב. 03-699-1130.
בתו: 5. מתניה סלצקי: 03-649-4548. לא ידועים לי פרטים נוספים.

דור 4: פועה-רחל בורשטיין (פייקא). (בעלה אפרים-יצחק-אלתר, מת מצמא כחייל טורקי הושלח דרך חלון הרכבת)
5. חייה-קיילא צ'צ'יק 5. טויבּה-שפרה סגל (טייבּל). 5. רבקה 5. חיים בורשטיין 5. אסתר רוחלנקו בעלה דוד (חשוכי ילדים).

דור 4: שרה לווינסון. (בעלה אלתר. בירושלים הכרתי נכדה ששמה היה שרה, היא ירדה לארה"ב. לא ידוע לי יותר).

דור 4: בתיה מזא"ה (בּשקֶה): בעלה משה.
5. פייגה זוסמן. 5. מלכה גלצר.

דור 4. מנחם וולפנזון.
5. גנשקה. 5. ד"ר ישראל בן-זאב. 5. מיכל וולפנזון.
דור 5. גנשקה אייזלמן
עירון דיבון מצאצאיה. הוא יודע יותר.

דור 5. ד"ר ישראל בן-זאב.
6. עפרה. בעלה זליג. 6. רות אטינגר. Ettinger. 1955 S.Kearney Way, Denver'CO 80224. 6. חיה.

דור 5. מיכל וולפנזון.
6. Pauline Rozner. 6. Sima. Chicago, USA.
שלחתי לארה"ב לקבלת פרטים נוספים בסוף המסמך. הם מעוניינים לבוא.

דור 5. חייה-קיילא צ'צ'יק: בעלה יצחק.
6. שושנה פריברג: בעלה אברהם. 6. ברוריה. 6. רחל-פועה. 6. אפרים-יצחק צ'צ'יק (פרויצ'יק) 6. שרה.

דור 5. טויבּה-שפרה סגל (טייבּל): בעלה יוסף.
6. פועה-רחל פיירניקש. 6. לאה ברידא. 6. יצחק סגל. 6. עמנואל סגל.

דור 5. רבקה (מיכל וולפנזון, שמואל איזאקסון):
6. Pauline (פועה-רחל) וולפנזון. 6. Fred (אפרים-יצחק) Isaacson.

דור 5. חיים בורשטיין. אשתו חנה.
6. יצחק בורשטיין. שרה וינר.

דור 5. פייגה זוסמן. בעלה צבי.
6. בנימין זוסמן. 6. זאב. ז"ל. 6. יהודה-לייב. 6. ברוריה. 6. יעקב. 6. אברהם-מאיר.

דור 5. מלכה גלצר. בעלה דוד.
6. בלה מיטלמן. 6. בריינדה הרשלר. 6. חנה דוינסקי. 6. רחל שטרסברג. 6. ציפורה כהן. 6. נחמה זייציק. מרדכי גלצר ז"ל.

דור 6. פועה-רחל פיירניקש ז"ל. בעלה חיים. צה"ל 103, קיראון, קריית-אונו 55451. 03-535-6754.
7. שרגא אופיר. 7. סימה זיסמן.

דור 6. לאה ברידא ז"ל. בעלה משה. בר-כוכבא 3א, תל-אביב 63426. 03-629-4920.
7. עודד ברידא. 7. אורנה בומפלק.

דור 6. יצחק סגל. אשתו רות. התיכון 42, חיפה 32292. 04-822-1005. ttg2@bezeqint.net.
7. אליצור סגל. 7. רונית סגל.

דור 6. עמנואל סגל. אשתו לאה. התותחנים 4א, כפר-סבא 44537. 09-765-6095. emanus@bezeqint.net.
7. אריאל סגל. 7. סמדר ברגר. 7. שירה סגל. 7. רוחמה סיני.

דור 6. Pauline Rozner (פועה-רחל).
7. Joel Rozner (יואל). 7. Shelley Gaynor. ראה בסוף באנגלית.

דור 6. Fred Isaacson (אפרים-יצחק). אשתו פרידה.
7. Philip Isaacson (פייבל).

דור 6. יצחק בורשטיין. אשתו סופי. המעגל 10, קריית-אונו 55402. 03-635-8558 יצחק: 050-623-5058.
7. פזית ליבני. בעלה עפר 7. טלי ליעם. בעלה דוד. 7. מיה-אסתר.

דור 6. שרה וינר. בעלה שלמה. חיים-כהן 15, פתח-תקווה 49553. 03-922-7002.
7. חיה-לאה. 7. רונית. 7. מיכל.

