web analytics
קטגוריות
שירה

בעיה של שפה-ירוסלבה פברוסקיה בתרגום נטלי גוטמן

שירים ברוסית של המשוררת והעיתונאית ירוסלבה פברוסקיה בתרגום של נטלי גוטמן.

 

לפני זמן מה פורסמו באתר זה שירים של המשוררת ירוסלבה פבורסקיה בתרגום לעברית .
המשוררת עצמה לא התלהבה,בלשון המעטה ,  מהתרגום משיריה שהיא חשה שלא ביטא את כוונותיה כלל וכלל.
ולבקשתה אני מפרסם כאן את התגובה הזאת והשיר המצרף הזה המבטאים את רגשותיה בעניין כאשר שפה אחת אינה מצליחה לבטא את מה שנאמר באחרת .
בשירה יוצאת המשוררת לבטא את הדיסאורינטציה הנגרמת כתוצאה אצל היוצר שמוצגת כתופעה גופנית ופסיכולוגית ממש  באמצעים ספרותיים שונים שלדברי מומחים בנושא אינם מקובלים גם בשירה הרוסית .
בעניין זה אעיר את דעתי שאין טעם לנסות לתרגם במדוייק יצירה.

אפשר לתרגם אותה רק בקירוב ובראש ובראשונה בשירה ומה שחשוב הוא לא דווקא  לתרגם אותה במדוייק לפי דרישות היוצר אלא בצורה קריאה עבור הקורא בשפה החדשה.

שפות שונות הן עולמות שונים ואין טעם להתאים את העולם האחד לפי הדרישות של העולם האחר.

תרגום מדוייק של שירה ישאר ככל הנראה תמיד בלתי אפשרי .
תודה למתרגמת המוכשרת נטלי גוטמן שקיבלה עצמה את המשימה כפויית הטובה של תרגום מדוייק ככל האפשר של שיר קשה במיוחד מאת משוררת תובענית במיוחד ועשתה זאת בשיתוף פעולה עם המשוררת עצמה . .
התרגום מובא כאן עם המקור לצרכי השוואה עבור המומחים

 

ירוסלבה פבורסקיה  המשוררת

 

מבוא

אין טעם לכפור באמנות הבורגנית, חלקה לגיטימי לעיצוב הסביבה כמנגנון ביזרי לשיפור תהליכי עיכול המשתמש. אין לנו שום דבר נגדה. שמא, עיניינו בה מועט. האמנות הנפעמת, מקורה – בטקסי הקדמונים, בכישופים, לחשים ותפילות– השותפים בבריאת העולם. לכל דבר ותופעה שני מרכיבים – המהות הגלויה וזו הנסתרת, אליה אנו נשאפים בעל כורחנו בלא הבנה. אנו מתיימרים להשתתף במקהלת הדוברים.., מנחשים קירבה לסוד גנוז, ממהרים לעבור שלב התמרדות הנעורים, השיפוט החפוז והכאב על הניגוד הבולט שבין כיעור ויופי, עוני ועושר, רחמים ואכזריות. כרוכים אחר בינת המורים המצילים אותנו, בפיהם בשורה על המאבק שבין ההארמוניה והאיפוס החוזר על עצמו.
הולדת הטקסט הפיוטי זו תופעה – פנומנה של הארה אינטואיטיבית ומודעות מקסימלית. לכן כה סוביקטיבית תהיה תפיסת הטקסט!.. דלים הסיכויים שהתפיסה כלל תתקיים… כי החשיבה הלא מושלמת שטרם הכירה כללי המשחק נוטה לפצות עצמה באמצעות סנטימנטליות או פתטיות מדומה – כתחליף לקדושה, או כדימוי מלאכותי לתשוקה נלהבת. אולם, לנו העוז והכתפיים. בבהייה החרישית נצמיח לנו קולות מהטקסט האמתי… לפתע נהיה מסוגלים לשמוע חפצים ותופעות ולקלוט לחש שמותיהם מהמקור הראשון… תיאור ראליסטי של מציאות שחיצונית לנו מחוויר מול היצירה החושית שהיא חץ הכיוון שמצביע אל הנצחי הבלתי-נתפס, אל בראשית העולם.
עם זאת, בדרך לזיהוי האמתי ישנו מחסום נוסף – אנו קולטים רק במרחב לשוני טבעי ומוכר, או הנלמד שנעשה מובן… אם כן , למתרגם דרוש אומץ כדי שהמקור ההומת יקום לתחייה בגלקסיה לשונית אחרת… שירי קרוב לליבי, בו געגועי וחלומי. השיר המתורגם יקר לי לא פחות, נטלי הניעה את גלגליו בעדינות ובחכמה, באהבה מתחשבת הניחה לו להישמע בשפה של נביאי אלוהים…