דור 6. בריינדה הרשלר. חזנוביץ 3, ירושלים. 02-624-4611.
7. מיכל קורנברג. יחזקאל 44, ירושלים. 7. מרדכי הרשלר. ירושלים. 7. מאיר-צבי הרשלר. חזנוביץ 3, ירושלים. 02-624-4611. 7. פרידה ויינגרטן. חזון-איש, רמת שלמה, ירושלים. 7. אליהו הרשלר. רמות ג.

דור 6. ביילה מיטלמן. לסין 11, תל-אביב. 03-695-3562.
7. שרה מיטלמן. ביאליק 7, ירושלים. 02-652-0108. 7. משה מיטלמן. מיכלין 10, בית-וגן, ירושלים. 02-642-1751, 052-260-1730. 7. אהרון מיטלמן. מתיתיהו 37, בני-ברק. 03-677-0893.

דור 6. חנה דוינסקי. 02-624-5712.

דור 6. רחל שטרסברג (יוסף).הפסגה 47, בית-וגן, ירושלים. 02-641-5758.
7. מרדכי שטרסברג. פרדס חנה. 7. שלמה שטרסברג. רמת-הגולן, חיספין. 7. צבי שטרסברג. רחמלביץ 160, ירושלים. 7. מיכל דובדבני. חן-הצפון 4, פתח-תקווה.

דור 6. ציפורה כהן. לונדון.

דור 6. נחמה זייציק (ליפא). ראשית-חכמה 29, ירושלים. 02-538-4413.
7. בן־ציון-מנחם זייציק (בת־שבע, לבית טרכטינגוט). נישואין:יום ה, כה שבט, תשסט (19.2.2009).

דור 6. מרדכי גלצר.

My best cousin in America

Next year it will be 200 years for the Aliyah of our ancestor "Avraham dayan". We organize a world meeting of all his descendants. The meeting will be held in Israel next year. We need the names and addresses of his descendants. You are a "Bath-Mitzva Girl", a big girl. So, your task is to gather the information about his descendants in America.

Please check and complete the following.

Riva Burshtein: Born: 1905. Mazkereth Mosheh neighborhood, Jerusalem. Left Eretz-Israel: 15.3.1923 by the ship Adriatic (2) from Haifa. Arrived Chicago 10.4.1923. Married to Michal Wolfenson: 22.6.1923.
Died 1985 ?

Michal Wolfunson (Paulin's father, first cosine of Riva. His father Menakhem and Riva's mother Puah-Rakhel were brother and sister. Their father was Ben-Tziyon Wolfunson, which was a grand son of Avraham dayan) Born? Died? Date of marriage his 2nd wife, her name? Born? Died?

Children: Sima?
Addresses: ? Tel?

Grandchildren ? (One of them was a friend of Philip).
Addresses: ? Tel?

Pauline Rozner: Born: Saturday 13.6.1925 (כא סיוון תרפה). Married 27.11._____Her husband Leonard: Born? Died? Thursday 10.2.1983 (כז שבט תשמג).

Joel Rozner: Born 7.10.1947. Married: 24.8.1969. His wife: Mary-Anne (Miriam). Born?
Address: 4100 Central Blvd, Delavan, Wisconsin 53115. USA. Tel: 00-1- 262 – 740 – 0863. graphicimage@charter.net .

Michael Rozner: Born: 30.11.1972 Married: 19.10.2002. His wife Darci-Micki Evins. Born?
Address: ? Tel ? mrdrozer@comcast.net .
Son: Ryan (Rannan) born 24.2.2006.

Becky ? : Born: ? Married: ? Her husband Jeffery: Born?
Children ?
Address: 1616 W. Germann Road Apt. 1004, Chandler' Arizona 85286. USA. Tel?

Michelle-Shelley Gaynor: Born: Fryday 12.6.1953 (יום ו כט סיוון תשיג) Merried: Sunday 12.11.1995 (יט חשוון תשנו(. Her husband Reuven-Robert-Stuart: Born: Thursday 9.6.1957 (יד סיוון תשיז).
Address: 3114 W. Birchwood. Chicago, IL. 60645, USA. Tel: 00-1-773-844-1487. Robert.gaynor1@comcast.net .

Leah-Chaya Gaynor: Born 30.11.1996.

(Samuel Isaacson: Born? Married? Died?)

Fred Isaacson: Born? Married? Died? His wife: Frida (Cohen). Born? Died?

Philip-Shraga Isaacson: Born ? Married 22.3.1990. His wife Joyce: Born?
Address: ? Tel?
Children: Ephrayim: Born ?
והגנאלוג בנימין מפתח תקווה מוסיף
את שניאור זלמן שניאורסון, שהיה נשוי לטויבא פייגא, מכיוון שעמנואל הוסיף את שמות הוריו, הצלחתי לזהותו ב'ספר הצאצאים' של בעל התניא. כפי הנראה שם, לטויבא פייגא לא היו צאצאים, והוא נשא אשה שניה, וממנה צאצאיו. אבל נוסף משם בן אחיו של שניאור זלמן, בשם משה שניאורסון שנשא את בתו של ר' ועלועל בובעס.
ראה בספר הצאצאים של הרב שניאור זלמן מלאדי עמ' 165, 207, 270, 317. הספר נמצא באתר היברו בוקס.

את בריינדה הרשלר שנזכרת ברשימה של עמנואל, אני הכרתי, היא כבר נפטרה, יש לי קשר עם חלק מצאצאיה. בנה מאיר צבי, נשאר לגור בדירתה. אחותה חנה דוינסקי, גרה גם היא באותה בנין. וגם חלק מצאצאיה אני מכיר. פשוט, סבא שלי גם גר באותו בנין..
האח שלהם, מרדכי [דב] גלצר, נהרג מיריות חיילים ירדנים, בסנהדריה, ב1956, יצא לזכרו ספר זכרון 'הדם הקדוש', הספר נמצא ב'אוצר החכמה'.

מדוווח שהמכתב של אלעזר לנדא שמובא בסוף המאמר שבו הוא מספר על הגעתו לירושלים נמכר לאחרונה במכירה פומבית בסכום הקרוב ל-2000 דולאר.
לדעת מר הרצוג המכתב הוא חשוב בין היתר מאחר שזהו התיאור המוקדם ביותר הידוע לנו ממקור יהודי מסורתי על החפירות הארכיאולוגיות שהניו אז בבשנות השישים של המאה ה-19 בירושלים ועל ההשפעה שהייתה להם על יהודים .
נדיר מאוד כידוע למצוא במקורות של ועל התקופה התיחסויות לחפירות הארכיאולוגיות שבוצעו אז בירושלים ,אם כי כמובן היהודים היו מודעים להם היטב.

מדוווח שהמכתב של אלעזר לנדא שמובא בסוף המאמר שבו הוא מספר על הגעתו לירושלים נמכר לאחרונה במכירה פומבית בסכום הקרוב ל-2000 דולאר.
לדעת מר הרצוג המכתב הוא חשוב בין היתר מאחר שזהו התיאור המוקדם ביותר הידוע לנו ממקור יהודי מסורתי על החפירות הארכיאולוגיות שהניו אז בבשנות השישים של המאה ה-19 בירושלים ועל ההשפעה שהייתה להם על יהודים .
נדיר מאוד כידוע למצוא במקורות של ועל התקופה התיחסויות לחפירות הארכיאולוגיות שבוצעו אז בירושלים ,אם כי כמובן היהודים היו מודעים להם היטב.

לכל צאצאי משפחה וולפנזון ( בן -זאב ) והמשפחות הקשורות אליהם במדינת ישראל ובחו"ל שלום,

לתשומת ליבכם
אנחנו מתכננים אירוע של כינוס משפחת וולפנזון בירושלים אולי ליום השלישי באוגוסט 2010 בירושלים לרגל אירוע חניכת השחזור של בית הכנסת "החורבה" בית הכנסת שנבנה בידי אבי המשפחה זאב וולפנזון ונשרף במלחמת העצמאות .
בית כנסת זה נחשב לאחד מבתי הכנסת החשובים בתולדות העם היהודי ,ולבניין החשוב ביותר שנבנה בירושלים מאז מסגד אל אקצה. .
בני משפחת וולפנזון נמצאים בארץ ישראל כבר מזה 240 שנה. עוד משנת 1772 כאשר עלה אבי המשפחה ,עזריאל משקלוב לארץ ישראל בראש קבוצה שלמה בניסיון ראשון מסוגו לקיים עלייה אשכנזית לארץ ישראל
כמה שנים לאחר מכן עלה לארץ ישראל אברהם וולפנזון והיה בין מחדשי הישוב הפרושי בארץ ישראל.
ובמשך 240 השנים האלו לא פסקו בני משפחת וולפנזון אפילו לרגע ליסד ליזום ולפעול בחזיתות שונות של הישוב ושל המדינה
בני משפחת וולפנזון הקימו בעיר שקלוב בראשית המאה ה-19. את אירגון העלייה "חזון ציון " שאירגן וניהל במשך שנים את העלייות הראשונות של יהודים מעריצי הגר"א לארץ ישראל.
בני המשפחה היו בין המנהיגים של הישוב היהודי בערים צפת וירושלים במשך עשרות רבות של שנים ונטלו חלק בניהול הישוב בנסיעות דיפלומטיות בחו"ל למען הישוב.
בני המשפחה תרמו תרומה ענקית לתחום הרפואה והיו בין האחראים ליסודו של בית החולים היהודי הראשון בירושלים "ביקור חולים" .