Есть искусство бюргерское, призванное украсить быт и улучшить пищеварение обывателя. Мы ничего не имеем против. Но нам это малоинтересно. Ибо истоки волнующей нас поэзии – в мистериальных культах, заговорах и заклинаниях, в молитвах и песнопениях, соучаствующих в вечном процессе Творения. В любой вещи и в любом явлении существует внешняя сторона и неизъяснимая суть. Мы имеем стремление добраться до этой сути, понимая, что цель недостижима. Но мы имеем дерзость пытаться. На пути к обретению голоса, который мог бы претендовать на участие в хоре Славословия некоторые из нечаянных звукосочетаний вдруг приближаются к Тайне. Мы угадываем эту близость, и она становится нашим ориентиром. Мы проходим стадию поспешного тинейджерского протеста и разоблачения, ибо истина в этот период открывается там, где резкой болью отдаются контрасты уродства и красоты, роскоши и нищеты, милосердия и жестокости. Нас спасают Учителя, и мы благодарны им, мудрым, прозревающим Гармонию и Исход в неизбежном вечном противоборстве.
Рождение поэтического Текста – феномен, возникающий на стыке интуитивного озарения и максимально возможной осознанности. Сколь субъективно восприятие такого текста! …несовершенное мышление подменяет сентиментальностью священный трепет и ложным пафосом – горящую страсть. Но мы имеем дерзость. И в быстротечное мгновение ин&#108
9;айта становится ясно, что истинный Текст прорастает из безмолвного созерцания. Тогда мы способны расслышать, как вещи и явления сами нашёптывают нам свои имена. Тогда мы благоговейно повторяем их… Или выкрикиваем, захлёбываясь от восторга. И текст становится не описанием лежащей на поверхности псевдореальности, но вектором, направленным в вечное Непознаваемое, являющееся первоосновой всего сущего…
Есть ещё одно «Но». Это чудо мы способны распознать лишь в пространстве родной речи. Или в пространстве знакомой речи, ставшей почти родной.
Тем более ценным представляется труд переводчика, отважившегося дать тексту, рождённому на одном языке, новую жизнь в другом измерении. Это похоже на ритуальную смерть и воскрешение в новой ипостаси. Мне дорог мой текст, полный светлой тоски и надежды. Мне дорог перевод Натали. Она внимательно, мудро, бережно и любовно побудила звучать мою песню на языке библейских пророков.

ת.מ.ד. – תסביך מאניה- דפרסיה

מאת ירוסלבה פבורסקיה
תרגום נטלי גוטמן

 

 

 

נטלי גוטמן .המתרגמת.

 

מאפיינים

מבראשית הלחש הסתווי
מילוי ושאיפה
באות התאוות זכות בסתר
פיתוי הגוף סיגוף מביש נוגה
אילם כנפיו
בהמראה מואצת על
מושג מונח- שם תואר- פועל
ומרובות ההגיות הארוכות אודות ניעת גרון הכתובה עד תום

הוי קול קורא שירת ציפור כמהה נודדת

אבחון

סדומי ומשתלב טיב השלמות אגרסיה שוחר אורגנית
הלב – פנינה – איבר החן בגימור יקרות
גוף – לתמיד כמעט ונטשתי
לרגע אבל מה אומר – נראה חבל
כאילו במידה
אולי – כלה בעל כורחי לו השתפשפתי
הוא או גלגל בירידה מהגבעה
חישוק מיתר הבהוב שוב חילופין וציר

התפרצות

תחילה יתרגמו בתולים
כל כך כמו שהם ואיך שכל אחד מראה עינו
בכרות הפרשנות – אינטרפרטציות ויתירה מזו
ההטבעה אינה מספקת תדירות לכך לזה ולאו
יקרוס בהיחרבו ויסתער
בודה קרה הכזב

השהיה

נוזל האור בעקומת הקשתית
נחלק זיוו אל גבול נגלה
מעל פגיעה רגעית בתוך קרנית קריסטלית
בבת חור הכדור
מתחת לכיפה שמימית של האישון
הרי הוא כה קרוב זמין עכשיו נזרם לעד
כפיפות הבהייה בהשתקפות מהבאר ללא תשתית
10.07

 

МДП

симптомы

с первым дуновеньем осени
вздох и выдох
приходит изнеможенье страсти
бесчинствия таинственных немот
стремительных прозрачнокрылых
разгон на взлёте
термин – глагол – эпитет
бесчисленно о многих долгих гласных