בני משפחת וולפנזון הקימו את בית המרקחת היהודי הראשון בארץ ישראל.
בני המשפחה היו האחראיים לבנייתו של בית הכנסת המפורסם ביותר של ירושלים ושל העולם היהודי כולו בית הכנסת "בית יעקב" בירושלים בית כנסת שנחרב במלחמת העצמאות וכיום משוחזר מחדש בדיוק בצורה שבה נבנה בידי בני משפחת וולפנזון לפני כ160 שנה
.
בני משפחת וולפנזון היו הבעלים של תחנת הרוח המפורסמת שהוקמה בידי משה מונטיפיורי בירושלים שהפכה לאחד מסמליה של ירושלים והפעילו אותה כל תקופת קיומה למרות איומים וניסיונות שונים להרוס את התחנה גם באמצעי כישוף שונים של מתחרים ערביים.
". .
בני משפחת וולפנזון עמדו בראש האירגון החשאי של הלוחמים בפשע "הגברדיה היהודית " בירושלים של המאה ה-19.

בני המשפחה היו ראשונים שהביאו מנורות נפט לישוב היהודי

בני המשפחה היו חלוצים בתחום הדפוס בארץ ישראל וכללו את המגיה הראשון הידוע בשמו בארץ ישראל ויסדו כאן בתי דפוס על פי שיטות חדשות שלא היו מוכרות עד אז בארץ והכניסו את השימוש ב"אמהות " (מטריצות ) לבתי הדפוס .
בני המשפחה היו הראשונים שהדפיסו ספר תנ"ך מוגה ומודפס כולו בידי יהודים בעברית בארץ ישראל .
בני משפחת וולפנזון הקימו את בית החינוך לעיוורים הראשון בארץ ישראל.
בני משפחת וולפנזון הקימו את אירגון "בני הישוב " שהוציא לאור את האנציקלופדיה המפורסמת לחלוצי הישוב ובוניו של דוד תדהר שהיא מקור המידע העיקרי כיום לאלפי אנשים מתקופת הישוב.
איש ממשפחת וולפנזון היה ממגלי "דרך בורמה "שהביאה להצלתה של ירושלים מכיבוש במלחמת העצמאות.

וזוהי רשימה חלקית ביותר של השגי בני המשפחה ב240 שנות ישיבתם בארץ ישראל
.
אנחנו חושבים לעשות מפגש של הרצאות על תולדות המשפחה .ואולי גם בהתאם להיענות סיורים באתרים הקשורים לתולדות המשפחה בירושלים :אתרים כמו
בית הכנסת "החורבה" שנבנה בידי זאב וולפנזון שהושמד במלחמת העצמאות וששוחזר לאחרונה בדיוק בצורה שבה בנה אותו זאב וולפנזון.
תחנת הרוח של משה מונטיפיורי ליד שכונת "ימין משה " שהוחזקה ונוהלה במשך כל שנות קיומה כמקום פעיל בידי זאב וולפנזון ואישתו רבקה.

ביתו של זאב וולפנזון בחצר רייסין ברובע היהודי בירושלים ( הכניסה היא מרחוב שייח הקירמי )שכלל בעבר תחנת קמח תת קרקעית הנמצאת באולם מרתף גדול שתקרתו בנויה קשתות ואולי הוא אולם עוד מימי הצלבנים .
( שם לפי מסורת יצאו לפעילויותיהם אנשי האירגון החשאי, " הגוורדיה היהודית " שבראשו עמד וולפנזון )
הבניין שבו עמד בית המרקחת הראשון בירושלים של יהושע וולפנזון.
אנחנו מתכננים אירוע מרכזי ,אחר צהריים של הרצאות על תולדות משפחת וולפנזון ומשפחות מקורבות שבו ישתתפו :
חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן
ד"ר עמנואל סגל
אלי אשד
ואחרים
אנחנו מתכננים שני סיורים יומיים בעקבות תולדות המשפחה. אחד מיפו ותל אביב לירושלים :שיכלול סיורים באתרים כמו שכונת מונטיפיורי בתל אביב שהוקמה בידי צאצאי המשפחה ,

בית כנסת הגר"א ברחוב הירקון העובר כעת שיחזור משלו שנבנה בידי נכדו של זאב וולפנזון ומקומות אחרים.
וסיור שני מירושלים לצפת על מנת לחוות את העיר כפי שהייתה לפני

רעידת האדמה הגדולה בתקופה שבה חיו בעיר אבות משפחת וולפנזון.

אם יש לכם מידע לחלוק ורעיונות להציע לגבי האירוע אתם מוזמני לחלוק אותם עימנו.
על מנת לכסות את ההוצאות אנחנו גובים מאה שקל לכל משתתף ביום ההרצאות. מחיר הסיורים יקבע לפי מספר הנרשמים.
בני משפחה מעוניינים כיכולים להירשם ולקבל דיור במלון בירושלים במחירים נמוכים במיוחד.

אתם מוזמנים להפיץ זאת בין מקורביכם וקרוביכם.

,כדי לקבל פרטים נוספים יש ליצור קשר עם אלי אשד
.

elieshe@zahan.net.il

כל מי שמעוניין להשתתף באירוע מתבקש ליצור קשר כבר בימים הקרובים עם נועם אשד מסוכנות הנסיעות CTO ולהירשם דרכו .
אי מייל של נועם אשד
noam@ctotours.com

טלפון של CTO
03-5225253
.נשמח לקבל כל עזרה ותמיכה באירגון האירוע.

ראו על כך עוד
http://www.notes.co.il/eshed/63986.asp

במסגרת הכנס של בני משפחת וולפנזון
יושמעו הרצאות של

ד"ר אריה מורגנשטרן על בניית בית הכנסת "החורבה " בידי זאב וולפנזון .
הרצאה של ד"ר עמנואל סגל על חייו של אברהם "הדיין "
והרצאה של אלי אשד על הגברדיה היהודית

כן יתקיים עימות בין חוקר תולדות ארץ ישראל ד"ר אריה מורגנשטרן ובין חוקר תולדות משפחת וולפנזון הד"ר עמנואל סגל ,שבמהלכו יציגו שני האישים את הדעות השונות והמנוגדות לגבי חייו ואישיותו של אח דמאבות משפחת וולפנזון בארץ ישראל אברהם "הדיין " וולפנזון
.האם היה אברהם וולפנזון גיבור וצדיק ?
או שמה היה נוכל ערמומי ?
ואולי משהו באמצע .
במהלך העימות שאותו ינחה אלי אשד יקבל כל צד כמה דקות על מנת להרצות את טענותיו השונות בנושא זה ולאחר מכן אפשרות להגיב על טענות הצד השני .

אלי היקר,
נתקלתי שוב במאמר זה.
רציתי רק להגיד לך כי המלה באבא ברוסית הינה תכופות כינוי לסבתא.
לסבתי קראו: באבא בלה.
ומאחר והתברר לי באמצעות ג'ני כי גם אני נמנית על משפחת הגר"א – תבוא על הברכה קרובי היקר, על כל פועלך.
בלה

[…] –אלעזר לנדא ( 1812-1874) נולד בסלונים ביולורוסיה נפטר בירושלים . רב בעיר סלונים .מורה בישיבה "עץ חיים " בירושלים. אישתו השנייה בתיה בריינה בת זאב וולפנזון […]

[…] –אלעזר לנדא ( 1812-1874) נולד בסלונים ביולורוסיה נפטר בירושלים . רב בעיר סלונים .מורה בישיבה "עץ חיים " בירושלים. אישתו השנייה בתיה בריינה בת זאב וולפנזון […]

ביומן המסע של ר' אלעזר לנדא מופיע פרשת נצבים-וילך מחוברות, וזה מתאים לאלול שנת תרכ"ה שהיו מחוברות, ונמצא שהגיע ארצה ממש בתחילת תרכ"ו.

בשנת תרכ"ו תרכ"ז נצבים וילך נפרדות.

תיקון.

מצא שהגיע ארצה או בסוף תרכ"ה או בסוף תרכ"ח שגם אז היו נצבים וילך מחוברות.

במפקד מונטיפיורי 1866 לא מופיעים הרב ידלר ולנדא, מכאן שעוד לא עלו אז.

ואילו במפקד תרל"ה כתוב שהרב ידלר עלה רק בתר"ל… (טעות)

וכאן נמצא מכתבו של ר' אליעזר לנדא בה מוכח שעלה אכן בשלהי תרכ"ח…

עם עוד חומר מעניין, הגט היה מאשתו השניה, וכאן בארץ נשא אשה שלישית

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/search/auction/13198/lot/156947/%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%90?lang=he

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

two × 5 =