о зов курлычущий о перелёте

диагноз

оргиастична агрессия органики
сердце – драгоценный огранённый орган
а тело – оно – хотела было навсегда оставить
но будто жаль
словно в пору
должно быть – свыклась
то ли оно – то ли колесо на склоне
мелькающие спицы обод ось

обострение

первоначало так переведут
кто во что горазд
интерпретациям которым предпочтенье
а то ещё оно ведь и не так
обрушится и обуяет
морок стылый

ремиссия

лучи по окоёму
скользнув за видимый предел
за молниеносный разряд
в хрустальной линзе
в пробоине зрачка
в небесной радужке
того что рядом ведь сейчас течёт всегда
бездонная зеркальность преломленья

קישורים רלבנטיים :

מאת אלי אשד

בלש תרבות וחוקר של תנ"ך, תרבות וספרות פופולארית

19 תגובות על “בעיה של שפה-ירוסלבה פברוסקיה בתרגום נטלי גוטמן”

מערב אירופאית מנוונת ושוקעת עלי להודות -שוב- שלא הבנתי מילה מהשיר בנוסחו העברי -רוסית איני קורא- וגם לא מההסבר המלומד הנלווה אליו. כך ששוב עלי לאכזב את מארחנו הנכבד ולא לתת לו כל זנב של ביקורת.
בילדותי היה לי חבר בשם אלי שכאשר כעס עלי,כמעט בכל פעם שדברתי, היה מאיים שלא ישחק אתי בצעצוע החדש שיהיה לו כשיקנו לו. אני מקווה שאלי הנוכחי לא צ'ילבה שלי, ושהשיר החדש הוא לא אותו צעצוע…
אגב, מותר לא להסכים עם המארח? מותר לחסרי הומור להתבטא בבדיחות הדעת?

ירוסלבה, תענוג כפול לדוברי שתי השפות!

התמונות בעיצוב של אלי יוצרות תחושה זהה להבנת השיר,
תודה רבה על קידום המחקר בתחום, הרי האמנות זקוקה נואשות ללימוד שיטתי

וזה בלשטו המעטה. משעמם ומעיק.לא כל אסופת מילים אקראיות ,שנאגדות מתוך אותה אקראיות ומתפרסמת מתוך סיבה תמוהה לא פחות ובלתי מובנת, באותה מידה, ראויה להיקרא בשם "שירה".
משעמם. אמרתי כבר? אין גזרה נוראה מהגדרה זו .

קוראת אקראית נכבדה!
האם רצית לפגוע במארח האתר יותר מאשר במשוררת הצעירה?
לא מצאת במה מתאימה לשיחה אישית, וכעת בלי לקרוא את העבודה המושקעת של כל המעורבים במחקר התרבותי היחיד במינו, את סוגרת חשבונות חולניים.

האהבה היא פיתרון סגולי לאנשים בעלי שם…

בתחרות שכזו, נכון לעכשיו, המשוררת הזו מפגרת בניקוד הפוסטים אחרי הצאלה ואחרי הללי. מה יש לכם נגד שירה מתורגמת מרוסית?

לשבוע בריאות הנפש שנפתח בישראל הנושא הפעם נוגע למשוררת. מדוע? רב תרבותיות היא נושא מאוד כואב במדינה כמו ישראל. מדינה קולטת עליה.
ואחרי שאתה פוגש עובד סוציאלי ממוצא אתיופי ורופא ממוצא רוסי שמספר על החוויות שלו הן כרופא והן כמהגר אתה מבין מה קורה להם בדרך.
וזה בדיוק מה שהיא חשה.
שואלים אותו למה אתה לא כותב מחקרים?
הוא עונה הרוסית כבר לא מה שהייתה והאנגלית לא משהו וגם העיברית לא מי יודע מה ואני שונא שמתקנים אותי…
זה פשוט ציטוט מההרצאה שלו אתמול.
בגלל זה אני מזדהה עם המשוררת.
אז לכל מי שקטל כאן את המשוררת הכישרונית כאן
קחו דוגמה מהפסיכיאטרים, העובדים הסוציאלים, אנשי השיקום, נפגעי הנפש ותורידו את הסטיגמה.
כי אני נפגעת נפש פעילה בתחום ומרצה בעצמי.
ורואה את הכל בבתי החולים ומחוץ להם קצת סובלנות לא תזיק – נהפוך הוא הרעיון הוא לקבל את השונה.

מר אשד אל תמחק לי את התגובה.

רחל

מדוע אתה מפרסם את ה"בוק" של הבחורה הזאת לאורך ולרוחב כל העמוד הראשי? האם אתה הסוכן החדש שלה?

חנויות של בדיל.
אוויר שוקע ולא מורגש.
רק אתה מקסם שווא אמתי.
(דליה הרץ, מקסם)
האם זה אומר לך משהו, עידן? קרא על אמנות הצילום, או שזה לא תחום שמקסים אותך? חפש לך חברים מתאימים "לרוחב ולאורך" מחשבתך – אל תובס על ידי השירה!

היא מצליחה לבלבל אתכם, לא שמתם לב- היא אומרת : חליתם בזמן האחרון במחלות הלא רוחניות כלל- התגובות האלה על החיצוניות שלה, על סיבות נסתרות של הפרסום, זו המאניה שפגעה בכם, היא הוציאה את זה החוצה!
ועדיין, השיר כהבטחה שהכל עובר, שתחלימו, כי כתוב שקיימת:

"כפיפות הבהייה בהשתקפות מהבאר ללא תשתית"

היא ,מתברר צודקת, איפה החושים שלכם?
אהבתי את זה, תודה לאלי אשד

אלי אתה מוכן לצמצם את הנושא הזה לתמצית כמו את שאר הנושאים? כשפותחים את הבלוג שלך על העמוד הראשי, זה הנושא היחיד שפרוס על המאמר כולו יחד עם כל התמונות. בקשה זו היא לצורך טכני בלבד ואין בה קביעת עמדה לתוכן מאמר זה.
תודה.

המפנטז מפנטז,
המדבר מדבר,
המשורר משורר,
לכל אדם תענוג משלו,
מותר להרגיש, ולאו,
תמונות מסדרות או משבשות חוויות ,
כך גם מילים.

מוציא לאור הזיה אישית – מלביש מסכה , אף אחד לא באמת יבינו, לא באמת ישפוט, היא כמו אישה – חוויה אישית, לא תתאים לכל אחד, מה שניתן לעשות זה לחוות …
בסוף – חתונה.

החום והשחור כמו אישון המשוררת- "בבת חור הכדור…" ורק "הלב -פנינה…"
הלבן המקיף

לכל אדם תענוג משלו.

ותענוגותי כוללית צחוק ושיר ויין גם.

את המשוררת לא הבנתי – אז תענוגי הלך ופחת ככל שקראתי.עד שפסק השיר וחדל התענוג
עד העונג הבא.
דווקא את הפוסט הגוטמנו קראתי בעונג [=תענוג] ואז נזכרתי. גם אני לובש מסיכה

[תיקון קל – בסוף כלום…]

שנה טובה לכל המסכות בעלי החלונות לעיניים.
נוכל להמשיך לחיות מכאן, בלי לוותר על תיקונים קלים בסוגריים?
אם כי רענן השיח שמותיר שכחת נביאים ביתיים ומתענג בשמשות העולות כל מחר!

משוררים לא זקוקים לכולם…

על עצמך בל תוותר

כמו סנדלרים- פקידי בנקים-וליצני חצר-.
האיש החליט שהוא הולך לנוח, בגילו קשה לו לקפוץ ממאמר למאמר. הוא הוריד את המסיכה ונדהם לגלות שמתחתחיה יש לו עוד אחת,ואז נזכר זו הקליפה:
"מטירוף עוד ראשך לא ניצל
לא קיסר אתה פר,אתה הבצל
עוד מעט נקלף קליפותיך פר,
אל תבכה, נראה מה ישאר……
……
שכבה על שכבה, אין קץ ואין סוף
מתי הגרעין יופיע סוף-סוף
עד לב הבצל ומה יותר
רק קליפות, קטנות יותר ויותר

לשדים מחשבות וחשבון נפש"

ואכן על עצמו לא יוותר.
בלעדיו מה יש לו יותר?

אופסס. שמעתי את מוכר הסיכות מצלצל בפעמון. סיכה חדה לכל תכלית.הכל בפרופורציה תעמיד./
ואין לנו טוב מלשקןע בכתבי הנביא מנישאפור

[…] ירוסלבה פבורסקיה היא עיתונאית ספרותית מוכשרת בשפה הרוסית הפועלת בפריפריה של באר שבע ותורמת שם כתבות בענייני ספרות ותרבות לעיתונות בשפה הרוסית . היא גם משוררת  מוכשרת ,ובקרוב אפרסם כאן תרגומים של שירתה. […]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

17 − sixteen =